„Pas i Szlak” przez Azję Centralną - wnioski dla Unii Europejskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

Azja Centralna
Pas i Szlak
Unia Europejska
połączenia kolejowe

Jak cytować

Fiedler, R. (2019). „Pas i Szlak” przez Azję Centralną - wnioski dla Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 255–266. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.17

Abstrakt

Inicjatywa Pasa i Szlaku stwarza możliwości jak i wyzwania dla regionu Azji Centralnej. Inwestycje infrastrukturalne wraz z rozwijającymi się połączeniami kolejowymi przybliżają ten region do Europy. Chińska inicjatywa wiąże się z koncepcją budowania strefy wpływów w regionie Azji Centralnej i stopniowego wypierania innych partnerów w tym państw Unii Europejskiej. W przygotowywanej nowej strategii UE wobec Azji Centralnej należy uwzględnić znaczenie Nowego Jedwabnego Szlaku z jego pozytywnymi jak i negatywnymi uwarunkowaniami.

https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.17
PDF (English)

Bibliografia

Aoyama R. (2016), "One Belt, One Road”: China s New Global Strategy, “Journal of Contemporary East Asia Studies,” no. 5, vol. 2.

Bovingdon G. (2010), The Uyghurs: Strangers in Their Own Land, Columbia University Press, New York.

Cai P. (2017), Understanding China s Belt and Road Initiative, Lowy Institute for International Policy, March, https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding%20China%E2%80%99s%20Belt%20and%20Road%20Initiative_WEB_1.pdf, 22.07.2018.

Casarini N. (2016), When All Roads Lead to Beijing. Assessing China’s New Silk Road and its Implications for Europe, “The International Spectator,” no. 51, vol. 4.

Clarke M. (2017), The Belt and Road Initiative: China’s New Grand Strategy?, “Asia Policy,” Number 24, July 2017.

Contessi P (2018), Foreign Policy Diversification and Intercontinental Transport Corridors: The Case of Kazakhstan’s Railways Diplomacy, “Europe-Asia Studie,s” no. 70, vol. 5.

Fallon T. (2015), The New Silk Road: Xi Jinping’s Grand Strategy for Eurasia, “American Foreign Policy Interests,” no. 37.

Hansen V. (2012), The Silk Road: A New History, New York.

Laruelle M., Peyrouse S. (2015), Globalizing Central Asia: Geopolitics and the Challenges of Economic Development, London-New York.

Lewis D. G. (2016), Tackling Corruption in Uzbekistan: A White Paper, Open Society Foundation Policy Report, June.

Lim T. W., Chan H. H., Tseng K. H., Lim W. X. (2016), China’s One Belt One Road Initiative, Imperial College Press, London, UK.

Osiewicz P. (2016), Udział państw Azji Centralnej w Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Wnioski dla Unii Europejskiej, in: Unia Europejska wobec Azji Centralnej - uwarunkowania regionalne i międzynarodowe, eds. T. Wallas, R. Fiedler, Wydawnictwo FNCE, Poznań.

Parkhomchik L., China-Kazakhstan Relations in the Oil and Gas Sector, Eurasian Research Institute, http://eurasian-research.org/enlresearch/comments/energy/china-kazakhstan, 24.07.2018.

Peyrouse S. (2008), Chinese Economic Presence in Kazakhstan, http://chinaperspectives.revues.org/4053, 22.07.2018.

Peyrouse S. (2017), Diagnosing Central Asia’s Drug Problem The Real Drivers Are Poverty and Corruption, Not Infrastructure, https://reconnectingasia.csis.org/analysis/entries/diagnosing-central-asias-drug-problem/, 22.06.2018.

Ploberger C. (2017), One Belt, One Road - China’s new grand strategy, “Journal of Chinese Economic and Business Studies,” vol. 15, no. 3.

Popławski K., Kaczmarski M. (2018), Kolejowy Jedwabny Szlak. Połączenia kolejowe UE-Chiny: uwarunkowania, aktorzy, interesy, “Prace OSW,” no. 72, Warszawa, luty, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_72_kolejowy_szlak_net.pdf, 20.07.2018.

Sternberg T., Ahearn A., McConnell F. (2017), Central Asian ‘Characteristics ’ on China’s New Silk Road: The Role of Landscape and the Politics of Infrastructure, “Land,” no. 6 (3), vol. 55, http://www.mdpi.com/2073-445X/6/3/55/htm, 23.07.2018.

Szczudlik-Tatar J. (2015), Jedwabny Szlak: czym jest nowa priorytetowa chińska strategia, “Biuletyn PISM,” no. 65, 2.07.2015, http://www.pism.pl/files/?id_plik=20063, 22.07.2018.

Tiezzi S. (2017), What did china accomplish at the belt and road forum?, “The Diplomat,” 16 May, http://thediplomat.com/2017/05/what-did-china-accomplish-at-the-belt-and-road-forum/.

Qinan X. (2016), The New Silk Road in West Asia under "the Belt and Road" Initiative, “Journal of Middle Eastern and Islamic Studies,” no. 10, vol. 1.

Xin L. W. (2016), China’s One Belt One Road Initiative: A Literature Review, La Trobe University.

Xinjiang cotton at crossroads of new Silk Road, http://english.gov.cn/news/top_news/2016/02/15/content_281475290185772.htm, 30.07.2018.

Verlare J., Putten F. P. (2015), One Belt, One Road’An Opportunity for the EU’s Security Strategy, Clingendael Policy Brief, December.

Zicheng Y. (2010), Inside China’s Grand Strategy: The Perspective from the People’s Republic, University Press of Kentucky, Lexington.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.