Iść wolniej, a w każdym razie inaczej. Jak zbudować opowieść o Unii po pandemii?
PDF

Słowa kluczowe

późna nowoczesność
unijny budżet zmiany
nowe europejskie imaginarium

Jak cytować

Prawda, M. (2021). Iść wolniej, a w każdym razie inaczej. Jak zbudować opowieść o Unii po pandemii?. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 29–40. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.2

Abstrakt

Aby zbudować opowieść o Unii po pandemii, staramy się zrozumieć zmiany i ich wpływ na nasze życie. Rok 2020 osłabił wiarę w przyszłość pojmowaną jako lepsza wersja teraźniejszości. Pandemia dała argumenty na rzecz tezy o wyczerpywaniu się projektu nowoczesności. Wiemy już, że musimy zwolnić, a także poszukać innych dróg. UE próbuje odczytać te znaki czasu poprzez Zielony Ład i budżet wieloletni, który ma być inwestycją w zmianę. Z pokonywania własnych słabości Wspólnota czerpie siłę i tlen do działań solidarnych. Zmierza w kierunku Unii bliższej współpracy. Chce już nie tylko wyrównywać różnice między bogatymi i biednymi, lecz także tworzyć inny model gospodarczy. Szuka nowej roli w świecie, bo wie, że musi bardziej liczyć na siebie. Z tej przemiany wyłania się współczesne europejskie imaginarium, zespół wyobrażeń i emocji kierujących ludzkimi działaniami. Są one szczególnie ważne dla młodszych pokoleń, które „przestały widzieć” Europę. Pedagogicznym wyzwaniem jest wytłumaczenie współczesnego sensu bycia razem. Polska ma szansę uczynić z zachodzących zmian, w tym zielonej transformacji, silny impuls rozwojowy. Nie sprzyja temu podsycanie nastrojów antyunijnych w kraju.

https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.2
PDF

Bibliografia

Ananicz Sz., Buras P., Smoleńska A. (2021), Nowy rozdział. Transformacja Unii Europejskiej a Polska, Raport Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa.

Bendyk E. (2020), Punkt Nemo. Skok do krainy po-wolności, „Polityka”, nr 44.

Bradford A. (2020), The Brussels Effect. How the European Union Rules the World, Oxford University Press.

Kołton J. (2020), Świat wysokich prędkości. Późna nowoczesność i teoria krytyczna Hartmuta Rosy, w: H. Rosa, Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk.

Markowski R., Stanley B., Zagórski P., Żerkowska-Balas M. (2020), Opinie Polaków o działaniach Unii Europejskiej w dobie pandemii: ciągłość i zmiana, Raport, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Warszawie, Uniwersytet SWPS.

Morawski I. (2019), Wpływ integracji europejskiej na polską gospodarkę, w: 15 lat Polski w Unii Europejskiej, red. A. Radwan-Röhrenschef, Instytut In.Europa, Warszawa.

Napiórkowski M. (2019), Jakiej mitologii potrzebuje dziś Europa?, w: Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski Team Europe, red. J. Barcz, Z. Czachór, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa.

Napiórkowski M. (2020), Nadal wierzę we wróżki, „Tygodnik Powszechny” z dnia 5.07.2020 r.

Niżnik J. (2019), How to make nationalisms in the EU member states a pro-European force?, “ESU Working paper”, no. 1, Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology.

Nowak B. E. (2021), COVID-19 testuje multilateralizm, „Rocznik Strategiczny” 2020/21.

Prawda M. (2017), Wspólnota wyobraźni, „Polityka” Pomocnik historyczny, nr 1.

Prawda M. (2020), Zielony Ład – europejska odpowiedź na nowe czasy, „Idee dla Polski”, Kongres Obywatelski, Thinkletter z dnia 26.11.2020 r.

Prawda M. (2021), Polacy i Niemcy w nowym imaginarium, „Dialog” Magazyn Polsko-Niemiecki, nr 135.

Reckwitz A. (2020), Das Ende der Illusionen, Suhrkamp, Berlin.

Rosa H. (2020), Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk.

Rotfeld A. D. (2020), Porządek międzynarodowy w czasach pandemii, „Rocznik Strategiczny” 2020/21.

Taylor Ch. (2010), Nowoczesne imaginaria społeczne, Znak, Kraków.

van Middelaar L. (2021), Das europäische Pandämonium, Suhrkamp, Berlin.