Rocznik Integracji Europejskiej

Aktualny numer

Nr 16 (2022)
Opublikowany 2023 lutego 22

Rocznik Integracji Europejskiej to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego pierwszy numer ukazał się w roku 2007. Głównym celem czasopisma jest stworzenie miejsca prezentacji stanu badań dotyczących procesu integracji europejskiej. Rocznik stanowi także forum wymiany poglądów dla osób zajmujących się studiami europejskimi. W kolejnych numerach Rocznika ukazują się wyniki prowadzonych badań w zakresie następujących obszarów tematycznych: prawo, polityka wewnętrzna, gospodarka, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona, społeczeństwo, kultura. Redakcja stara się zapewnić taki dobór testów, aby zapewnić możliwość konfrontacji stosowanych metod badawczych, koncepcji i podejść teoretycznych.

Zasięg terytorialny: międzynarodowy.
Publikujemy rezultaty prac badawczych m. in. z zakresu nauk o polityce i administracji, prawa, stosunków międzynarodowych, ekonomii, socjologii oraz szeroko rozumianych studiów europejskich.
Obszary tematyczne: prawo UE, polityka wewnętrzna, gospodarka, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona, historia integracji, społeczeństwo oraz kultura.
Główny cel czasopisma: pogłębianie dyskursu naukowego oraz prezentowanie wyników badań naukowych dotyczących procesu integracji europejskiej z uwzględnieniem ewolucji systemu ustrojowego, instytucjonalnego, realizowanych polityk i strategii.
Ponadto prezentowane wyniki badań charakteryzują się uwzględnieniem przez Autorów w ich badaniach lokalnej i regionalnej perspektywy. Krytyczna i rzeczowa analiza uwzględnia kontekst historyczny, społeczny, prawny czy kulturowy. Zakresem pogłębionego dyskursu naukowego są szeroko rozumiane studia europejskie.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

INDEKSOWANE W:
CEJSH; DOAJ; BazHum; INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL; CEEOL; ERIH Plus; EBSCO; Google Scholar; WorldCat.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 40
ICV 2021 = 100.00 
DOI: 10.14746/rie
ISSN: 1899-6256
e-ISSN: 2956-5030

LICENCJA:
Teksty opublikowane na łamach czasopisma „Rocznik Integracji Europejskiej” i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons – Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

ARCHIWIZACJA: 
Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN) zapewniającego tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.

Czasopismo "Rocznik Integracji Europejskiej" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

WYDAWCA:
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH
"Rocznik Integracji Europejskiej"
Nr umowy RCN/SP/0137/2021/1 z dnia 23-09-2022
Dofinansowanie: 31 872,09 zł
Całkowita wartość: 31 872,09 zł

Ogłoszenia

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Marek Rewizorski
7-19
Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej jako późnowestfalska innowacja polityczna
PDF (English)
Janusz Ruszkowski
21-45
Regresywna koncepcja Unii Europejskiej na przykładzie dyskursu prowadzonego przez Prawo i Sprawiedliwość
PDF
Kamil Ławniczak
47-59
Zwrot praktyczny w studiach europejskich – założenia i możliwości zastosowania
PDF
Natalia Adamczyk
61-74
Globalne aspiracje Unii Europejskiej a jej miejsce i rola w układzie sił
PDF
Józef M. Fiszer
75-89
Geneza Trójkąta Weimarskiego i jego rola w integracji Europy po zakończeniu zimnej wojny
PDF
Jadwiga Kiwerska
91-117
„America First”. Relacje administracji Trumpa z Unią Europejską
PDF
Joanna Ciesielska-Klikowska, Bartosz Mądry
119-137
Koniec z Françafrique? Polityka Emmanuela Macrona wobec państw afrykańskich
PDF
Aleksandra Kruk
139-151
Niemieckie reakcje na zmiany polityczne we Włoszech po 2016 roku
PDF (English)
Czesław Partacz
153-168
Polityczno-historyczne determinanty europejskiej polityki zagranicznej Republiki Finlandii
PDF
Anna Paterek
169-190
Austriacka polityka rozwojowa wobec globalnych wyzwań
PDF
Polina Khmilevska
191-207
Unia Europejska w obliczu wojny Rosji z Ukrainą
PDF (English)
Vadym Zheltovskyy
209-222
Wpływ przywództwa politycznego na rewizję polityki wschodniej Unii Europejskiej w kontekście wojny w Ukrainie
PDF
Olesia Tkachuk
223-241
Trzy dekady relacji Unii Europejskiej z Mołdawią – od współpracy do perspektywy członkostwa
PDF (English)
Rafał Kamprowski
243-250
Polityka surowcowa Unii Europejskiej w zakresie metali ziem rzadkich
PDF (English)
Łukasz Budzyński
251-264
Problem nieufności do rządów narodowych w krajach Unii Europejskiej w kontekście postrzeganej niekompetencji w doborze środków do walki z pandemią COVID-19
PDF
Justyna Miecznikowska-Jerzak
265-283
Stan i perspektywy rolnictwa ekologicznego w Polsce – ocena wyzwań i szans wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie
PDF
Monika Szynol
285-305
Polska w polityce rozwojowej UE: aktywny uczestnik czy pasywny donator?
PDF (English)
Agnieszka Nitszke
307-322
Inicjatywa Trójmorza. Role – funkcje – kontrowersje z perspektywy teorii europeizacji
PDF
Piotr Burgoński
323-335
„Konferencja w sprawie przyszłości Europy” wobec zmian polityki równościowej i antydyskryminacyjnej
PDF
Aleksandra Raba-Schulze
337-347
Polityka równościowa Unii Europejskiej. Implikacje dla bezpieczeństwa i praw kobiet
PDF
Ewa Maria Włodyka
349-358
Dostępność cyfrowa w Unii Europejskiej – praktyka i założenia teoretyczne
PDF
Adam Barabasz
359-373
Na drodze do członkostwa we Wspólnotach Europejskich. Polityczne, ekonomiczne i społeczne przemiany w Grecji, Hiszpanii, Portugalii na łamach tygodnika “Polityka”
PDF (English)
Arkadiusz Meller
375-389
Integracja Europy Środkowo-Wschodniej w myśli politycznej Karola Stefana Frycza (1910–1942)
PDF
Tomasz R. Szymczyński
391-405
Jean Grondin i aktualność jego perspektywy hermeneutycznej dla Europy i świata
PDF
Wyświetl wszystkie wydania