Czy politologia to „nauka interdyscyplinarna”? Kilka słów o przedmiocie poznania i tożsamości dyscypliny

Main Article Content

Maciej Karczewski

Abstrakt

The article provides a short and synthetic analysis about condition of political science in Poland. It is a voice in the debate about the subject of cognition in the discipline. The article focuses on the problem of interdisciplinarity in political science. Author argues that the lack of reflection on the subject of discipline knowledge leads to the impoverishment of its achievements.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karczewski, M. (1). Czy politologia to „nauka interdyscyplinarna”? Kilka słów o przedmiocie poznania i tożsamości dyscypliny. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (7). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8833
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Harvard University Financial Report. Fiscal Year 2012, s. 46. http://vpf-web.harvard.edu/annualfinancial/pdfs/2012fullreport.pdf.
 2. Jerzak K. (2010), Reintegracja zawodowa osób warunkowo przedterminowo zwolnionych z jednostek penitencjarnych i oddanych pod dozór kuratora sądowego w roku 2009 (na przykładzie powiatu mińskiego), Warszawa. http://pu.wsptwp.eu/wp-content/uploads/2011/03/Reintegracja-zawodowa-os%C3%B3bwarunkowo-przedterminowo-zwolnionych-z-jednostek-penitencjarnych-i-oddanychpod-doz%C3%B3r-kuratora-s%C4%85dowego-w-roku-2009-na-przyk%C5%82adzie-powiatu-mi%C5%84skiego..pdf.
 3. Karwat M. (2010), Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne”, vol. 17.
 4. Klementewicz T. (2010), Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa.
 5. Kozak M. (2009), Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Warszawa.
 6. Krauz-Mozer B. (2007), Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa.
 7. Krauz-Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P. (2011), Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce. Tom I, Kraków.
 8. Massaka I. (2009), Muzyka jako instrument wpływu politycznego, Łodź.
 9. Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych,(1975), red. Opałek K., Warszawa.
 10. Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki, red. S. Rudnicki, Kraków 2010.
 11. Program II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii pt. Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, Poznań 19-21 września 2012 r.
 12. Repko A. (2008), Interdisciplinary research: process and theory, Los Angeles.
 13. Rosicki R., Szewczak W. (2012), O przedmiocie badań politologii. Czy możliwa jest ogólna teoria polityki?, „Studia Polityczne”, nr 29.
 14. Skarzyński R. (2009), Siedem ćwiczeń z rozumienia polityki i stosunków międzynarodowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”
 15. Sectio K, Politologia, nr 2.
 16. Skarzyński R. (2011), Mobilizacja polityczna.Współpraca i rywalizacja człowieka współczesnego w wielkiej przestrzeni i długim czasie, Warszawa.
 17. Skarzyński R. (2012), Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie. O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy Białystok.