Pressto.

Nagłowek strony

Struktura i determinanty bezrobocia w krajach rozwijających się

Patrycja Szcześniak

DOI: https://doi.org/10.14746/r.2012.5.8

Abstrakt


Unemployment is a problem in present international reality that is common all over the world. However, developing countries are particularly exposed to the consequences of unemployment. The author explains why in developing areas, where drama of unemployment is measured not by an amount of the unemployed, but by the amount of people close to starvation, it is so difficult to combat. The article presents an attempt to analyze the situation of developing countries in the context of unemployment. What is more, a particular attention will be paid to the fact that some financial support and social and cultural changes are needed.

Pełny tekst:

Bibliografia


M. Szylko-Skoczny, Problemy społeczne w sferze pracy, [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny , Warszawa 2011

Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej „Laborem exercens” z okazji 90. rocznicy „Rerum novarum”, Watykan 1981

T. Borutka, Społeczne Nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Kraków 2008

K. Mlonek, Tradycje badań bezrobocia w Polsce – zagadnienie metodologiczne, [w:] Socjologia bezrobocia, red. T. Borkowski, A. Marcinkowski, Katowice 1999

T. Borkowski, A. Marcinkowski, Bezrobocie w perspektywie socjologicznej, [w:] Socjologia bezrobocia, red. T. Borkowski, A. Marcinkowski, Katowice 1999

J. Grzenia, Kraje Trzeciego Świata, http://poradnia.pwn.pl/lista.php?szukaj=trzeci+%B6wiat&kat=18, 24.03.2011 r.

A. Szafulski, Nierówności w świecie w świetle podstawowych zasad społecznych, Wrocław 1999,

The Economist, Pocket. Świat w liczbach 2005, Warszawa 2005,

P. R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka.

T. 2, Warszawa 2008

R. Piasecki, Kraje rozwijające się, http://biznes.pwn.pl/haslo/3926914/kraje-rozwijajace-sie.html, 24.03.2011 r.

L. C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wrocław 1999

M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, Warszawa 2012

Przyrost naturalny, migracje, przyrost rzeczywisty na świecie, http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=267, 25.03.2011 r.

J. Auleytner, Polityka społeczna w Polsce i na świecie, Warszawa 2011

Analfabetyzm na świecie, http://www.wos.org.pl/swiat/analfabetyzm-na-swiecie.html, 25.03.2011 r.

V. Dyke, Wprowadzenie do polityki, Poznań 2000

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018