Trzy wymiary współczesnego terroryzmu w Unii Europejskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

terroryzm
zagrożenie terrorystyczne w Unii Europejskiej
wertykalny
horyzontalny i transcendentalny wymiar terroryzmu

Jak cytować

Wojciechowski, S. (2019). Trzy wymiary współczesnego terroryzmu w Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 73–81. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.4

Abstrakt

Unia Europejska między innymi ze względu na znaczenie polityczne, ekonomiczne czy medialne, a także z uwagi na występujące w niej różnice kulturowo-społeczne jest ważnym celem ataków terrorystycznych. Ich skalę, charakter czy specyfikę dobrze ukazują coroczne raporty Europolu. Celem tekstu jest zaprezentowanie istoty oraz charakterystyki współczesne­go terroryzmu występującego w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich kilku lat, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych danych zaprezentowanych przez Europol w 2018 roku. Wśród przedstawionych kwestii poruszono m.in. problem zagrożenia terrorystycznego w UE ze strony dżihadystów, separatystów czy lewicowych oraz prawicowych ekstremistów. Przeanalizowano też zagadnienie osób aresztowanych i skazanych w Unii Europejskiej za działalność terrory­styczną. Główną tezą tekstu jest stwierdzenie, że terroryzm występujący na terytorium UE ma zarówno wymiar wertykalny, horyzontalny, jak i transcendentalny. Pierwszy z nich (wertykal­ny) związany jest ze stosowaniem przez terrorystów bardzo różnych i wciąż nowych elementów taktyki czy strategii. Drugi (horyzontalny) odnosi się do możliwości atakowania różnorodnych celów w poszczególnych państwach członkowskich UE. Natomiast trzeci wymiar transcenden­talny dotyczy zróżnicowanej motywacji ideologicznej terrorystów. Ma ona nie tylko charakter islamistyczny, ale także np. separatystyczny, skrajnie prawicowy czy lewicowy.

https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.4
PDF (English)

Bibliografia

Ginkel B. (2017), Countering and Preventing the Threat of Terrorism and Violent Extremism: From the International and European to the National and Local Levels, CIDOB 2017, www.cidob.org/.../29-36_BIBI%20VAN%20GINKEL.PDF.

Murphy C. (2012), EU Counter-Terrorism Law. Pre-Emption and the Rule of Law, London.

Nesser P. (2016), Islamist Terrorism in Europe: A History, Oxford.

Routledge Handbook of Terrorism and Counterterrorism (2019), ed. A. Silke, London-New York.

TE-SAT (2014), European Union Terrorism Situation and Trend Report 2014, Europol, www.europol.europa.eu.

TE-SAT (2015), European Union Terrorism Situation and Trend Report 2015, Europol, www.europol.europa.eu.

TE-SAT (2016), European Union Terrorism Situation and Trend Report 2016, Europol, www.europol.europa.eu.

TE-SAT (2017), European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017, Europol, www.europol.europa.eu.

TE-SAT (2018), European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018, Europol, www.europol.europa.eu.

Wejkszner A. (2016), Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu?, Warszawa.

Wejkszner A. (2017), Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?, Warszawa.

Wojciechowski S. (2013), The Hybridity of Terrorism. Understanding Contemporary Terrorism, Berlin.

Wojciechowski S. (2017), Reasons of Contemporary Terrorism. An Analysis of Main Determinants, in: Radicalism and Terrorism in the 21st Century, eds. A. Sroka, F. Castro-Rial Garrone, R. Torres Kumbrian, Frankfurt am Main-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa- Wien.

Wojciechowski S. (2018), Światowy wirus terroryzmu, “Rocznik Strategiczny” 2017/2018, Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Warszawa.

Wojciechowski S., Osiewicz P. (2017), Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Warszawa.

Wojciechowski S., Wejkszner A. (2018), "Foreign fighters" a przenikanie zagrożeń terrorystycznych przez granice UE, InfoSecurity 24, https://www.mfosecurity24.pl/foreign-fighters-a-przemkanie-zagrozen-terrorystycznych-przez-granice-ue, 30.01.2018.

Wojciechowski S., Wejkszner A. (2018), Unia Europejska wobec zagrożenia ze strony tzw. zagranicznych bojowników, InfoSecurity 24, https://www.infosecurity24.pl/foreign-fighters-a-przenikanie-zagrozen-terrorystycznych-przez-granice-ue, 23.01.2018.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.