Rocznik Integracji Europejskiej

Aktualny numer

Nr 15 (2021)
Opublikowany 2021 grudnia 31

Rocznik Integracji Europejskiej to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego pierwszy numer ukazał się w roku 2007. Głównym celem czasopisma jest stworzenie miejsca prezentacji stanu badań dotyczących procesu integracji europejskiej. Rocznik stanowi także forum wymiany poglądów dla osób zajmujących się studiami europejskimi. W kolejnych numerach Rocznika ukazują się wyniki prowadzonych badań w zakresie następujących obszarów tematycznych: prawo, polityka wewnętrzna, gospodarka, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona, społeczeństwo, kultura. Redakcja stara się zapewnić taki dobór testów, aby zapewnić możliwość konfrontacji stosowanych metod badawczych, koncepcji i podejść teoretycznych.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

INDEKSOWANE W:
CEJSH; DOAJ; BazHum; INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL; CEEOL; ERIH Plus 2015; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40
ICV 2021 = 100.00  DOI: 10.14746/rie ISSN: 1899-6256

Creative Commons License

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

 

Ogłoszenia

Finansowanie czasopisma

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Rocznik Integracji Europejskiej nr 1-7 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Więcej…

2017 grudnia 30

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Marek Prawda
29-40
Iść wolniej, a w każdym razie inaczej. Jak zbudować opowieść o Unii po pandemii?
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.2
PDF
Zbigniew Czachór
41-52
Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej a system relokacji uchodźców 2015–2018 w świetle teorii instytucjonalizmu historycznego
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.3
PDF (English)
Giselle García Hípola, Javier Antón Merino, Sergio Pérez Castaños
53-69
Wykorzystanie emocji w materiałach kampanijnych na wybory europejskie 2019
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.4
PDF (English)
Michał M. Kosman
71-83
Dekada kryzysu w Libii jako wyzwanie dla Unii Europejskiej (2011–2021)
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.5
PDF
Kinga Smoleń
85-105
Reakcja Unii Europejskiej na kryzys humanitarny w Syrii
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.6
PDF
Katarzyna Stachurska-Szczesiak
107-123
Czynnik „arabskiej wiosny” w stosunkach Unia Europejska–Algieria
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.7
PDF
Magdalena Chybowska, Elżbieta Trafiałek
125-133
Modele polityki integracyjnej we współczesnej Europie
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.8
PDF
Piotr Burgoński
135-153
Zmiany w polityce antyrasistowskiej Unii Europejskiej w latach 2000–2020
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.9
PDF
Krzysztof Kaczmarek
155-167
Polityka regionalna Unii Europejskiej: wnioski z doświadczeń Finlandii w latach 1995–1999
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.10
PDF
Paweł Malendowicz
169-180
Międzynarodowe organizacje radykalnej lewicy wobec Unii Europejskiej. Analiza wybranych przykładów w kontekście pandemii SARS-CoV-2
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.11
PDF
Tomasz Marcinkowski
181-194
Polityka antykryzysowa Unii Europejskiej w obliczu pandemii SARS CoV-2 w obszarze zdrowia publicznego w 2020 roku. W poszukiwaniu rozwiązań funkcjonalnych
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.12
PDF
Ewa Łaźniewska, Izabela Janicka, Tomasz Górecki
195-213
Kryteria oceny aktywności gmin przygranicznych w kierunku „green smart city”
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.13
PDF (English)
Daria Hejwosz-Gromkowska
215-231
Edukacja obywatelska w Anglii. Od polityki Partii Pracy do Brexitu – wybrane konteksty polityczne, społeczne i edukacyjne
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.14
PDF
Polina Khmilevska
233-247
Struktura ruchu eurosceptycznego w Polsce – skrajnie prawicowi polityczni i obywatelscy ekstremiści
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.15
PDF (English)
Kamil Ławniczak
249-261
Konsensus i jego brak w Radzie Europejskiej – analiza przypadku reelekcji Donalda Tuska w 2017 r. z perspektywy zwrotu praktycznego
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.16
PDF
Marek Kaźmierczak
263-280
„Specjaliści” od UE. O myśleniu potocznym jako granicy poznania wspólnoty europejskiej a sprawa polska (esej)
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.17
PDF
Krzysztof Molenda, Wojciech Nowiak
281-292
Unia Europejska wspólnotą wartości. Spojrzenie z perspektywy języka protestu oraz nowych środków wyrazu w Polsce
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.18
PDF
Marcin Piechocki, Jacek Wyszyński
293-317
Rezolucje Parlamentu Europejskiego dotyczące sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce w optyce Wiadomości TVP
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.19
PDF
Adam Barabasz
319-336
Między negacją a zaangażowaniem. Integracja europejska w publicystyce oraz działaniach politycznych Mieczysława F. Rakowskiego 1958–1990
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.20
PDF (English)
Konrad Słowiński
337-356
Kwestie historyczne w stosunkach polsko-rosyjskich w latach 2007–2015
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.21
PDF
Ewa Maria Włodyka
357-364
Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.22
PDF
Wyświetl wszystkie wydania