Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Rocznik Integracji Europejskiej?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 1. Materiały do druku należy nadesłać w jednym egzemplarzu znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, tj. 1800 znaków na stronie).
 2. Do teksu należy dołączyć informacje dotyczące autora: Pełne imię i nazwisko
  • Stopień i tytuł naukowy
  • Reprezentowana instytucja naukowa
  • Dokładny adres, numer telefonu, mail
  • Informację biograficzną w języku polskim (150-200 znaków)
  • Oświadczenie
 3. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów tekstów.
 4. Do tekstu prosimy dołączyć abstrakt w języku polskim i angielskim, który nie powinien przekroczyć ½ strony maszynopisu.
 5. Teksty do kolejnego numeru rocznika prosimy składać do 30 września.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie;

 2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF;

 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych;

 4. W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt., śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą.

 5. Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach.
 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo