Integracja państw Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w świetle Brexitu
PDF

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo
Brexit
integracja
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
Unia Europejska

Jak cytować

Wojnicz, L. (2019). Integracja państw Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w świetle Brexitu. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 343–355. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.24

Abstrakt

Państwa Unii Europejskiej, po ogłoszeniu przez Wielką Brytanię decyzji o opuszczeniu Wspólnoty, muszą ponownie zredefiniować swoje podejście do polityki obronnej i kluczowej w tym zakresie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Inicjatywy podjęte w ostatnim czasie w obszarze uwiarygodniania UE na arenie międzynarodowej, wskazują na determinację pozostałych państw członkowskich, by budować politykę obronną w oparciu o projekty, które przez lata nie miały szansy na urzeczywistnienie, właśnie z powodu sprzeciwu Londynu.

https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.24
PDF

Bibliografia

A strong Europe, in a world of uncertainties by Jean-Marc Ayrault and Frank-Walter Steinmeier, http://static.presspublica.pl/red/rp/pdf/DokumentUE.pdf, 27.04.2018.

Angelini L. (2016), Brexit is an opportunity for EU defence, „euobserver”, 8 July, https://euobserver.com/opinion/134256, 26.04.2018.

Argano M. E., The Brexit effects on European security and defence, https://europe-liberte-securite-justice.org/2016/09/15/the-brexit-effects-on-european-security-and-defense/, 30.04.2018.

Besch S. (2016), EU defence, Brexit and Trump. The Good, the Bad and the Ugly, http://www.cer.eu/sites/default/files/pb_defence_14dec16.pdf, 30.04.2018.

Black J., Hall A., Cox K., Kepe M., Silfversten E. (2017), Defence and security after Brexit. Understanding the possible implications of the UK’s decision to leave the EU, Compedium Report.

Carta C. (2011), CFSP and CSDP after Lizbon: facing the challenge of a multipolar world, „European Policy Brief,” March.

Dorywalski A., Być albo nie być mocarstwem wojskowym, http://ineuropa.pl/2017/12/14/byc-albo-nie-byc-mocarstwem-wojskowym/, 1.05.2018.

EU-NATO Join Declaration 2016, https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/

Europejska obrona: Rada uzgadnia stanowisko co do proponowanego rozporządzenia o Europejskim programie rozwoju przemysłu obronnego, Komunikat prasowy, 12/12/2017, https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/12/12/european-defence-council-agreesits-position-on-the-proposed-regulation-establishing-the-european-defence-industrial-development-programme-edidp/.

Faleg G., CSDP after Brexit: a narrow window of opportunity, https://www.europeanleadershipnet-work.org/commentary/csdp-after-brexit-a-narrow-window-of-opportunity/, 30.03.2018.

Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Wspólna wizja, wspólne działanie, silniejsza Europa (2016), http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_pl_.pdf, 8.04.2018.

Gotkowska J., Renesans wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE. Szanse i wyzwania dla wschoniej flanki, Komentarze OSW, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2017-06-28/renesans-wspolnej-polityki-bezpieczenstwa-i-obrony-ue-szanse-i, 27.04.2018.

Gotkowska J. (2018), Czym jest Pesco? Miraże europejskiej polityki bezpieczeństwa, „Punkt Widzenia,” nr 69.

Hoffman S. (1996), Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe, Daedalus, s. 862-915.

Joint Communication to The European Parliament and the Council, The EU’s Comprehensive Approach to External Conflict and Crises, Brussels, 11.12.2013 JOIN (2013) 30 final, http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131211_03_en.pdf, 4.04.2018.

Joint NATO-EU Declaration, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160708_160708-joint-NATO-EU-declaration.pdf, 28.04.2018.

Kulesa Ł. (2004), Stanowisko Wielkiej Brytanii wobec europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO), „Biuletyn” (PISM), nr 3 (191).

Newsletter, Europejski Fundusz Obronny, Przedstawicielstwo w Polsce, 7.06.2017, https://ec.europa.eu/poland/news/170607_efo_pl, 2.05.2018.

Nováky N. (2018), The EU’s Permanent Structured Cooperation in defence: keeping sleeping beauty from snoozing, „European View,” vol. 17 (1).

Piskorska B. (2015), Nowa strategia na nowe czasy - konieczność redefinicji polityki zagranicznej Unii Europejskiej w jej sąsiedztwie, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna,” nr 4.

Rada Europejska, Konkluzje 19-20 grudnia 2013, EUCO 217/13.

Rada Europejska, Konkluzje 25-26 czerwca 2015, EUCO 22/15.

Rada Unii Europejskiej, Komunikat prasowy, Unijna współpraca w zakresie obrony: Rada ustanawia Komórkę Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (MPCC), http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/, 1.05.2018.

Smith M. E. (2011), A liberal grand strategy in a realist world? Power, purpose and the EU’s changing global role, „Journal of European Public Policy,” vol. 18, no. 2.

Szubart K. (2016), Unia Europejska „dwóch prędkości?” Niemcy i WPBiO po Brexicie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego,” nr 281, 21.11.2016.

Terlikowski M. (2017), Europejski Fundusz Obronny: wsparcie finansowe dla przemysłu obronnego UE, „PISM”, nr 26, http://www.pism.pl/publikacje/komentarz/nr-26-2017# 30.04.2018.

The European Union in a changing global environment. A more connected, contested and complex world, http://eeas.europa.eu/docs/strategic_review/eu-strategic-review_strategic_review_en.pdf, 30.03.2018.

Walsh W. (2014), Euroscepticism in Britain and France: Implications for NATO and the European Union, Naval Postgraduate School, Monterey.

Wojnicz L. (2016), Przyszłość polityki ekspedycyjnej Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 10.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.