Kreowanie dyskursu publicznego w Polsce – rola mediów krytycznych wobec Prawa i Sprawiedliwości

Main Article Content

Urszula Panicz

Abstrakt

The aim of the article is to solve the problem, whether the media is responsible for the decline in the quality of a public debate. The comparison of media transmission has led to the conclusion that media was especially critically oriented towards PiS what brought about its politicization. The idea of Marcin Król is used in order to describe the reasons of media manipulation. The measure that could lead to the end of such conflicts has been suggested. That is deliberative democracy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Panicz, U. (2018). Kreowanie dyskursu publicznego w Polsce – rola mediów krytycznych wobec Prawa i Sprawiedliwości. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 141-156. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.09
Dział
Artykuły
Biogram autora

Urszula Panicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– studentka I roku studiów II stopnia na kierunku politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, przewodnicząca Koła Samorządu Terytorialnego, redaktor gazety studenckiej BUC (szef działu Aktualności). Zainteresowania: media, polityka.

Bibliografia

 1. Gubisz ostrość, Katastrofa smoleńska – konsekwencje i czego nie przyniosła, „Lubczasopismo” http://gubiszostrosc.salon24.pl/220631,katastrofa-smolenska-konsekwencje-i-czego-nie-przyniosla, 10.01.2011 r.
 2. PAP, Komorowski: ofiara ze Smoleńska powinna wzywać do pojednania, „Polska Times. Warszawa”, http://www.polskatimes.pl/warszawa/aktualnosci/245660,komorowski-ofiara-ze-smolenska-powinna-wzywac-do-pojednania,id,t.html, 08.01.2011 r.
 3. M. Dłużewska, J. Lichocka, Mgła, http://www.youtube.com/watch?v=rKNCKq3Tfl8, 10.01.2011 r.
 4. A. Kublik, Klub Polska Jest Najważniejsza, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 274, s. 7, http://szukaj.wybor cza.pl/Archiwum/1,0,7319608,20101124RP-DGW,Klub_Polska_Jest_Najwazniejsza,zwykly.html, 10.01.2011 r.
 5. T. Lis, Wojna smoleńska, „Wprost”, http://www.wprost.pl/ar/202435/Wojna-smolenska/, 08.01.2011 r.
 6. I. Krzemiński, Czego nas uczy Radio Maryja? Socjologia treści i recepcji rozgłośni, Warszawa 2009
 7. M. Drożdż, Media. Teorie i fikcje, Kielce 2005
 8. J. Baudrillard, Zbrodnia doskonała, Warszawa 2008
 9. PAP, „Daily Telegraph”: Polscy przywódcy psują wizerunek kraju, w: „Gazeta Wyborcza”, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,74655,4542746.html, 05.01.2011 r
 10. PAP, Wałęsa w „La Repubblica”: „Wizerunek Polski staje się farsą i tragikomedią”, w: „Gazeta Wyborcza”, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,4460977.html, 05.01.2011 r
 11. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007
 12. Media Watch, Już wiemy, dlaczego władzy tak zależało na „Wiadomościach”. Teraz Słońce Peru świeci jak trzeba, http://www.wpolityce.pl/view/3819/Juz_wiemy_dlaczego_wladzy_tak_ zalezalo_na__Wiadomosciach___Teraz_Slonce_Peru_swieci_jak_trzeba.html, 05.01.2011 r
 13. F. Tyszka, Media w Polsce nie spełniają swojej misji, „Super Express”, http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/media-w-polsce-nie-speniaja-swojej-misji_107270.html, 05.01.2011 r.
 14. M. Iłowiecki, Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003
 15. Rząd PiS chciał zapłacić za budowę tarczy”, „TVN24”, http://www.tvn24.pl/12690,1555767,0,22,rzad-pis-chcial-zaplacic-za-budowe-tarczy,wiadomosc.html, 05.01.2011 r.
