Spory w relacjach transatlantyckich

Main Article Content

Liliana Ziemborska

Abstrakt

The Transatlantic Security Community, the mainstay of which is the North Atlantic Treaty Organization, has passed through a crisis repeatedly. At the beginning of the XXIst century the actions of the American Administration and a sceptical attitude of the Europeans towards the American war against terrorism caused an open conflict between the allies from across the ocean. However, the tensions between military and political concepts of NATO have been increasing from the 1960’s. In the article entitled Disputes in transatlantic relations the most significant crises are raised, including the time of cold war, the 1990’s and the beginning of the XXIst century, when it came to a breach of Alliance which expressed the variable international conditions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ziemborska, L. (2018). Spory w relacjach transatlantyckich. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (5), 75-90. https://doi.org/10.14746/r.2012.5.5
Dział
Artykuły
Biogram autora

Liliana Ziemborska, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

– studia doktoranckie w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (Podyplomowe Studium Politologii i Historii Najnowszej). Absolwentka Politologii WSNHiD w Poznaniu. Praca magisterska pt. Pozycja kobiet w krajach muzułmańskich została przygotowana i napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Kiwerskiej.

Referencje

 1. L. Kościuk, Identyfikacja podstawowych interesów w sferze bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, red. J. Gryz, Toruń 2008
 2. D. Eggert, Transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa, „Żurawia Papers” 2005
 3. J. Zajączkowski, Unia Europejska w Stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006,
 4. J. Kiwerska, Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, Poznań 2000
 5. A. Jarczewska-Romaniuk, Unia Europejska a idea transatlantycka –partnerstwo transatlantyckie u progu nowego wieku, [w:] Unia Europejska – nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies , Warszawa 2002
 6. J. Kiwerska, Problemy partnerstwa transatlantyckiego, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” 2001, nr 22
 7. P. Matera, R. Matera, Stany Zjednoczone i Europa. Stosunki polityczne i gospodarcze 1776-2004, Warszawa 2007
 8. J. Kiwerska, Osłabione supermocarstwo. Pozycja USA w świecie po ośmiu latach prezydentury George’a W. Busha, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” 2008, nr 50
 9. K. Malinowski, Konsekwencje kryzysu irackiego. Niemcy wobec nowego kształtu stosunków transatlantyckich, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” 2004, nr 34
 10. R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003
 11. Ł. Bartkowiak, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Toruń 2008
 12. J. Zajączkowski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006
 13. S. Sadowski, Wpływ budowy systemów antyrakietowych w Europie na stosunki transatlantyckie, [w:] Stosunki transatlantyckie na przełomie XX i XXI wieku ,
 14. red. D. J. Mierzejewski, S. Sadowski , Piła 2008
 15. S. Parzymies, USA, UE i NATO – Pomiędzy kooperacją a konkurencją, [w:] Nowa koncepcja strategiczna sojuszu wobec zagrożeń XXI wieku, Materiały z konferencji naukowej, Warszawa 2010,
 16. T. Paszewski, Ameryka i Europa – od zakończenia sporu do partnerstwa?, Raporty i Analizy, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2005
 17. Ł. Bartkowiak, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Toruń 2008
 18. J. Solana, Partnerstwo w działaniu, „Gazeta Wyborcza”, z dnia 22.02.2005, nr 44, s. 10, http://szukaj.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4302374,20050222RP-DGW,Partnerstwo_w_dzialaniu,.html 22.06.2011 r.
 19. D. Milczarek, Stosunki transatlantyckie w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: kontynuacja czy przełom? Polski punkt widzenia, „Studia Europejskie” 2008, nr 2
 20. K. Kalina, Polityka zagraniczna USA wobec Europy kształtowana przez administrację Baracka Obamy, [w:] Współczesne relacje transatlantyckie, red. J. Cisek, Kraków 2010
 21. T. Bielecki, Obama prosi o więcej, Europa się ociąga, „Gazeta Wyborcza” z dnia 04.12.2009, http://wyborcza.pl/1,76842,7329461,Obama_prosi_o_wiecej__Europa_sie_ociaga.html, 09.06.2011 r.
 22. B. Węglarczyk, Demokracja jest dla nas, „Gazeta Wyborcza” z dnia 17.03.2011, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80533,9275853,Demokracja_jest_dla_nas__nie_dla_Libii.html, 11.06.2011 r.
 23. J. Kiwerska, Wydarzenia w Afryce Północnej i układ transatlantycki, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2011, nr 64
 24. R. Stefanicki, NATO odlatuje z Libii , Gazeta Wyborcza” z dnia 02.11.2011, http://wyborcza.pl/1,75477,10572507,NATO_odlatuje_z_Libii.html, 29.02.2012 r.
 25. T. Bielecki, NATO szykuje tarczę, „Gazeta Wyborcza” z dnia 20.11.2010, http://wyborcza.pl/1,75477,8689604,NATO_szykuje_tarcze.html, 22.06.2011 r