Adaptacja systemów oświaty i szkolnictwa wyższego w Rumunii do standardów UE

Main Article Content

JANUSZ SOLAK

Abstrakt

Adaptacja systemów oświaty i szkolnictwa wyższego w Rumunii do standardów UE

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
SOLAK, J. (2010). Adaptacja systemów oświaty i szkolnictwa wyższego w Rumunii do standardów UE. Rocznik Integracji Europejskiej, (4), 255-270. https://doi.org/10.14746/rie.2010.4.14
Dział
MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - KOMENTARZE