Andrzej Podraza (red.), European Union Policy towards Ukraine: Partnership or Membership?, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, ss. 135.
PDF

Jak cytować

JASKULSKI, A. (2008). Andrzej Podraza (red.), European Union Policy towards Ukraine: Partnership or Membership?, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, ss. 135. Rocznik Integracji Europejskiej, (2), 381–383. https://doi.org/10.14746/rie.2008.2.24
https://doi.org/10.14746/rie.2008.2.24
PDF