Zygmunt Bauman o podróżach w zmieniającym świecie

Main Article Content

Joanna Jancz

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jancz, J. (2018). Zygmunt Bauman o podróżach w zmieniającym świecie. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (5), 173-176. https://doi.org/10.14746/r.2012.5.11
Dział
Recenzje

Referencje

  1. Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków 2011