Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Bogdan Koszel  – bogdan.koszel@amu.edu.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego i Sekretarz Redakcji

prof. UAM dr hab. Beata Przybylska-Maszner – beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl

Kolegium redakcyjne

prof. UAM dr Adam Barabasz

prof. UAM dr hab. Marcin Piechocki

prof. UAM dr hab. Tomasz R. Szymczyński

prof.  dr hab. Sebastian Wojciechowski

 

Redaktor tematyczny (prawo i instytucje)

prof. dr hab. Janusz Józef Węc, Uniwersytet Jagielloński, jjwec@wp.pl

Redaktor tematyczny (gospodarka)

prof. dr hab. Zdzisław W. Puślecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdzisław.puslecki@amu.edu.pl

Redaktor tematyczny (polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony)

prof. dr hab. Donat Mierzejewski, rektor PWSZ w Pile, donat.mierzejewski@gmail.com

Redaktor tematyczny (społeczeństwo i kultura)

prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, anna.wolff-poweska@amu.edu.pl

 

Redaktor językowy (język polski)

dr Agnieszka Mielczarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Redaktor językowy (język niemiecki)

Marcel Bethan

Redaktor językowy (język angielski)

dr Malcolm Czopinski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Redaktor językowy (język rosyjski)

doc. Oleg Mikhailev, Państwowy Uniwersytet w Woroneżu

 

Przewodniczący rady naukowej

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

 

Członkowie rady naukowej

doc. dr Peter Čajka, Matej Bel University (Słowacja)

Prof. Erhard Crome, dyrektor WeltTrends. Institut für Internationale Politik w Poczdamie (Niemcy)

prof. Wojciech Forysiński Eastern Medirranean University (Cypr Północny)

Prof. Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie (Niemcy)

dr Andrey Kinyakin, Peoples’ Friendship University of Russia, Moskwa (Federacja Rosyjska)

Prof. Lutz Kleinwächter, BBW Hochschule Berlin (Niemcy)

Prof. Raimund Krämer, WeltTrends. Institut für Internationale Politik w Poczdamie, redaktor naczelny miesięcznika „WeltTrends”. Das außenpolitische Journal” (Niemcy)

Prof. dr hab. Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski (Polska)

Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Dr Elda Zotaj, Aleksander Moisiu University (Albania)

Prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Polska)

Prof. Karolina Pomorska, Uniwersytet Leiden (Niderlandy)

dr Clara Portela, Uniwersytet w Walencji (Hiszpania)

Prof. Peter Terem, Uniwersytet im Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

prof. Richard Whitman, Uniwersytet w Kent (Wielka Brytania)

Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski (Polska)

Prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski (Polska)