Rozliczać? Tak, ale…

Main Article Content

Seweryn Krzyżewski

Abstrakt

To answer the following question, one has to give some general reasons for the compensation. On the other hand, one has to examine them on the basis of some relevant variables modifying their use. Jacek Filek’s axiological theory of “demanding by values (a given response)” rooted in thinking of Roman Ingarden, Max Scheler and Nicolai Hartmann contains the best suggestion of such reasons. It has to be referred to important moments such as: who?, whom?, for what?, when?, how long?, etc. It is necessary to avoid a change of this concept into revenge.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krzyżewski, S. (2018). Rozliczać? Tak, ale…. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 215-226. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.14
Dział
Artykuły
Biogram autora

Seweryn Krzyżewski, Uniwersytet Jagielloński

– absolwent studiów licencjackich w zakresie kulturoznawstwa międzynarodowego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz magisterskich w zakresie teatrologii na Wydziale Polonistyki UJ. Aktualnie finalizuje studia magisterskie w zakresie politologii na WSMiP, pisząc pod kierunkiem prof. dra hab. Włodzimierza Bernackiego pracę poświęconą polskiemu modelowi rozliczania. Autor wystąpień oraz tekstów poświęconych związkom polityki i sztuki. Zainteresowania naukowe: najnowsza historia polityczna Polski, relacje państwo – Kościół, współczesny teatr polityczny.

Bibliografia

  1. C. Offe, Dyskwalifikacja, odwet, restytucja: dylematy sprawiedliwości w postkomunistycznych procesach tranzycyjnych, [w:] Drogi transformacji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie, red. C. Offe Warszawa 1999
  2. J. Filek, Z badań nad istotą wartości etycznych, Kraków 1996
  3. J. Karpiński, Wstęp do III. Dziedzictwo i pamięć komunizmu, [w:] Spór o Polskę, red. P. Śpiewak, Warszawa 2000
  4. A. Heywood , Politologia, Warszawa 2006
  5. M. Majczyna, Bycie podmiotem własnej aktywności jako styl funkcjonowania jednostki, niepublikowana praca doktorska, obroniona w UJ, Kraków 2008