Wielka Gra” na Oceanie Indyjskim. Chiny, Indie i Stany Zjednoczone w regionalnej rywalizacji mocarstw

Main Article Content

Maciej Karczewski

Abstrakt

The Indian Ocean constitutes an area which is rich in resources and vital to shipping. In this region there are some strategic sealines that enable communication of China and India with this resourceful area. Due to the fact that the Indian Ocean region is rich in oil, China and India seek dominance in this part of the world. The article explains and describes the dynamic of greatpower rivalry in various aspects. It also analyzes the role of the Unites States as stabilizing power in the new political and economic environment in Asia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karczewski, M. (2018). Wielka Gra” na Oceanie Indyjskim. Chiny, Indie i Stany Zjednoczone w regionalnej rywalizacji mocarstw. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (5), 25-46. https://doi.org/10.14746/r.2012.5.2
Dział
Artykuły
Biogram autora

Maciej Karczewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorant na WNPiD UAM. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę związaną z bezpieczeństwem międzynarodowym, kwestiami zbrojeń i rozbrojenia oraz naturą konfliktów zbrojnych.

Bibliografia

 1. Dane na temat wzrostu gospodarczego Chin i Indii ze źródeł Banku Światowego,
 2. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countrie, 03.06.2011 r.
 3. M. Li, The rise of China and the demise of the capitalist world-economy, London 2006; A. Harney, Chińska cena. Prawdziwy koszt chińskiej przewagi konkurencyjnej, Katowice 2009; R. Meredith, The Elephant and the Dragon, New York 2007
 4. B. Chellaney, Asian Juggernaut: The rise of China, India and Japan, New York 2010
 5. S. Craig, Chinese perceptions of traditional and nontraditional threats, SSI USAWC, March 2007
 6. E. Medeiros, China’s international behavior. Activism, opportunism, and diversification, Santa Monica 2009
 7. P. Engardio, Chindia: How China and India are revolutionizing global business, New York 2007
 8. Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, red. C. Mojsiewicz, Wrocław 2007
 9. F. Leverett, J. Bader, Managing China-U.S. energy competition in the Middle East, „The Washington Quarterly”, vol. 29, no. 1 (Winter 2005-06)
 10. Middle East, „The Washington Quarterly”, vol. 29, no. 1 (Winter 2005-06), s. 187–201;
 11. K. Morrison, China and India raise the stakes, „Financial Times” z 08.01.2005 r..
 12. P. Goodman, China invests heavily in Sudan’s oil industry. Beijing supplies arms used on villagers, „The Washington Post” z 23.12.2004 r..
 13. C. Fair, Indo-Iranian security ties: Thicker than oil, „Middle East Review of International Affairs”, vol. 11, no. 1 (March 2007),
 14. S. Blank, Natural allies? Regional security in Asia and prospects for indo-american strategic cooperation, USAWC ISS, September 2005
 15. E. Haliżak, Spór o archipelagi na Morzu Południowochińskim – znaczenie dla międzynarodowego prawa morza i bezpieczeństwa w regionie, [w:] Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Simonidesowi, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2003
 16. K. Kubiak, Incydent na wodach wysp Senkaku, „Raport-wto” 2010, nr 11
 17. O. Saleem, The Spratly Islands dispute. China defines the New Millennium, „American University International Law Review” 2000,
 18. vol. 15, no. 3
 19. C. Daniel, Kissinger warns of energy conflict, „Financial Times” z 02.06.2005
 20. SIPRI Yearbook 2011: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 2011
 21. C. Pehrson, String of pearls: meeting the challenge of China’s rising power across the Asian littoral, USAWC ISS, July 2006
 22. A. Scobell, The PLA at home and abroad: assessing the operational capabilities of China’s military, USAWC ISS, June 2010
