Struktura i determinanty bezrobocia w krajach rozwijających się

Main Article Content

Patrycja Szcześniak

Abstrakt

Unemployment is a problem in present international reality that is common all over the world. However, developing countries are particularly exposed to the consequences of unemployment. The author explains why in developing areas, where drama of unemployment is measured not by an amount of the unemployed, but by the amount of people close to starvation, it is so difficult to combat. The article presents an attempt to analyze the situation of developing countries in the context of unemployment. What is more, a particular attention will be paid to the fact that some financial support and social and cultural changes are needed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szcześniak, P. (2018). Struktura i determinanty bezrobocia w krajach rozwijających się. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (5), 125-140. https://doi.org/10.14746/r.2012.5.8
Dział
Artykuły
Biogram autora

Patrycja Szcześniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– studentka II roku studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe o specjalności współpraca europejska oraz II roku studiów II stopnia na kierunku politologia o specjalności administracja europejska na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania koncentrują się wokół tematyki bezpieczeństwa międzynarodowego szczególnie bezpieczeństwa socjalnego oraz polityki społecznej głównie systemów pomocy społecznej krajów Unii Europejskiej. Pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile.

Referencje

 1. M. Szylko-Skoczny, Problemy społeczne w sferze pracy, [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny , Warszawa 2011
 2. Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej „Laborem exercens” z okazji 90. rocznicy „Rerum novarum”, Watykan 1981
 3. T. Borutka, Społeczne Nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Kraków 2008
 4. K. Mlonek, Tradycje badań bezrobocia w Polsce – zagadnienie metodologiczne, [w:] Socjologia bezrobocia, red. T. Borkowski, A. Marcinkowski, Katowice 1999
 5. T. Borkowski, A. Marcinkowski, Bezrobocie w perspektywie socjologicznej, [w:] Socjologia bezrobocia, red. T. Borkowski, A. Marcinkowski, Katowice 1999
 6. J. Grzenia, Kraje Trzeciego Świata, http://poradnia.pwn.pl/lista.php?szukaj=trzeci+%B6wiat&kat=18, 24.03.2011 r.
 7. A. Szafulski, Nierówności w świecie w świetle podstawowych zasad społecznych, Wrocław 1999,
 8. The Economist, Pocket. Świat w liczbach 2005, Warszawa 2005,
 9. P. R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka.
 10. T. 2, Warszawa 2008
 11. R. Piasecki, Kraje rozwijające się, http://biznes.pwn.pl/haslo/3926914/kraje-rozwijajace-sie.html, 24.03.2011 r.
 12. L. C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wrocław 1999
 13. M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, Warszawa 2012
 14. Przyrost naturalny, migracje, przyrost rzeczywisty na świecie, http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=267, 25.03.2011 r.
 15. J. Auleytner, Polityka społeczna w Polsce i na świecie, Warszawa 2011
 16. Analfabetyzm na świecie, http://www.wos.org.pl/swiat/analfabetyzm-na-swiecie.html, 25.03.2011 r.
 17. V. Dyke, Wprowadzenie do polityki, Poznań 2000