Andrzej Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, ss. 708.
PDF

Jak cytować

TOMASZYK, M. J. (2008). Andrzej Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, ss. 708. Rocznik Integracji Europejskiej, (2), 386–389. https://doi.org/10.14746/rie.2008.2.26
https://doi.org/10.14746/rie.2008.2.26
PDF