Zjawisko cyberprzestępczości a polityka cyberbezpieczeństwa w regulacjach prawnych Rady Europy, Unii Europejskiej i Polski

Main Article Content

Mateusz Karatysz

Abstrakt

In the last decade there has been a sudden and rapid development of the Internet. Together with its improvement, the issue of network security has become an important topic of a discussion over the international security mechanisms. The Internet, nowadays considered as space unrestricted by time or distance, has become an ideal place for new, previously unknown offenses and misdemeanours. Ipso facto, network is now an area that requires measures to ensure safetyof its users. Although a cybercrime is currently a subject of the work on complementary legal solutions on both national and international levels, we can wonder if thanks to them the Internet will become a safe place one day.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karatysz, M. (1). Zjawisko cyberprzestępczości a polityka cyberbezpieczeństwa w regulacjach prawnych Rady Europy, Unii Europejskiej i Polski. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (7). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8830
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Agencja Informacyjna NEWSERIA, Polak średnio po roku dowiaduje się, że padł ofiarą kradzieży danych osobowych, http://www.newseria.pl/news/polak_srednio_po_roku,p618488561?nws=791196194&mws=bWdvbmlzemV3c2tpQGdiLnBs.
 2. Bezpieczna Europa w Lepszym Świecie – Europejska Strategia Bezpieczeństwa z dnia 12 grudnia 2003 r., http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf.
 3. Decyzja Ramowa Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:069:0067:0071:PL:PDF, 15.11.2012 r.
 4. Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej, s. 1. http://www.giodo.gov.pl/568/id_art/607/j/pl/.
 5. Dyrektywa 97/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatnych danych w sektorze telekomunikacyjnym, s. 1. http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/340/t/pdf/j/pl/.
 6. Goban-Klas T. (2005), Cywilizacja medialna, Warszawa.
 7. Grzelak M., Riedel K. (2012), Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
 8. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 22.
 9. Internet and Facebook Usage in Europe, Jun 30, 2012, http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe.
 10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów, W kierunku ogólnej strategii zwalczania cybeprzestępczości z dnia 22 maja 2007 r., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0267:FIN:PL:HTML
 11. Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wrzesień 2012.
 12. Siwicki M. (2012), Podział i definicja cyberprzestępstw, „Prawo i prokuratura”, nr 7–8.
 13. Stańczyk J. (1996), Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa.
 14. Suchorzewska A. (2010), Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia terroryzmem, Warszawa.
 15. Szubrycht T. (2005), Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, nr 1.
 16. Szymkiewicz R., Czym jest cyberprzestępstwo?, http://prawo-karne.wieszjak.pl/przestepstwa-komputerowe/298370,Czym-jest-cyberprzestepstwo.html, 12.11.2012 r.
 17. World Internet Usage and Population Statistics Jun 30, 2012, http://www.internetworldstats.com/stats.htm, 10.11.2012 r.