Dok. 3. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

Main Article Content

. Dokumenty unijne

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dokumenty unijne, . (2010). Dok. 3. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Rocznik Integracji Europejskiej, (4), 345-381. https://doi.org/10.14746/rie.2010.4.22
Dział
DOKUMENTY UNIJNE