Wyjście z kryzysu – proces stabilizacji oraz odbudowa państwa afgańskiego

Main Article Content

Anna Weosłowska-Maciejewska

Abstrakt

Afghanistan is one of the most unstable countries in the world. The process of reconstruction began in 2001 when Taliban regime was defeated. It is difficult to stabilize situation in Afghanistan. Stabilization requires the help from an international community, especially the European Union, the ISAF and the United States of America. The support is mostly financial and material. However, there are many problems such as production and smuggling of drugs. Another problem is also Afghans’ huge poverty. These factors influence the completion of tasks negatively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Weosłowska-Maciejewska, A. (2018). Wyjście z kryzysu – proces stabilizacji oraz odbudowa państwa afgańskiego. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (5), 159-171. https://doi.org/10.14746/r.2012.5.10
Dział
Artykuły
Biogram autora

Anna Weosłowska-Maciejewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– absolwentka stosunków międzynarodowych, specjalności: dyplomacja i stosunki konsularne, współpraca europejska, gospodarka światowa i biznes międzynarodowy. Obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania koncentrują się na politycznej i gospodarczej roli Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej.

Bibliografia

 1. P. Jastrzębski, Wojna w Afganistanie, [w:] Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe w progu XXI wieku. Analiza problemów i studia przypadków, red. W. Malendowski, Wrocław 2003
 2. S. Koziej, Regiony konfliktów i kryzysów: Bałkany, Irak, Afganistan, [w:] Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, red. J. Gryz, Toruń 2008
 3. R. Kupicki, NATO a terroryzm. Nowy etap transformacji Sojuszu, „Sprawy międzynarodowe” 2001, nr 3
 4. J. Stachura, Bliskowschodnia polityka Baracka Obamy – szanse i wyzwolenia, „Sprawy międzynarodowe” 2009, nr 4,
 5. J. Kranz, Użycie siły zbrojnej – nowe fakty i tendencje, „Sprawy Międzynarodowe” 2006, nr 3
 6. B. Górka-Winter, Operacja stabilizacyjna NATO w Afganistanie, „Sprawy Międzynarodowe” 2006, nr 3
 7. A. D. Rotfeld, NATO 2020: nowa koncepcja strategiczna, „Sprawy Międzynarodowe” 2010, nr 4
 8. T. Paszewski, Klasycy doktryny wojny antypartyzanckiej a operacja w Afganistanie, „Sprawy Międzynarodowe” 2010, nr 3
 9. M. M. Kosman, EUPOL Afganistan – misja policyjna w cieniu terroryzmu, [w:] Misje cywilne Unii Europejskiej, red. B. Przybylska-Maszner, Poznań 2010
 10. R. Kuźniar, NATO w nowym środowisku strategicznym, „Sprawy Międzynarodowe” 2006, nr 3,
 11. NATO w roku Lizbony – czas sukcesów warunkowych, „Rocznik Strategiczny 2010. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski”, Warszawa 2011
 12. R. Fiedler, Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec Bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991-2009, Poznań 2010
 13. R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007,
 14. A. Bugajski, B. Winid, Bilans szczytu NATO w Strasburgu i Kehl, „Sprawy Międzynarodowe” 2009, nr 2
 15. M. Garztecki, Ł. Szozda, Świat islamu i nowe zagrożenia, „Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 2
 16. T. Paszewski, Wojna z terroryzmem – próba bilansu, „Sprawy Międzynarodowe” 2008, nr 2
 17. Strategia i taktyka walki asymetrycznej – wnioski z operacji w Afganistanie, „Rocznik Strategiczny 2008, nr 9. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski”, Warszawa 2009
 18. J. Zając, Bliskowschodni kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwa międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008
 19. Tydzień na świecie. Afganistan, „Polityka” 2002, nr 4
 20. A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, Leksykon integracji europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, Poznań 2009
 21. Bliski i Środkowy Wschód – na rozdrożu, „Rocznik Strategiczny 2010, nr 11. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski”, Warszawa 2011
 22. M. Zaborowski, Jakie stosunki transatlantyckie w XXI wieku?, „Sprawy Międzynarodowe” 2010, nr 4
 23. S. Parzymies, Unia Europejska wobec wyzwań i zagrożeń w stosunkach międzynarodowych, [w:] Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, red. J. Symonides, Warszawa 2010
 24. P. Wawrzyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Warszawa 2009
 25. EUPOL Afganistan http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/eupol-afghanistan.aspx?lang=en, 19.11.2011 r
 26. J. Barcik, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Aspekty prawne i polityczne, Bydgoszcz-Katowice 2008,
 27. EUPOL Afghanistan (EU Police Mission in Afganistan) http://www.msz.gov.pl/EUPOL,Afghanistan,(EU,Police,Mission,in,Afganistan),29550.html, 19.11.2011 r.
 28. EUPOL Afghanistan (EU Police Mission in Afganistan) http://www.msz.gov.pl/EUPOL,Afghanistan,(EU,Police,Mission,in,Afganistan),29550.html, 19.11.2011 r.
 29. EUPOL Afghanistan (EU Police Mission in Afganistan) http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/eupol-afghanistan.aspx?lang=en, 19.11.2011 r.
 30. EU Engagement in Afganistan. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100218%20EU%20engagement%20Afghanistan-version5_EN.pdf, 19.11.2011 r.
 31. Komunikat Prasowy, 3106. Posiedzenie Rady. Sprawy zagraniczne, Bruksela, 18 lipca 2011 r., Presse 246 PR CO 48, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/foraff/123975.pdf , 12.11.2011 r.
 32. Polska Akcja Humanitarna http://www.afghanembassy.com.pl/cms/pl/polska-pomoc-dla-afganistanu/polska-akcja-humanitarna, 15.11.2011 r.
 33. Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju http://www.afghanembassy.com.pl/cms/pl/polska-pomoc-dla-afganistanu/stowarzyszenie-szkoly-dla-pokoju, 15.11.2011 r.
 34. Polska Misja Medyczna http://www.afghanembassy.com.pl/cms/pl/polska-pomoc-dla-afganistanu/polska-misja-medyczna, 15.11.2011 r.
 35. Polska pomoc dla mieszkańców prowincji Ghazni w 2011 r. http://www.isaf.wp.mil.pl/pl/123.html, 15.11.2011 r.
 36. A. Jaskulski, The European Security Strategy and National Security Strategy of United States of America: Common Aims Or Two Different Views on International Security, [w:] Beyond Borders. External Relations of the European Union,
 37. ed. J. Jańczak, Poznań 2008,
 38. Human Development Index (HDI) - 2011 Rankings, http://hdr.undp.org/en/statistics/, 15.11.2011 r.