Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947 w polskiej historiografii i debacie politycznej

Main Article Content

Igor Ksenicz

Abstrakt

The article aims at presenting the differences in the reception of Polish- Ukrainian conflict of 1943–1947 by Polish historians and politicians, as well as diffusion of the knowledge about the past with contemporary political activity. Firstly, different ideas of the relation between history and politics are described. Secondly, a presentation of three groups of Polish researchers, who study Polish-Ukrainian conflict of 1943–1947, is made. Finally, the analysis of a 2003 parliamentary debate is drawn. The topic of this debate was to commemorate victims of anti-Polish OUN-UPA (Organisation of Ukrainian Nationalists – Ukrainian Insurgent Army) action. These are the main conclusions of the article: historical disputes are reflected in politics; the knowledge about Polish victims of OUN-UPA has been disseminated in the Ukraine thanks to the actions of Polish politicians.The article aims at presenting the differences in the reception of Polish-Ukrainian conflict of 1943–1947 by Polish historians and politicians,as well as diffusion of the knowledge about the past with contemporarypolitical activity. Firstly, different ideas of the relation betweenhistory and politics are described. Secondly, a presentation of threegroups of Polish researchers, who study Polish-Ukrainian conflictof 1943–1947, is made. Finally, the analysis of a 2003 parliamentarydebate is drawn. The topic of this debate was to commemorate victimsof anti-Polish OUN-UPA (Organisation of Ukrainian Nationalists– Ukrainian Insurgent Army) action. These are the main conclusionsof the article: historical disputes are reflected in politics; the knowledgeabout Polish victims of OUN-UPA has been disseminated in theUkraine thanks to the actions of Polish politicians.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ksenicz, I. (1). Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947 w polskiej historiografii i debacie politycznej. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (7). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8819
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Błaszczyk T., Brzechczyn K., Ciunajsis D., Kierzkowski M., Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym.
 2. Carr E. H. (2009), Historia. Czym jest, Poznań.
 3. Cichocki M. A. (2005), Władza i pamięć. O politycznej funkcji historii, Kraków.
 4. Ćosić D., Pożegnanie z ustaszami, „Wprost”, http://www.wprost.pl/ar/72701/Pozegnanie-z-ustaszami/.
 5. Drozd R., Mity o akcji „Wisła”, „Nasze Słowo”, http://nslowo.free.ngo.pl/z_istoriji_kultury/mity_o_akcji_wisla.htm.
 6. Działalność nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, (2010), red. Grott B., Warszawa.
 7. Głosowanie nr 52 – posiedzenie 52 dnia 10-07-2003 godz. 17:24, http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&4&52&52.
 8. Iljuszyn I. (2009), UPA i AK. Konflikt w Zachodniej Ukrainie (1939-1945), Warszawa.
 9. Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942-1944, (2004), oprac. Kulińska L., Roliński A., Kraków 2004.
 10. Motyka G. (2011), Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947, Kraków.
 11. Partacz Cz. (2012), Banderyzm. Przyczyny zbrodni ludobójstwa SB-OUN i UPA w czasie II wojny światowej, „Acta Universitatis Wratislaviensis.
 12. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, t. I, nr 34.
 13. Popek L.(2011), Ostrówki: wołyńskie ludobójstwo, Lublin.
 14. Poselski projekt Uchwały – Oświadczenie Sejmu RP w związku z 60-tą rocznicą tragedii wołyńskiej, druk nr 1722 z 25 czerwca 2003 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki-4ka.nsf/0/E07ED314C8AB1512C1256D5100348D72/$file/1722.pdf.
 15. Poselski projekt Uchwały w sprawie uczczenia ofiar mordów ludności polskiej na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1943-1944, druk nr 1669 z 14 lutego 2003 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/0/4568378D2BFE4924C1256D4200232567/$file/1669.pdf.
 16. Projekt Prezydium Sejmu Oświadczenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 60-tą rocznicą tragedii wołyńskiej, druk nr 1731 z 3 lipca 2003 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/0/437EBD9336D3E72EC1256D5800481D26/$file/1731.pdf.
 17. Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych:ludobójstwo na kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939-1946, (2011), Paź B., Wrocław.
 18. Siemaszko W., Siemaszko E. (2000), Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa.
 19. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia ofiar mordów ludności polskiej na Wołyniu i Kresach Południowo- Wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1943-44 (druk nr 1669), o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie oświadczenia Sejmu RP w związku z 60-tą rocznicą tragedii wołyńskiej (druk nr 1731), druk nr 1738 z 7 lipca 2003 r., http://orka.sejm.gov. pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/1738/$file/1738.pdf.
 20. Sprawozdanie stenograficzne z 2 dnia (09.07.2003) 52 posiedzenia Sejmu RP IV kadencji, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/4b98808b4e3ca06ec12574750038002f?OpenDocument.
 21. Sprawozdanie stenograficzne z 3 dnia (10.07.2003) 52 posiedzenia Sejmu RP IV kadencji, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/652D01D4.
 22. Stenogram posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych z 7 lipca 2003 r., http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr/SZA-100.
 23. Wołyń 1943-2008. Pojednanie, (2008), red. Fedor D., Warszawa.
 24. Поіменне голосування про Проект Постанови про українсько-польську парламентську заяву у зв’язку з 60-ю річницею волинської трагедії (№3710) 10.07.2003 16:10, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_arh_golos?g_id=718604&n_skl=4.