Sukcesy i porażki kanclerz Angeli Merkel w polityce europejskiej Niemiec (2005-2021)
PDF (English)

Słowa kluczowe

Angela Merkel
Unia Europejska
polityka europejska Niemiec w XXI wieku

Jak cytować

Koszel, B. (2021). Sukcesy i porażki kanclerz Angeli Merkel w polityce europejskiej Niemiec (2005-2021). Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 7–27. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.1

Abstrakt

Celem artykułu była analiza polityki europejskiej Niemiec pod rządami kanclerz A. Merkel pod kątem rozwiązywania zaistniałych kryzysów w Unii Europejskiej w XXI wieku. Autor przedstawił tezę, że pomimo skali problemów, kanclerz Merkel na ogół z powodzeniem znajdowała korzystne dla Europy rozwiązania. Jej metody były niejednokrotnie kontrowersyjne i dyskusyjne, ale potrafiła przełamać opór swoich przeciwników. Po Brexicie jej największą zasługą było utrzymanie spoistości państw członkowskich i bezpieczne prowadzenie UE przez epidemię COVID-19.

https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.1
PDF (English)

Bibliografia

.315 Milliarden Euro: Junckers Mega-Investitionsplan wird noch etwas größer (2014), “Der Spiegel” 26.11, accesed: 11.10.2021.

Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20. Oktober 2015 (2015), Bundesgesetzblatt, Teil I, no. 40, https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl115s1722.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s1722.pdf%27%5D__1635067176477, 20.10.2021.

Bielawska A. (2020), Niemiecka chadecja wobec Brexitu, “Rocznik Integracji Europejskiej”, no. 14.

Crome E. (2012), Deutschland in Europa. Eine neue Rolle nach der Finanzkrise?, “Rocznik Integracji Europejskiej”, no. 6.

Cziomer E. (2013), Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009, Kraków.

Darum geht’s beim Merkel-Macron-Plan (2020), Tagesschau, 19.05, https://www.tagesschau.de/wirtschaft/wiederaufbau-plan-101.html, 25.10.2021.

David Cameron’s EU speech (2013), “The Guardian” 23.01.

De Miguel B., Carbajosa A. (2020), Así ha liderado Europa la canciller alemana. El metodo MERKEL, “El Pais” 31.05.

Długofalowy budżet UE na lata 2021–2027 i pakiet odbudowy (2020), Rada Europejska, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/, 26.10.2021.

EBC darowuje odsetki od zadłużenia wszystkim z wyjątkiem Grecji, Obserwator finansowy, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/ebc-umarza-czesc-zadluzenia-ale-nie-grecji, 12.10.2021.

Einlenken bei Corona-Hilfe – Merkel zu deutlich höherem EU-Haushalt bereit (2020), ZDF, 21.04, https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-merkel-eu-eurobonds-100.html, 25.10.2021.

Enderlein H. (2010), Die Krise im Euro-Raum: Auslöser, Anworten, Ausblick, “Aus Politik und Zeitgeschichte”, Bd. 43.

Enderlein H., Gnath K., Haas J. (2016), Deutschland und die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion, in: Handbuch deutscher Europapolitik, eds. K. Böttger M. Jopp, Baden Baden.

Entschlossene Reaktion der EU-Außenminister (2014), Die Bundesregierung, https://www.bundesregierung.de/, 1.10.20921.

EU-Gipfel zum drohenden Brexit: Merkel, Cameron, Tusk – jetzt geben sich alle optimistisch (2016), “Der Spiegel” 18.02, 10.10.2021.

EU-Gipfel: Merkel vermittelt zwischen Chirac und Blair (2005), “Frankfurter Allgemeine Zeitung” 16.12, accesed: 11.10.2021.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/, 1.10.2021.

Europejski semestr 2020: zalecenie Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro, Rada UE Komunikat prasowy 18 lutego 2020, https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/, 15.10.2021.

Franzke J. (2012), Die Eurokrise und ihre strategischen Folgen für Europa, “Rocznik Integracji Europejskiej”, no. 6.

Franzke J. (2020), Deutschlands Krisenmanagement in der CORONA-Pandemie. Herausforderungen eines föderalen politisch-administrativen Systems, “Rocznik Integracji Europejskiej”, no. 14.

Gąsiorowski M. (2020), Ostatnia misja “cesarzowej Europy”. Niemcy przejmują unijne stery, Euroactiv, 5.07.2020, https://businessinsider.com.pl/polityka/niemiecka-prezydencja-w-ue-negocjacje-budzetowe-i-brexit/y9bksty, 23.10.2021.

Gibadło L. (2020), Niemcy: schyłek ery Merkel w cieniu pandemii, “Rocznik Strategiczny”, no. 21, https://wnpism.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/Gibadlo_Niemcy.pdf, 24.10.2021.

Hildebrandt T., Ulrich B. (2015), Im Auge des Orkans, “Die Zeit” 20.09.

Höchler G. (2013), Marka chrzestna. Jak Merkel przebudowuje Niemcy, Wyd. Zyska i Ska, Poznań.

Jungholt T. (2009), Urteil zum Reformvertrag: Karlsruhe hat der EU deutliche Grenzen gesetzt, “Die Welt”, 30.07.2009.

