Pressto.

Nagłowek strony

Respondenci wobec inwestycji w energię jądrową w Polsce. Wyniki i omówienie badań

Katarzyna Smolińska, Agata Przemieniecka

Abstrakt


The social protest against energy investments often postpones or completely blocks developments of many power stations in Poland. The problem concerns wind, water and coal power stations, but the most controversial is a setup of nuclear plant. Based on research carried out by the authors and CBOS, we try to answer the question, whether it is possible to get social agreement for establishing nuclear plant in Poland. Also, we try to show the potential behavior and social syndromes, in particular the NIMBY one.


Pełny tekst:

Bibliografia


Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Warszawa.

Badawczy reaktor jądrowy Maria, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, http://www.ncbj.gov.pl/maria.

Elektrownie jądrowe na świecie i wokół Polski, http://elektrownia-jadrowa.pl/Elektrownie-jadrowe-na-swiecie-i-wokol-Polski-1.html.

Energetyka jądrowa w Polsce – za czy przeciw, Komunikat z badań BS/48/2011, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa 2011, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_048_11.PDF.

Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny (GUS), Warszawa 2012.

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomer, Kraków 2008.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf.

Poznaj atom, http://poznajatom.pl/.

Turczyński P. (2011), Bezpieczeństwo europejskie. Systemy, instytucje, funkcjonowanie, Wrocław.

Zjawisko rozpadu jądra atomowego, http://www.nuclear.pl/podstawy,rozpad,0.html.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 8 PDF - 6

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)