PRL wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego Wspólnot Europejskich z 1979 roku
PDF (English)

Słowa kluczowe

Parlament Europejski
wybory
Wspólnoty Europejskie
PRL

Jak cytować

Barabasz, A. (2019). PRL wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego Wspólnot Europejskich z 1979 roku. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 371–380. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.26

Abstrakt

W artykule przybliżono polskie reakcje na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w 1979 roku. Skoncentrowano się na opiniach publicystów prasy polskiej, zwrócono także uwagę na reakcje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL na zapowiadany po 1975 roku proces unifikacji politycznej EWG. Przedstawiono również reakcje społeczeństw państw „dziewiątki” na niebagatelne wydarzenie, jakim były wybory do Parlamentu Europejskiego.

https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.26
PDF (English)

Bibliografia

AIPN, BU 02346/4, Komisja Polityczna Parlamentu Europejskiego jako obiektu penetracji (przenikania) wywiadowczej [European Parliament Committee on Political Affairs as an object for intelligence penetration (infiltration)].

Archives of the Institute of National Remembrance (hereinafter A IPN), Ministry of the Interior Files Set (1954-1990), reference IPN BU 02147/24, file: Niektóre problemy wewnętrznej i zagranicznej polityki EWG w aspekcie informacyjnego i operacyjnego zainteresowania wywiadu PRL (tajne) [Some problems of internal and external EEC policy in the context of information and operational interest of Polish People’s Republic’s intelligence (confidential) [, Ministry of the Interior, Annex: “Parlament Europejski i Trybunał Sprawiedliwości oraz inne organy doradcze EWG” [European Parliament and the Court of Justice and other EEC advisory bodies], 17th Information Section, Warsaw 1978.

A IPN BU 02346/4, Teczka dokumentacji obiektowej - Parlament Europejski [Object documentation file - European Parliament], confidential document of April 11, 1983.

AAN, 1354 Central Committee of the Polish United Workers’ Party, ref. XI/147, Office of the Secretariat, Informacja Biura Politycznego o sytuacji międzynarodowej i polityce zagranicznej [Information of the Politburo about the international situation and foreign policy] at the 17th Plenary Session of the Central Committee of the Polish United Workers’ Party of May 12, 1975.

Confidential cryptogram of the ambassador in Moscow: Soviet comments on West Berlin, November 18, 1976 (2008), in: Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1976, ed. P. Długołęcki, PISM, Warszawa.

Hoffman R. (1979), Przed wyborami do Parlamentu EWG. Duńskie obawy i protesty, “Życie Warszawy” of June 6.

Jacewicz T. (1979), Wybory do Parlamentu Europejskiego EWG. Demonstracja rozczarowania, “Trybuna Ludu” of June 9-10.

Jacewicz T. (1979), Euroabsencja, “Kultura,” no. 25 of June 24.

Kamiński Z. (1979), Elekcja bez entuzjazmu, “Życie Warszawy” of June 7.

Kołodziejczyk L. (1979), Francuzi i Wspólnota, “Polityka” of June 9.

Kołodziejczyk L. (1979), Przy braku zainteresowań społeczeństw. Wybory do parlamentu EWG, “Życie Warszawy” of June 9-10.

Leśnikowski Z. (1979), Berlin Zachodni w wyborach zachodnioeuropejskiego zgromadzenia, “Trybuna Ludu” of June 8.

Nowak K. (1979), Polityczne aspekty Parlamentu Europejskiego, “Sprawy Międzynarodowe,” no. 11.

Ramotowski Z. (1979), Wybory do Parlamentu EWG. Złożony proces, “Życie Warszawy” of June 8.

Sadurski W. (1979), Nowy, stary parlament, “Polityka” of January 20.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.