Znaczenie Republiki Azerbejdżanu w kontekście bezpieczeństwa energetycznego

Main Article Content

Mateusz Garbaciak

Abstrakt

The article is about contemporary role of Azerbaijan on the European and Asian countries’ energetic market. The author describes projects and trends connected with economic expansion among Azerbaijani companies. One of them, project of the Southern Energetic Corridor, is the most important for the European Union, because of its energy priorities. The biggest opponent of Azerbaijan is Russian Federation, which is trying to force solutions beneficial only for themselves. Azerbaijani sources of energy are hugely important for the nearest neighbors: Turkey and Georgia. In a few years Azerbaijan could become an energy tycoon and would dictate their own solutions like Russia does today.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Garbaciak, M. (1). Znaczenie Republiki Azerbejdżanu w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (7). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8827
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Biłałek J., Oleksiuk A. (2009), Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?, Warszawa.
 2. BP, Statistical Review of World Energy, June 2012, s. 20, http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481.
 3. Dokładny plan przebiegu gazociągu, http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/pipeline/route.
 4. Ersoy E., Bloomberg, Petkim to Invest $8 Billion on Refinery, Port, Power Plan, http://www.bloomberg.com/news/2012-10-15/petkim-to-invest-8-billion-on-refinery-port-power-plant.html.
 5. Gazprom podwoi zakupy gazu w Azerbejdżanie, „Biuletyn Analityczny OSW” 2010, nr 29(147).
 6. Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, (2008), red. Wyciszkiewicz E., Warszawa.
 7. Grodecki T., Michałowski: współpraca z Azerbejdżanem w energetyce kluczowa dla UE, http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1-&s=infopakiet&dz=swiat&idNewsComp=&filename=&idnews=86221&data=infopakiet&_CheckSum=-473415305.
 8. http://www.petkim.com.tr/Sayfa/2/790/CORPORATE-ABOUT-US.aspx.
 9. http://www.south-stream.info/en/pipeline/route/.
 10. Jakóbik W., W maju 2013 roku decyzja w sprawie Korytarza Południowego,http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/w-maju-2013-roku-decyzja-w-sprawiekorytarza-poludniowego.html.
 11. Jarosiewicz A. (2010), Azerbejdżański gaz w drodze do Europy, Tydzień na Wschodzie, „Biuletyn Analityczny Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w Warszawie”, nr 34(152).
 12. Jarosiewicz A. (2011), Azerbejdżan uzyskał licencję na sprzedaż gazu w Turcji, Tydzień na Wschodzie, „Biuletyn Analityczny Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w Warszawie”, nr 1 (161).
 13. Jarosiewicz A., Południowy Korytarz Gazowy Azerbejdżanu i Turcji, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2012-07-18/poludniowy-korytarz-gazowy-azerbejdzanu-i-turcji.
 14. Jarosiewcz A., Turcja i Azerbejdżan podpisały porozumienie o tranzycie gazu, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2011-11-09/turcja-i-azerbejdzan-podpisaly-porozumienia-o-tranzycie-g.
 15. Kardaś S., Paszyc E. (2012), Za wszelką cenę: Rosja rozpoczyna budowę South Streamu, „Komentarze OSW”, nr 98.
 16. Kardaś S., Turkey and Azerbaijan: „One Nation-Two States?”, http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35630&cHash=560416055f.
 17. Klęska demokracji? Obszar byłego ZSRR,(2010), red. Grochmalski P., Toruń.
 18. Parlament Europejski, Nowa strategia energetyczna dla Europy 2011-2020, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:099E-:0064:0077:PL:PDF.
 19. Press release, Commissioner Oettinger welcomes decision on “Nabucco West”pipeline, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-720_en.htm#PR_metaPressRelease_bottom.