Opozycyjnie o polskich mediach publicznych. Analiza publicystyki Jacka Żakowskiego (2005-2010)

Main Article Content

Paweł Jędrzejczak

Abstrakt

According to Jacek Żakowski, politicization is the main barrier for the proper functioning of the public media in Poland. This paper discusses his point of view as far as the reasons of its condition and its meaning in a democratic state is concerned. J. Żakowski’s vision may be defined as an example of a civil opposition, because in his commentary he took a stand of an independent expert, who criticizes inappropriate relations between politicians and broadcasters and presents ideas for reforming the politicized media in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jędrzejczak, P. (2018). Opozycyjnie o polskich mediach publicznych. Analiza publicystyki Jacka Żakowskiego (2005-2010). Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 99-112. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.06
Dział
Artykuły
Biogram autora

Paweł Jędrzejczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– student I roku politologii studiów II stopnia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, członek Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego.

Referencje

 1. K. Pałecki, Opozycja polityczna – próba typologii [w:] Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków 2001
 2. J. Żakowski, IV RP albo TVP, „Polityka”, http://archiwum.polityka.pl/art/iv-rp-albo-tvp,380423.html, 20.04.2010
 3. K. Pokorna-Ignatowicz, O przyczynach i skutkach upolitycznienia Telewizji Polskiej, [w:] Media a polityka, red. M. Szpunar, Rzeszów 2007
 4. L. Szot, Polityzacja mediów publicznych, [w:] Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, red. M. Sokołowski, Toruń 2009
 5. A. Seklecka, Kultura polityczna elit jako determinanta manipulacji medialnej, [w:] Media a komunikowanie polityczne, red. M. Sokołowski, Toruń 2009
 6. TVP tak czy nie?, „Film” 2009, nr 10
 7. J. Żakowski, Organy do wymiany, „Polityka” 2010, nr 10
 8. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. Nr 7, poz. 34 art. 7 z późn. zm
 9. Szklana pułapka, „Polityka” 2005, nr 48
 10. Prasa i sprawiedliwość, „Polityka” 2006, nr 41
 11. J. Bukowska, Prawne granice krytyki prasowej polityków, [w:] Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, red. M. Sokołowski, Warszawa 2007
 12. Więcej komisji śledczych ds. PiS, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,76842,4734767.html, 20.04.2010
 13. Rozdrapy wyborcy niepisowego, „Polityka”, http://archiwum.polityka.pl/art/rozdrapy-wyborcy-niepisowego,359362.html, 20.04.2010 r.
 14. Jeszcze cztery lata?, „Polityka”, http://archiwum.polityka.pl/art/jeszcze-cztery-lata,359315.html, 20.04.2010 r.
 15. M. Gulczyński, Krajobraz polityczny po „IV RP”, [w:] Wybory 2007 i media – krajobraz po „IV RP”. Wybrane problemy, red. D. Waniek, Warszawa 2009
 16. Od Falskiej do Farfała, „Gazeta Wyborcza” z dnia 27 kwietnia 2009
 17. Lepiej niech Farfał zostanie, „Gazeta Wyborcza” z dnia 22 czerwca 2009
 18. Czas na sprzątanie, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,88146,5337568,Czas_na_sprzatanie.html, 20.04.2010 r.
 19. Mission possible?, „Polityka” 2008, nr 13
 20. Anty-PiS czy PiS-bis?, „Gazeta Wyborcza” z dnia 10 sierpnia 2009
 21. TVP – widać dno, „Polityka”, http://www.polityka.pl/kraj/opinie/295800,1,tvp---widac-dno.read, 20.04.2010 r.
 22. Katarzyna Borowska, Rżnięcie tępym nożem, „Rzeczpospolita” z dnia 10-11 lipca 2010 r.
 23. Cztery prośby, głównie do Platformy, „Gazeta Wyborcza” z dnia 20 lipca 2009
 24. Lewica do roboty, „Gazeta Wyborcza” z dnia 19 maja 2008 r
 25. NIE BIERZCIE POSAD!, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,76842,4662570.html, 20.04.2010 r.
 26. Więcej komisji śledczych ds. PiS, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,76842,4734767.html, 20.04.2010
 27. TVP – zabrać i oddać, „Polityka” 2009, nr 40
 28. B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne: determinanty, systemy, modele, Kraków 2007
 29. J. Żakowski, Zgniłe jaja polskiej demokracji, „Polityka” 2003, nr 9
 30. Szanowny Panie Premierze RP!, „Polityka” 2005, nr 39,
 31. Mea culpa, „Polityka” 2008, nr 20
 32. Medialna kwadratura koła, „Dziennik.pl”, http://www.dziennik.pl/opinie/article472754/Medialna_kwadratura_kola.html, 22.04.2010 r.
 33. A. Drosik, Media publiczne – strażnik niezależności dziennikarskiej czy tuba propagandowa władzy, [w:] Media a demokracja, red. L. Pokrzycka, W. Mich, Lublin 2007
 34. J. Żakowski, Prosto od krowy, „Polityka” 2010