Rocznik Integracji Europejskiej

Aktualny numer

Nr 17 (2023)
Opublikowany 2024 marca 28

Rocznik Integracji Europejskiej to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego pierwszy numer ukazał się w roku 2007. Głównym celem czasopisma jest stworzenie miejsca prezentacji stanu badań dotyczących procesu integracji europejskiej. Rocznik stanowi także forum wymiany poglądów dla osób zajmujących się studiami europejskimi. W kolejnych numerach Rocznika ukazują się wyniki prowadzonych badań w zakresie następujących obszarów tematycznych: prawo, polityka wewnętrzna, gospodarka, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona, społeczeństwo, kultura. Redakcja stara się zapewnić taki dobór testów, aby zapewnić możliwość konfrontacji stosowanych metod badawczych, koncepcji i podejść teoretycznych.

Zasięg terytorialny: międzynarodowy.
Publikujemy rezultaty prac badawczych m. in. z zakresu nauk o polityce i administracji, prawa, stosunków międzynarodowych, ekonomii, socjologii oraz szeroko rozumianych studiów europejskich.
Obszary tematyczne: prawo UE, polityka wewnętrzna, gospodarka, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona, historia integracji, społeczeństwo oraz kultura.
Główny cel czasopisma: pogłębianie dyskursu naukowego oraz prezentowanie wyników badań naukowych dotyczących procesu integracji europejskiej z uwzględnieniem ewolucji systemu ustrojowego, instytucjonalnego, realizowanych polityk i strategii.
Ponadto prezentowane wyniki badań charakteryzują się uwzględnieniem przez Autorów w ich badaniach lokalnej i regionalnej perspektywy. Krytyczna i rzeczowa analiza uwzględnia kontekst historyczny, społeczny, prawny czy kulturowy. Zakresem pogłębionego dyskursu naukowego są szeroko rozumiane studia europejskie.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

INDEKSOWANE W:
CEJSH; DOAJ; BazHum; INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL; CEEOL; ERIH Plus; EBSCO; Google Scholar; WorldCat.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 40
ICV 2021 = 100.00 
DOI: 10.14746/rie
ISSN: 1899-6256
e-ISSN: 2956-5030

LICENCJA:
Teksty opublikowane na łamach czasopisma „Rocznik Integracji Europejskiej” i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons – Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

ARCHIWIZACJA: 
Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN) zapewniającego tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.

Czasopismo "Rocznik Integracji Europejskiej" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

WYDAWCA:
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH
"Rocznik Integracji Europejskiej"
Nr umowy RCN/SP/0137/2021/1 z dnia 23-09-2022
Dofinansowanie: 31 872,09 zł
Całkowita wartość: 31 872,09 zł

Ogłoszenia

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Wiesław Bokajło
7-35
Jeana Monneta metody integracji Europejczyków prowadzące do przekształcenia w Stany Zjednoczone Europy
PDF
Paweł J. Borkowski
37-56
Francuska Europa, Europa Macrona – progresywna polityzacja projektu integracyjnego
PDF
Bogdan Koszel
57-74
Nouvel èlan? Europejski kontekst stosunków niemiecko-francuskich w okresie rządów prezydenta Emmanuela Macrona (2017–2021)
PDF (English)
Andrzej Podraza
75-94
Polska debata o modelu integracji w ramach Unii Europejskiej w latach 2015–2022. Spór pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską
PDF
Bożena Gierat-Bieroń
95-112
Dyplomacja kulturalna jako narzędzie relacji zewnętrznych między UE a USA
PDF (English)
Ryszard Zięba
113-126
Implikacje polityki rozszerzania NATO
PDF
Józef M. Fiszer
127-142
Agresja Rosji na Ukrainę i perspektywy jej akcesji do struktur euroatlantyckich
PDF
Łukasz Donaj, Ivan Us, Svitlana Radziyevska
143-152
Eksport zboża a stosunki między Ukrainą a UE
PDF (English)
Paweł Malendowicz, Agnieszka Pazderska
154-166
Internet jako przestrzeń „popularyzacji” idei „dezintegracji” Unii Europejskiej. Analiza przekazu radykalnych grup i ruchów politycznych
PDF
Remigiusz Rosicki
167-182
Czynniki instytucjonalno-prawne transformacji energetycznej w Unii Europejskiej
PDF (English)
Tomasz Mering
183-196
Polityka przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu UE w latach 2019-2023
PDF
Patryk Chmielarz
197-206
Analiza bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dostaw gazu ziemnego w latach 2015–2021 w powiązaniu z działaniami politycznymi oraz prawnymi
PDF
Tomasz Marcinkowski
207-220
Dylematy kryzysowe Unii Europejskiej: pandemia i zielony ład
PDF
Ewa Łaźniewska, Dariusz Trojszczak, Khrystyna Prytula
221-242
Migracje z Ukrainy do państw członkowskich UE w latach 2014–2023
PDF
Klaudia Gołębiowska
243-255
Alternatywa dla Niemiec: retoryka przeciwko migrantom jako zagrożenie dla demokracji w Niemczech
PDF (English)
Peter Irabor
257-281
Odpowiedź Unii Europejskiej w sprawie dyrektywy powrotowej i umów o readmisji (RDRA) dotyczących nielegalnych migrantów z Nigerii
PDF (English)
Joanna Skrzypczyńska
283-293
Reforma instrumentów ochrony rynku UE i jej wpływ na politykę antydumpingową UE wobec Chin
PDF
Iwetta Andruszkiewicz, Natalia Strzemkowska
295-310
Zasada równości i zakazu dyskryminacji w unijnych źródłach prawa a sytuacja kobiet w Afganistanie
PDF (English)
Zbigniew Czachór, Arkadiusz Jan Sójka
313-323
Europejski program kosmiczny dla Arktyki
PDF (English)
Kamil Latos
325-345
Wzmacnianie bezpieczeństwa strefy Schengen: problematyka wielkoskalowych systemów informacyjnych w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej
PDF
Artur Niedźwiecki
347-361
Włoskie organizacje mafijne jako niepaństwowi aktorzy polityczni
PDF
Wyświetl wszystkie wydania