 16. Spór o samolot: jednak to premier był pierwszy, „interia.pl/dziennik.pl”, http://fakty.interia.pl/polska/news/spor-o-samolot-jednak-to-premier-byl-pierwszy,1197596, 05.01.2011 r.
 17. W. Muszyński, Wizerunek Lecha i Jarosława Kaczyńskich w mediach w 2005 roku, [w:] Media a polityka, red. A. M. Zarychta, Ł. Donaj, Łódź 2007
 18. Skuteczna obrona establishmentu, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/65594.html, 05.01.2011 r
 19. Paradoks zaufania do polityków, „Lubczasopismo”, http://lubczasopismo.salon24.pl/dialogspoleczny/post/243646,paradoks-zaufania-do-politykow, 05.01.2011 r.
 20. K. Kowalczyk, Prawo i Sprawiedliwość a mass media, [w:] Media a demokracja, red. L. Pokrzycka, W. Mich, Lublin 2007
 21. PiS to kłamstwo, kołtuństwo i kolesiostwo”, „Wirtualna Polska”, http://wiadomosci.wp.pl/kat, 1342,title,PiS-to-klamstwo-koltunstwo-i-kolesiostwo,wid,9058118,wiadomosc.html, 05.01.2011 r.
 22. Lech Kaczyński skarży się na „kurdupla”, „Super Express”, http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/ prezydent-skarzy-sie-na-kurdupla_127822.html, 05.01.2011 r.
 23. Spis obraźliwych wypowiedzi polityków PO wobec braci Kaczyńskich i rządu PiS, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/8,75402,4648561.html, 05.01.2011 r.
 24. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Zob. http://www.abcnet.com.pl/node/3211, 06.01.2011 r.
 25. W. Gadomski, Język insynuacji. Kaczyński zdejmuje maskę, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,76842,8034134,Jezyk_insynuacji__Kaczynski_zdejmuje_maske.html, 06.01.2011 r.
 26. D. Nogal, Sławny aktor boi się powrotu PiS. Ty też?, „Pardon”, http://www.pardon.pl/artykul/10148/slawny_aktor_boi_ sie_powrotu_pis_ty_tez_glosuj, 01.04.2011 r.
 27. A. Blinkiewicz, R. Mazurek, Lech, brat Jarosława, „Wprost”, http://www.wprost.pl/ar/82345/Lech-brat-Jaroslawa/?O=82345&pg=3, 06.01.2011 r.
 28. „Jestem gwarancją spokoju”, „Interia.pl”, http://wybory2005.interia.pl/aktualnosci/news?inf= 674147, 06.01.2011 r.
 29. L. Szot, „News” a odpowiedzialność dziennikarza za słowo, [w:] Wojna w mediach, red. B. Nierenberg, W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2007
 30. B. Kozłowski, Przemówienie Wałęsy w Pucku – początek „wojny na górze”, ”Polska.pl”, http://kalendarium.polska.pl/wydarzenia/article.htm?id=224855, 07.01.2011 r
 31. A. Chwalba, Wojna na górze, wojna na zawsze, „Polityka.pl”, http://www.polityka.pl/historia/204526,1,wojna-na-gorze-wojna-na-zawsze.read, 07.01.2011 r.
 32. M. Staniszewski, Wojna na górze niszczy i kompromituje państwo, „Polska Times”, http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/102099,wojna-na-gorze-niszczy-i-kompro mituje-panstwo,id,t.html, 07.01.2011 r.
 33. M. Król, Siła i przemoc w polityce,[w:]: Filozofia polityczna, Kraków 2008,
 34. M. Król, Spór i kompromis, „Dziennik.pl”, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/74218, spor-i-kompromis.html, 07.01.2011 r.
 35. Biuro Prasowe Prawa i Sprawiedliwości, Pierwsze rozmowy koalicyjne PiS – PO, „pis.org.pl” http://www.wybory2005.pis.org.pl/article.php?id=103, 07.01.2011 r.
 36. P. Wroński, Koniec koalicji?, „Gazeta Wyborcza”, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273, 2988330.html, 07.01.2011 r.
 37. A. Peisert, Demokracja deliberatywna: utopia czy ratunek dla demokratycznych wartości?, „kulturaliberalna.pl”, http://kulturaliberalna.pl/2010/01/12/peisert-demokracja-deliberatywna-utopia-czy-ratunek-dla-demokratycznych-wartosci/, 10.01.2011 r.