Janusz Józef Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, ss. 574.

Main Article Content

ADAM JASKULSKI

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
JASKULSKI, A. (2008). Janusz Józef Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, ss. 574. Rocznik Integracji Europejskiej, (2), 383-386. https://doi.org/10.14746/rie.2008.2.25
Dział
RECENZJE