 23. Z. Śliwa, D. Brążkiewicz, Piractwo wyzwaniem dla bezpieczeństwa, „Kwartalnik Bellona” 2010, nr 2
 24. Z. Śliwa, Marynarka Wojenna Chin w walce z piratami, „Przegląd Morski” 2010, nr 7
 25. R. Czulda, Nowe wyzwania i zagrożenia na obszarach morskich, „Przegląd Morski” 2009, nr 1
 26. S. Niedziela, Indie – nowe mocarstwo światowe, „Przegląd Morski” 2009, nr 6, s. 9; R. Rai, China’s String of Pearls vs India’s Iron Curtain, „Indian Defence Review” 2009, vol. 24, no. 4, http://www.indiandefencereview.com/geopolitics/Chinas-String-of-Pearls-vs-Indias-Iron-Curtain.html, 12.05.2011 r.
 27. K. Kubiak, Gwadar – pakistański problem ChRL, „Raport-wto” 2010, nr 3
 28. J. Nehru, Odkrycie Indii, Warszawa 1957
 29. J. Holslag, China, India and the military security dilemma, „BICCS Asia Paper”, vol. 3, no. 5
 30. E. Wong, Chinese warship may be nearly ready, „New York Times” z 08.04.2011 r
 31. Por. D. Lai, Chinese military going global, „China Security” 2009, vol. 5, no. 1,
 32. C. Jean, Geopolityka, Wrocław-Warszawa-Kraków 2003
 33. C. Mojsiewicz, Państwa regionu Pacyfiku w polityce i gospodarce światowej, [w:] Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, C. Mojsiewicz, Wrocław 2004,
 34. R. Kaplan, Monsoon: The Indian Ocean and the future of American power, New York 2010
 35. R. O’Rourke, China naval modernization: Implications for U.S. Navy capabilities—background and issues for Congress, Congressional Research Service Report RL33153, Washington DC, 22 April 2011, s. 38-40. http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf, 10.06.2011 r..
 36. B. Alkire, J. Birkler, L. Dolan, J. Dryden, B. Mason, G. Lee, J. Schank,
 37. M. Hayes, Littoral Combat Ships. Relating performance to mission package inventories, homeports, and installation sites, RAND Corp, Santa Monica 2007
 38. R. Cliff, M. Burles, M. Chase,
 39. D. Eaton, K. Pollpeter, Entering the Dragon’s Lair. Chinese antiacces strategy and their implications for the United States, RAND Corp., Santa Monica 2007
 40. W. Łuczak, Kryzys amerykańskich wydatków wojskowych, „Raport-wto” 2011, nr 12
 41. S. Stolberg, J. Yardley, Countering China, Obama backs India for U.N. Council, „New York Times” z 09.11.2010 r.
 42. � C. Bajpaee, China-India relations. Regional rivalry takes the world stage, „China Security” 2010, vol. 6, no. 2,
 43. S. Adhikari, A. Sinha, M. Kamle, India’s changing geopolitical code: an attempt at analysis, “Geopolitics Quarterly” 2008, vol. 3, no 4,
 44. K. A. Kronstadt, Pakistan-US relations, Congressional Research Service Report RL33498, Washington DC, 6 February 2009, s. 24-30, 57-61. http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33498.pdf, 10.06.2011 r.
 45. R. Naseer, M. Amin, Sino-Pakistan relations. A natural alliance against common threats, „Berkeley Journal of Social Sciences” 2011, vol. 1, no. 2
 46. H. Sokolski, Gauging US-Indian strategic cooperation, USAWC ISS, March 2007
 47. O. Meier, The US-India nuclear deal. The end of universal non-proliferation efforts ?, „Internationale Politik und Gesellschaft” 2006, nr 4, s. 28-41. http://www.fes.de/ipg/inhalt_d/pdf/Meier_GB.pdf, 10.05.2011 r.
 48. J. Newhouse, Diplomacy, Inc. The influence of lobbies on U.S. foreign policy, „Foreign Affairs” 2009, vol. 88, no. 3,
 49. SIPRI Yearbook 1995: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 1995
 50. K. Archick, R. Grimmett, S. Kan, European Union’s arms embargo on China. Implications and options for U.S. policy, Congressional Research Service Report RL32870, Washington DC, 27 May 2005, s. 6-8, http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32870.pdf, 10.04.2011 r.
 51. � U.S.-China Joint Statement, The White House - Office of the Press Secretary, November 17, 2009, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-china-joint-statement, 14.04.2011 r.