Unia Europejska na śródziemnomorskiej „scenie”

Main Article Content

Ewa Kaja

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaja, E. (1). Unia Europejska na śródziemnomorskiej „scenie”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (7). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8831
Dział
Recenzje

Bibliografia

  1. Bezpieczna Europa w lepszym świecie – Europejska Strategia Bezpieczeństwa, 12 grudnia 2003 roku, http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf.