Archipelag Senkaku. Źródło napięć na Morzu Wschodniochińskim

Main Article Content

Piotr Kaczmarek

Abstrakt

The article analyzes the question of Senkaku/Diauoyu Islands dispute between Japan, China and Taiwan. The aim of the text is to present how the dispute has affected Japan-China bilateral relations. At first, the paper focuses on characterization: the subject of dispute, claims of countries, its course and an international aspect. The second part considers: the incident in September 2010 and its consequences, the dispute effects and prosperities of its regulations. The relations between China and Japan are very complicated. The Senkaku Islands dispute and 2010 incident are presently one of the most important reasons for disagreement.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczmarek, P. (2018). Archipelag Senkaku. Źródło napięć na Morzu Wschodniochińskim. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (5), 61-73. https://doi.org/10.14746/r.2012.5.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Piotr Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– student II roku SUM na kierunku politologia. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół rywalizacji mocarstw oraz aktywności międzynarodowej Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych.

Bibliografia

 1. K. Kubiak, W. Kustra, Zatargi o archipelagi na Morzu Wschodniochińskim
 2. i Morzu Japońskim jako przykłady współczesnych sporów terytorialnych w obrębie obszarów morskich, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2005, nr 1 (160)
 3. J. Rowiński, Spory graniczne i konflikty terytorialne w Azji Wschodniej u progu XXI w., [w:] Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, red. K. Gawlikowski, Warszawa 2004
 4. M. Łuszczuk, Stosunki chińsko-japońskie, [w:] Chiny w stosunkach między-
 5. narodowych, red. K. Iwańczuk, A. Ziętek, Lublin 2003
 6. W. B. Helfin, Diayou/Senkaku Islands Dispute: Japan and China, Oceans Apart, Asian-Pacific Law & Policy Journal, http://www.hawaii.edu/aplpj/articles/APLPJ_01.2_heflin.pdf, 3.12.2010 r.
 7. Foreign Embassies in the ROC (Taiwan), http://www.mofa.gov.tw/webapp/lp.asp?CtNode=1867&CtUnit=34&BaseDSD=32&mp=6&nowPage=1&pagesize=15, 14.04.2011 r.
 8. The Basic View on the Sovereignty over the Senkaku Islands, http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/senkaku.html, 13.04.2011 r.
 9. Treaty of Shimonoseki Signed at Shimonoseki, 17 April 1895, http://www.taiwandocuments.org/shimonoseki01.htm [tłumaczenie własne], 14.04.2011 r.
 10. Cairo Communiqué, http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shir-o/01/002_46
 11. /002_46tx.html, [tłumaczenie własne], 20.04.2011 r.
 12. Treaty of Peace with Japan Signed at San Francisco, 8 September 1951,
 13. http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm, 20.04.2011 r.
 14. Treaty of Peace between the Republic of China and Japan, Signed at Taipei,
 15. April 1952, http://www.taiwandocuments.org/taipei01.htm, 20.04.2011 r.
 16. M. Wangrat, Spór Chin i Japonii o Archipelag Senkaku, [w:] Współczesny Daleki Wschód w stosunkach międzynarodowych – rywalizacja i mocarstwowość, red. D. K. Gemechu, Olsztyn 2008,
 17. Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of 25 February 1992, http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHN_1992_Law.pdf, 01.06.2011 r.
 18. R. Weitz, Dlaczego japońsko-chińska kłótnia szkodzi im obu, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,788,Dlaczego_japonsko-chinska_klotnia_szkodzi_im_obu, 21.04.2011 r.
 19. Major Exchanges between Japan and the People’s Republic of China concerning the Collision Incident between Japan Coast Guard Patrol Vessels and a Chinese Fishing Trawler in Japanese Territorial Waters off the Senkaku Islands, http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/r-relations/major_e.html, 29.04.2011 r.
 20. J. Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Kraków 2009
 21. Japońsko-chiński spór o kolizję koło wysp Senkaku, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,802,Japonsko-chinski_spor_o_kolizje_kolo_wysp_Senkaku_?_q_and_a, 21.04.2011 r
 22. Wen Jiabao Urges Japan to Release Chinese Captain Immediately and Unconditionally, http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/yzs/xwlb/t755599.htm, 13.04.2011 r
 23. Statement by the Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China 25 September 2010, http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t755932.htm, 13.04.2011 r..
 24. Statement by the Press Secretary/Director-General for Press and Public Relations, Ministry of Foreign Affairs, on the Collision between Japan Coast Guard Patrol Vessels and a Chinese Fishing Trawler in Japan’s Territorial Waters off the Senkaku Islands, September 25, 2010, http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2010/9/0925_01.html, 14.04.2011 r.
 25. K. Żakowski, Przekonania, a rzeczywistość. Podział Partii Liberalno-Demokratycznej na skrzydło liberalne i konserwatywne, a japońska polityka zagraniczna,
 26. [w:] Meandry japońskiej polityki, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2008.
 27. Konstytucja Japonii z 3 listopada 1946, http://www.pl.emb-japan.go.jp/relations/konstytucja.htm, 21.04.2011 r.,
 28. http://www.eia.doe.gov/countries/cab.cfm?fips=JA, 21.04.2011 r.
 29. Foreign Ministry Spokesperson Ma Zhaoxu’s Response to Japan’s Remarks on the Diaoyu Islands, http://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw/s2510/t704771.htm, 13.04.2011, r.
 30. Foreign Minister Yang Jiechi Meets with His U.S. Counterpart Hillary Clinton, http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t765850.htm, 13.04.2011 r.