Międzynarodowe organizacje radykalnej lewicy wobec Unii Europejskiej. Analiza wybranych przykładów w kontekście pandemii SARS-CoV-2

Main Article Content

Paweł Malendowicz

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza dokumentów programowych i publicystyki trzech ruchów i nurtów radykalnie lewicowych, które były reprezentowane przez takie organizacje międzynarodowe, jak: the Initiative of Communist and Workers’ Parties in order to study and elaborate European issues and to coordinate their activity (CWPE), the International Socialist Alternative (ISA) i the International Socialist Tendency (IST). W każdej z wymienionych organizacji aktywne były również polskie partie i grupy polityczne. Celem artykułu jest określenie przyczyn i treści krytyki Unii Europejskiej przez wymienione organizacje, wskazanie podobieństw i różnic między nimi, a także określenie różnic pomiędzy krytyką integracji europejskiej dokonaną przez ruchy radykalnej lewicy oraz ruch anarchistyczny i ruchy radykalnie nacjonalistyczne. Analiza została przeprowadzona z uwzględnieniem krytyki działań elit Unii Europejskiej i rządów państw europejskich w zwalczaniu pandemii SARS-CoV-2.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Malendowicz, P. (2021). Międzynarodowe organizacje radykalnej lewicy wobec Unii Europejskiej. Analiza wybranych przykładów w kontekście pandemii SARS-CoV-2. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 169-180. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.11
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Paweł Malendowicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

PAWEŁ MALENDOWICZ – urodzony w 1975 roku. Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce. Profesor uczelni na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kierownik Katedry Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych. Autor 7 monografii (Ultralewica a współczesność. Idee, programy, praktyka, Piła 2006; Polski ruch anarchistyczny wobec współczesnych wyzwań politycznych, Piła 2007; Polityczny wymiar kontestacji młodzieżowej w Polsce od lat siedemdziesiątych XX wieku, Piła 2008; Ruch anarchistyczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku, Warszawa 2013; W drodze do władzy... Nacjonalistyczne projekty państw Europy XXI wieku, Bydgoszcz 2017; Polonia amerykańska. Współczesność determinowana politycznością. Zbiór studiów, Bydgoszcz-Chicago 2018; Polityka bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, Bydgoszcz 2020), 4 zbiorów materiałów źródłowych i współredaktor 3 monografii oraz około 100 artykułów i rozdziałów w książkach. Główne zainteresowania badawcze: anarchizm w Europie, radykalna lewica i skrajna prawica w Polsce i na świecie, koncepcje wizji przyszłości w programach ugrupowań politycznych, Polonia w Stanach Zjednoczonych.

Referencje

 1. Alternatywa Socjalistyczna, O nas, b.d., Socjalizmxxi, https://socjalizmxxi.nazwa.pl/mainsite/o-nas/, 25.03.2021.
 2. Founding Declaration of the INITIATIVE of Communist and Workers’ Parties to study and elaborate European issues and to coordinate their activity (2013), Initiative-cwpe.org, https://www.initiative-cwpe.org/en/documents/founding-declaration/.
 3. Haller M., Krótka historia Unii Europejskiej, 1.12.2019, Pracowniczademokracja.org, http://pracowniczademokracja.org/?p=6087, 25.03.2021.
 4. IFA joint statement on the global pandemic (2021), International of Anarchist Federations, https://i-f-a.org/2021/02/09/ifa-joint-statement-on-the-global-pandemic-en-ca-it/.
 5. Ilkowski F. (2014), Parlament Europejski – czyli brak ludowładztwa, „Pracownicza Demokracja”, nr 172 (225).
 6. Initiative of communist and workers’ parties, About us, b.d., Initiative-cwpe.org, https://www.initiative-cwpe.org/en/info/about/, 25.03.2021.
 7. International Socialist Alternative, ROSA International (2020), 8 marca: Covid i depresja gospodarcza zagrażają zdobyczom kobiet, Socjalizmxxi, http://socjalizmxxi.nazwa.pl/mainsite/2021/03/09/8-marca-covid-i-depresja-gospodarcza-zagrazaja-zdobyczom-kobiet/.
 8. International Socialist Tendency, About, b.d., Internationalsocialists.org, http://internationalsocialists.org/wordpress/about/, 25.03.2021.
 9. Kobiety, rodzina i kryzys pandemiczny, 1.03.2021, Pracowniczademokracja.org, http://pracowniczademokracja.org/?p=7662, 26.03.2021.
 10. Koronawirus na Globalnym Południu – potężne państwa i korporacje blokują dostęp do szczepionek, 1.02.2021, Pracowniczademokracja.org, http://pracowniczademokracja.org/?p=7573, 25.03.2021.
 11. Międzynarodowa Alternatywa Socjalistyczna, Who We Are, b.d., Internationalsocialist.net, https://internationalsocialist.net/en/about, 25.03.2021.
 12. Pluta K., Tak dla strajku generalnego pielęgniarek!, 14.12.2020, Socjalizmxxi, http://socjalizmxxi.nazwa.pl/mainsite/2020/12/14/tak-dla-strajku-generalnego-pielegniarek/, 26.03.2021.
 13. Program Komunistycznej Partii Polski (2015), Kom-pol.org, https://kom-pol.org/program/.
 14. Resolution on Western Europe (2020), Internationalsocialist.net, https://internationalsocialist.net/en/2020/02/12th-world-congress-2020-2.
 15. Statement of the ECI Parties on the new outbreak of the pandemic (2020), Initiative-cwpe.org, https://www.initiative-cwpe.org/en/news/Statement-of-the-ECI-Parties-on-the-new-outbreak-of-the-pandemic/.
 16. Statement of the International Socialist Tendency on the European refuge Crisis (2015), Internationalsocialists.org, http://internationalsocialists.org/wordpress/2015/09/statement-of-the-international-socialist-tendency-on-the-european-refugee-crisis/.
 17. Szymański J., Antykapitalistyczne spojrzenie na Unię Europejską, 1.02.2019, Pracowniczademokracja.org, http://pracowniczademokracja.org/?p=5473, 25.03.2021.
 18. Tengely-Evans T., Czy Unia Europejska może być zreformowana?, 1.12.2020, Pracowniczademokracja.org, http://pracowniczademokracja.org/?p=7375, 25.03.2021.
 19. The Initiative of Communist and Workers’ Parties of Europe was founded, b.d., Communist Party of Greece, https://inter.kke.gr/en/articles/The-INITIATIVE-of-Communist-and-Workers-Parties-of-Europe-was-founded/, 25.03.2021.
 20. UE: „Wspólny rynek” – neoliberalne narzędzie kapitalistów, 28.08.2017, Socjalizmxxi, https://socjalizmxxi.nazwa.pl/mainsite/2017/08/28/ue-wspolny-rynek-neoliberalne-narzedzie-kapitalistow/, 25.03.2021.
 21. Unijni liderzy mają krew na rękach (2015), „Pracownicza Demokracja”, nr 182 (235).
 22. Watts A., Secret Government Loophole to Ignore Coronavirus Travel Ban and Enter Britain, 29.01.2021, British National Party, https://bnp.org.uk/secret-government-loophole-to-ingore-coronavirus-travel-ban-and-enter-britain/, 26.03.2021.
 23. Wright D., 1647 was the last time Christmas was cancelled!!!, 19.12.2020, British National Party, https://bnp.org.uk/1647-was-the-last-time-christmas-was-cancelled/, 26.03.2021.
 24. Żebrowski A. (2014), 10 lat w Unii Europejskiej – Niespełnione obietnice, „Pracownicza Demokracja”, nr 172 (225).