Trzy wymiary współczesnego terroryzmu w Unii Europejskiej

Main Article Content

Sebastian Wojciechowski

Abstrakt

Unia Europejska między innymi ze względu na znaczenie polityczne, ekonomiczne czy medialne, a także z uwagi na występujące w niej różnice kulturowo-społeczne jest ważnym celem ataków terrorystycznych. Ich skalę, charakter czy specyfikę dobrze ukazują coroczne raporty Europolu. Celem tekstu jest zaprezentowanie istoty oraz charakterystyki współczesne­go terroryzmu występującego w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich kilku lat, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych danych zaprezentowanych przez Europol w 2018 roku. Wśród przedstawionych kwestii poruszono m.in. problem zagrożenia terrorystycznego w UE ze strony dżihadystów, separatystów czy lewicowych oraz prawicowych ekstremistów. Przeanalizowano też zagadnienie osób aresztowanych i skazanych w Unii Europejskiej za działalność terrory­styczną. Główną tezą tekstu jest stwierdzenie, że terroryzm występujący na terytorium UE ma zarówno wymiar wertykalny, horyzontalny, jak i transcendentalny. Pierwszy z nich (wertykal­ny) związany jest ze stosowaniem przez terrorystów bardzo różnych i wciąż nowych elementów taktyki czy strategii. Drugi (horyzontalny) odnosi się do możliwości atakowania różnorodnych celów w poszczególnych państwach członkowskich UE. Natomiast trzeci wymiar transcenden­talny dotyczy zróżnicowanej motywacji ideologicznej terrorystów. Ma ona nie tylko charakter islamistyczny, ale także np. separatystyczny, skrajnie prawicowy czy lewicowy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowski, S. (2019). Trzy wymiary współczesnego terroryzmu w Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 73-81. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.4
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Sebastian Wojciechowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. zw. dr hab. Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Zachodniego. Kierownik Zakładu Studiów Strategicznych WNPiD UAM. Ekspert OBWE ds. bezpieczeństwa i terroryzmu. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Przegląd Strategiczny”. Dwukrotny Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów RP oraz nagrody za publikację naukową przyznaną w ramach konkursu zorganizowanego przez Unię Europejską. Autor licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego oraz terroryzmu (np.: Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie. Przejawy. Przyczyny, Poznań 2013; The Hybridity of Terrorism. Understanding Contemporary Terrorism, Berlin 2013). Współautor książki: Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Warszawa 2017.

Referencje

 1. Ginkel B. (2017), Countering and Preventing the Threat of Terrorism and Violent Extremism: From the International and European to the National and Local Levels, CIDOB 2017, www.cidob.org/.../29-36_BIBI%20VAN%20GINKEL.PDF.
 2. Murphy C. (2012), EU Counter-Terrorism Law. Pre-Emption and the Rule of Law, London.
 3. Nesser P. (2016), Islamist Terrorism in Europe: A History, Oxford.
 4. Routledge Handbook of Terrorism and Counterterrorism (2019), ed. A. Silke, London-New York.
 5. TE-SAT (2014), European Union Terrorism Situation and Trend Report 2014, Europol, www.europol.europa.eu.
 6. TE-SAT (2015), European Union Terrorism Situation and Trend Report 2015, Europol, www.europol.europa.eu.
 7. TE-SAT (2016), European Union Terrorism Situation and Trend Report 2016, Europol, www.europol.europa.eu.
 8. TE-SAT (2017), European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017, Europol, www.europol.europa.eu.
 9. TE-SAT (2018), European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018, Europol, www.europol.europa.eu.
 10. Wejkszner A. (2016), Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu?, Warszawa.
 11. Wejkszner A. (2017), Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?, Warszawa.
 12. Wojciechowski S. (2013), The Hybridity of Terrorism. Understanding Contemporary Terrorism, Berlin.
 13. Wojciechowski S. (2017), Reasons of Contemporary Terrorism. An Analysis of Main Determinants, in: Radicalism and Terrorism in the 21st Century, eds. A. Sroka, F. Castro-Rial Garrone, R. Torres Kumbrian, Frankfurt am Main-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa- Wien.
 14. Wojciechowski S. (2018), Światowy wirus terroryzmu, “Rocznik Strategiczny” 2017/2018, Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Warszawa.
 15. Wojciechowski S., Osiewicz P. (2017), Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Warszawa.
 16. Wojciechowski S., Wejkszner A. (2018), "Foreign fighters" a przenikanie zagrożeń terrorystycznych przez granice UE, InfoSecurity 24, https://www.mfosecurity24.pl/foreign-fighters-a-przemkanie-zagrozen-terrorystycznych-przez-granice-ue, 30.01.2018.
 17. Wojciechowski S., Wejkszner A. (2018), Unia Europejska wobec zagrożenia ze strony tzw. zagranicznych bojowników, InfoSecurity 24, https://www.infosecurity24.pl/foreign-fighters-a-przenikanie-zagrozen-terrorystycznych-przez-granice-ue, 23.01.2018.