Kontakt

Rocznik Integracji EuropejskiejUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Beata Przybylska-Maszner
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tel. +48 618296597

Wsparcie techniczne

Pressto