Konkluzje Rady Europejskiej (17–18 March 2016), http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/, 24.109.2021.

Kornelius S. (2013), Pani kanclerz Angela Merkel, Wyd. Zysk i Ska, Poznań.

Koszel B. (2013), Deutsche Europapolitik unter Merkel, w: eds. E. Crome, R. Krämer, Hegemonie und Multipolarität. Weltordnungen im 21 Jahrhundert, WeltTrends Verlag, Potsdam.

Koszel B. (2015), Niemcy wobec greckiego kryzysu finansowego (2009–2015), “Przegląd Politologiczny”, no. 4.

Koszel B. (2016), Unia Europejska, Niemcy i problem uchodźców (2014–2016), “Rocznik Integracji Europejskiej”, no. 10.

Koszel B. (2019), Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wieku, Wyd. WNPiD UAM, Poznań.

Kröhnert S., Olst van N., Klingholz R., Deutschland 2010. Die demographische Zukunft der Nation, http://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Studien/D_2020_Webversion.pdf, 20.09.2020.

Kubera J. (2017), Macron i Niemcy: perspektywy współpracy nad reformą strefy euro, “Biuletyn Instytutu Zachodniego”, no. 308, https://www.iz.poznan.pl/en/file,download,694,2743f81250b7b0027c4b66b10d02c591/308.pdf, 11.10.2021.

Maurer A. (2007), Verhandlungen zum Reformvertrag unter deutschem Vorsitz, “Aus Politik und Zeitgeschichte”, B43.

Meiers F-J. (2015), Germany’s role in the euro crisis, Berlin’s quest for a more perfect monetary union, Springer Verlag, Heidelberg–New York–London.

Merkel kommt Cameron entgegen (2015), “Handelsblatt” 29.05, accesed: 11.10.2021.

Merkel sieht Russland in der Verantwortung. Die Bundesregierung, https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/merkel-sieht-russland-in-der-verantwortung-233696, 10.09.2021.

Merkels kluger Schachzug (2020), “Tagesschau” 11.12, https://www.tagesschau.de/ausland/merkel-eu-gipfel-129.html, 11.10.2021.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (17, 18, 19, 20 and 21 July 2020) – Konkluzje, https://www.consilium.europa.eu/media/45127/210720-euco-final-conclusions-pl.pdf, 25.10.2021.

Posiedzenie Rady Europejskiej (10 and 11 December 2020) – Konkluzje, https://www.consilium.europa.eu/media/47337/1011-12-20-euco-conclusions-pl.pdf, 26.10.2021.

Potyrała A., Wojciechowski S., “Za” i “przeciw”. Unijny dwugłos w sprawie systemu relokacji, “Biuletyn Instytutu Zachodniego”, no. 192/2015, http://www.rgib.org.pl/images/stories/dokumenty/2015/pazdziernik/Unijny_dwuglos.pdf, 20.09.2021.

Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel zum Abschluss des Europäischen Rates am 19. und 20. Oktober 2017, Die Bundeskanzlerin, https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/pressekonferenz-von-bundeskanzlerin-merkel-zum-abschluss-des-europaeischen-rates-am-19-und-20-oktober-2017-847854, 11.10.2021.

Rada Europejska – Konkluzje, Bruksela, 28–29.06.2012, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/131395.pdf, 10.10.2021.

Rada Europejska (art. 50) – wytyczne do negocjacji w sprawie Brexitu (2017), http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/, 10.10.2021.

Remarks by President von der Leyen at the joint press conference with Commissioners Lenarčič, Kyriakides, Johansson, Vălean and Gentiloni at the ERCC ECHO on the EU’s response to COVID-19, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_368, 23.10.2021.

Rinke A. (2014), Wie Putin Berlin verlor. Moskaus Anexion der Krim hat die deutsche Russland-Politik verändert, “Internationale Politik”, no. 5/6.

Strack Ch. (2020), Corona: Die Welt schaut auf Merkel, “Deutsche Welle”, 24.04, https://www.dw.com/de/corona-die-welt-schaut-auf-merkel/a-53230843, 25.10.2021.

Unia Europejska. Bilans niemieckiej prezydencji (2020), “Deutsche Welle”, 30.12, https://www.dw.com/pl/unia-europejska-bilans-niemieckiej-prezydencji/a-56099371, 23.102021.

Węc J. J. (2014), Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania, “Rocznik Integracji Europejskiej”, no. 8.

Wieliński B. T. (2012), Tuż przed rozpoczęciem Euro 2012 niemieccy politycy zrobili z Ukraińców chłopców do bicia. A potem jak zwykle o nich zapomnieli, “Biuletyn Niemiecki”, no. 30, http://fwpn.org.pl/assets/biuletyny/BN30.pdf, 10.120.2021.

Wołyński O., Tanasijczuk O. (2020), Czego można oczekiwać od online spotkania ministrów “normandzkich”, “Ukrainforum”, 29.04, https://www.ukrinform.pl/rubric-polytics/3015501-czego-mozna-oczekiwac-od-online-spotkania-ministrow-normandzkich.html, 31.08.2021.