Kontakt
Rocznik Integracji Europejskiej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Główna osoba do kontaktu

Prof. UAM dr hab. Beata Przybylska-Maszner
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Telefon +48 618296597

Wsparcie techniczne

Pressto
Telefon +48 618293866