Mechanizmy finansowania operacji wojskowych Unii Europejskiej – ewolucja, uwarunkowania, perspektywy
PDF

Jak cytować

PRZYBYLSKA-MASZNER, B. (2010). Mechanizmy finansowania operacji wojskowych Unii Europejskiej – ewolucja, uwarunkowania, perspektywy. Rocznik Integracji Europejskiej, (4), 155–170. https://doi.org/10.14746/rie.2010.4.8

Abstrakt

Mechanizmy finansowania operacji wojskowych Unii Europejskiej – ewolucja, uwarunkowania, perspektywy

https://doi.org/10.14746/rie.2010.4.8
PDF