Międzynarodowe organizacje radykalnej lewicy wobec Unii Europejskiej. Analiza wybranych przykładów w kontekście pandemii SARS-CoV-2
PDF

Słowa kluczowe

radykalna lewica
Unia Europejska
integracja europejska
nacjonalizm
anarchizm
pandemia

Jak cytować

Malendowicz, P. (2021). Międzynarodowe organizacje radykalnej lewicy wobec Unii Europejskiej. Analiza wybranych przykładów w kontekście pandemii SARS-CoV-2. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 169–180. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.11

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza dokumentów programowych i publicystyki trzech ruchów i nurtów radykalnie lewicowych, które były reprezentowane przez takie organizacje międzynarodowe, jak: the Initiative of Communist and Workers’ Parties in order to study and elaborate European issues and to coordinate their activity (CWPE), the International Socialist Alternative (ISA) i the International Socialist Tendency (IST). W każdej z wymienionych organizacji aktywne były również polskie partie i grupy polityczne. Celem artykułu jest określenie przyczyn i treści krytyki Unii Europejskiej przez wymienione organizacje, wskazanie podobieństw i różnic między nimi, a także określenie różnic pomiędzy krytyką integracji europejskiej dokonaną przez ruchy radykalnej lewicy oraz ruch anarchistyczny i ruchy radykalnie nacjonalistyczne. Analiza została przeprowadzona z uwzględnieniem krytyki działań elit Unii Europejskiej i rządów państw europejskich w zwalczaniu pandemii SARS-CoV-2.

https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.11
PDF

Bibliografia

Alternatywa Socjalistyczna, O nas, b.d., Socjalizmxxi, https://socjalizmxxi.nazwa.pl/mainsite/o-nas/, 25.03.2021.

Founding Declaration of the INITIATIVE of Communist and Workers’ Parties to study and elaborate European issues and to coordinate their activity (2013), Initiative-cwpe.org, https://www.initiative-cwpe.org/en/documents/founding-declaration/.

Haller M., Krótka historia Unii Europejskiej, 1.12.2019, Pracowniczademokracja.org, http://pracowniczademokracja.org/?p=6087, 25.03.2021.

IFA joint statement on the global pandemic (2021), International of Anarchist Federations, https://i-f-a.org/2021/02/09/ifa-joint-statement-on-the-global-pandemic-en-ca-it/.

Ilkowski F. (2014), Parlament Europejski – czyli brak ludowładztwa, „Pracownicza Demokracja”, nr 172 (225).

Initiative of communist and workers’ parties, About us, b.d., Initiative-cwpe.org, https://www.initiative-cwpe.org/en/info/about/, 25.03.2021.

International Socialist Alternative, ROSA International (2020), 8 marca: Covid i depresja gospodarcza zagrażają zdobyczom kobiet, Socjalizmxxi, http://socjalizmxxi.nazwa.pl/mainsite/2021/03/09/8-marca-covid-i-depresja-gospodarcza-zagrazaja-zdobyczom-kobiet/.

International Socialist Tendency, About, b.d., Internationalsocialists.org, http://internationalsocialists.org/wordpress/about/, 25.03.2021.

Kobiety, rodzina i kryzys pandemiczny, 1.03.2021, Pracowniczademokracja.org, http://pracowniczademokracja.org/?p=7662, 26.03.2021.

Koronawirus na Globalnym Południu – potężne państwa i korporacje blokują dostęp do szczepionek, 1.02.2021, Pracowniczademokracja.org, http://pracowniczademokracja.org/?p=7573, 25.03.2021.

Międzynarodowa Alternatywa Socjalistyczna, Who We Are, b.d., Internationalsocialist.net, https://internationalsocialist.net/en/about, 25.03.2021.

Pluta K., Tak dla strajku generalnego pielęgniarek!, 14.12.2020, Socjalizmxxi, http://socjalizmxxi.nazwa.pl/mainsite/2020/12/14/tak-dla-strajku-generalnego-pielegniarek/, 26.03.2021.

Program Komunistycznej Partii Polski (2015), Kom-pol.org, https://kom-pol.org/program/.

Resolution on Western Europe (2020), Internationalsocialist.net, https://internationalsocialist.net/en/2020/02/12th-world-congress-2020-2.

Statement of the ECI Parties on the new outbreak of the pandemic (2020), Initiative-cwpe.org, https://www.initiative-cwpe.org/en/news/Statement-of-the-ECI-Parties-on-the-new-outbreak-of-the-pandemic/.

Statement of the International Socialist Tendency on the European refuge Crisis (2015), Internationalsocialists.org, http://internationalsocialists.org/wordpress/2015/09/statement-of-the-international-socialist-tendency-on-the-european-refugee-crisis/.

Szymański J., Antykapitalistyczne spojrzenie na Unię Europejską, 1.02.2019, Pracowniczademokracja.org, http://pracowniczademokracja.org/?p=5473, 25.03.2021.

Tengely-Evans T., Czy Unia Europejska może być zreformowana?, 1.12.2020, Pracowniczademokracja.org, http://pracowniczademokracja.org/?p=7375, 25.03.2021.

The Initiative of Communist and Workers’ Parties of Europe was founded, b.d., Communist Party of Greece, https://inter.kke.gr/en/articles/The-INITIATIVE-of-Communist-and-Workers-Parties-of-Europe-was-founded/, 25.03.2021.

UE: „Wspólny rynek” – neoliberalne narzędzie kapitalistów, 28.08.2017, Socjalizmxxi, https://socjalizmxxi.nazwa.pl/mainsite/2017/08/28/ue-wspolny-rynek-neoliberalne-narzedzie-kapitalistow/, 25.03.2021.

Unijni liderzy mają krew na rękach (2015), „Pracownicza Demokracja”, nr 182 (235).

Watts A., Secret Government Loophole to Ignore Coronavirus Travel Ban and Enter Britain, 29.01.2021, British National Party, https://bnp.org.uk/secret-government-loophole-to-ingore-coronavirus-travel-ban-and-enter-britain/, 26.03.2021.

Wright D., 1647 was the last time Christmas was cancelled!!!, 19.12.2020, British National Party, https://bnp.org.uk/1647-was-the-last-time-christmas-was-cancelled/, 26.03.2021.

Żebrowski A. (2014), 10 lat w Unii Europejskiej – Niespełnione obietnice, „Pracownicza Demokracja”, nr 172 (225).