Respondenci wobec inwestycji w energię jądrową w Polsce. Wyniki i omówienie badań

Main Article Content

Katarzyna Smolińska
Agata Przemieniecka

Abstrakt

The social protest against energy investments often postpones or completely blocks developments of many power stations in Poland. The problem concerns wind, water and coal power stations, but the most controversial is a setup of nuclear plant. Based on research carried out by the authors and CBOS, we try to answer the question, whether it is possible to get social agreement for establishing nuclear plant in Poland. Also, we try to show the potential behavior and social syndromes, in particular the NIMBY one.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Smolińska, K., & Przemieniecka, A. (1). Respondenci wobec inwestycji w energię jądrową w Polsce. Wyniki i omówienie badań. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (7). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8828
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Warszawa.
  2. Badawczy reaktor jądrowy Maria, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, http://www.ncbj.gov.pl/maria.
  3. Elektrownie jądrowe na świecie i wokół Polski, http://elektrownia-jadrowa.pl/Elektrownie-jadrowe-na-swiecie-i-wokol-Polski-1.html.
  4. Energetyka jądrowa w Polsce – za czy przeciw, Komunikat z badań BS/48/2011, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa 2011, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_048_11.PDF.
  5. Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny (GUS), Warszawa 2012.
  6. Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomer, Kraków 2008.
  7. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf.
  8. Poznaj atom, http://poznajatom.pl/.
  9. Turczyński P. (2011), Bezpieczeństwo europejskie. Systemy, instytucje, funkcjonowanie, Wrocław.
  10. Zjawisko rozpadu jądra atomowego, http://www.nuclear.pl/podstawy,rozpad,0.html.