Spory w relacjach transatlantyckich
PDF

Jak cytować

Ziemborska, L. (2018). Spory w relacjach transatlantyckich. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (5), 75–90. https://doi.org/10.14746/r.2012.5.5

Abstrakt

The Transatlantic Security Community, the mainstay of which is the North Atlantic Treaty Organization, has passed through a crisis repeatedly. At the beginning of the XXIst century the actions of the American Administration and a sceptical attitude of the Europeans towards the American war against terrorism caused an open conflict between the allies from across the ocean. However, the tensions between military and political concepts of NATO have been increasing from the 1960’s. In the article entitled Disputes in transatlantic relations the most significant crises are raised, including the time of cold war, the 1990’s and the beginning of the XXIst century, when it came to a breach of Alliance which expressed the variable international conditions.
https://doi.org/10.14746/r.2012.5.5
PDF

Bibliografia

L. Kościuk, Identyfikacja podstawowych interesów w sferze bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, red. J. Gryz, Toruń 2008

D. Eggert, Transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa, „Żurawia Papers” 2005

J. Zajączkowski, Unia Europejska w Stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006,

J. Kiwerska, Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, Poznań 2000

A. Jarczewska-Romaniuk, Unia Europejska a idea transatlantycka –partnerstwo transatlantyckie u progu nowego wieku, [w:] Unia Europejska – nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies , Warszawa 2002

J. Kiwerska, Problemy partnerstwa transatlantyckiego, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” 2001, nr 22

P. Matera, R. Matera, Stany Zjednoczone i Europa. Stosunki polityczne i gospodarcze 1776-2004, Warszawa 2007

J. Kiwerska, Osłabione supermocarstwo. Pozycja USA w świecie po ośmiu latach prezydentury George’a W. Busha, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” 2008, nr 50

K. Malinowski, Konsekwencje kryzysu irackiego. Niemcy wobec nowego kształtu stosunków transatlantyckich, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” 2004, nr 34

R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003

Ł. Bartkowiak, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Toruń 2008

J. Zajączkowski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006

S. Sadowski, Wpływ budowy systemów antyrakietowych w Europie na stosunki transatlantyckie, [w:] Stosunki transatlantyckie na przełomie XX i XXI wieku ,

red. D. J. Mierzejewski, S. Sadowski , Piła 2008

S. Parzymies, USA, UE i NATO – Pomiędzy kooperacją a konkurencją, [w:] Nowa koncepcja strategiczna sojuszu wobec zagrożeń XXI wieku, Materiały z konferencji naukowej, Warszawa 2010,

T. Paszewski, Ameryka i Europa – od zakończenia sporu do partnerstwa?, Raporty i Analizy, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2005

Ł. Bartkowiak, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Toruń 2008

J. Solana, Partnerstwo w działaniu, „Gazeta Wyborcza”, z dnia 22.02.2005, nr 44, s. 10, http://szukaj.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4302374,20050222RP-DGW,Partnerstwo_w_dzialaniu,.html 22.06.2011 r.

D. Milczarek, Stosunki transatlantyckie w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: kontynuacja czy przełom? Polski punkt widzenia, „Studia Europejskie” 2008, nr 2

K. Kalina, Polityka zagraniczna USA wobec Europy kształtowana przez administrację Baracka Obamy, [w:] Współczesne relacje transatlantyckie, red. J. Cisek, Kraków 2010

T. Bielecki, Obama prosi o więcej, Europa się ociąga, „Gazeta Wyborcza” z dnia 04.12.2009, http://wyborcza.pl/1,76842,7329461,Obama_prosi_o_wiecej__Europa_sie_ociaga.html, 09.06.2011 r.

B. Węglarczyk, Demokracja jest dla nas, „Gazeta Wyborcza” z dnia 17.03.2011, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80533,9275853,Demokracja_jest_dla_nas__nie_dla_Libii.html, 11.06.2011 r.

J. Kiwerska, Wydarzenia w Afryce Północnej i układ transatlantycki, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2011, nr 64

R. Stefanicki, NATO odlatuje z Libii , Gazeta Wyborcza” z dnia 02.11.2011, http://wyborcza.pl/1,75477,10572507,NATO_odlatuje_z_Libii.html, 29.02.2012 r.

T. Bielecki, NATO szykuje tarczę, „Gazeta Wyborcza” z dnia 20.11.2010, http://wyborcza.pl/1,75477,8689604,NATO_szykuje_tarcze.html, 22.06.2011 r