Struktura ruchu eurosceptycznego w Polsce – skrajnie prawicowi polityczni i obywatelscy ekstremiści
PDF (English)

Słowa kluczowe

eurosceptycyzm
skrajna prawica
ekstremizm
populizm
społeczeństwo obywatelskie
Polexit

Jak cytować

Khmilevska, P. (2021). Struktura ruchu eurosceptycznego w Polsce – skrajnie prawicowi polityczni i obywatelscy ekstremiści. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 233–247. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.15

Abstrakt

Skrajnie prawicowe grupy ekstremistyczne w Polsce przeszły w ciągu ostatnich trzydziestu lat znaczącą ewolucję – od marginalnej, niewielkiej liczebnie grupy do jednego z najbardziej rozwiniętych i licznych ruchów w społeczeństwie obywatelskim, a także w krajobrazie politycznym. Artykuł bada historię tego ruchu, jego etapy rozwoju i pokazuje, jak kluczową rolę w eurosceptycyzmie w Polsce odgrywają skrajnie prawicowe grupy.

https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.15
PDF (English)

Bibliografia

Amnesty International, Poland 2020, https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/poland/report-poland/, 15.10.2021.

Bill S., Stanley B. (2020), Whose Poland is it to be? PiS and the struggle between monism and pluralism, “East European Politics”, 36:3, pp. 378–394, https://doi.org/10.1080/21599165.2020.1787161.

Cipek T., Lacković S. (2019), Civil Society and the Rise of the Radical Right in Poland, “Politička misao”, 56 (3–4), pp. 153–176, https://doi.org/10.20901/pm.56.3-4.07.

Eucrim – The European Criminal Law Associations’ Forum, Poland: Rule-of-Law Developments April–June 2021 – eucrim accessed 12.10.2021.

European Commission Coronavirus response, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_en, 16.06.2021.

Freedom House, Poland, https://freedomhouse.org/country/poland/nations-transit/2015, 15.10.2021.

GMF, The Conservative-Liberal Clash Reshaping Poland’s Civil Society, https://www.gmfus.org/blog/2020/03/10/conservative-liberal-clash-reshaping-polands-civil-society, 17.06.2021.

Golder M. (2016), Far Right Parties in Europe, “Annual Review of Political Science” 19: 1, pp. 477–497, https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-042814-012441.

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_044_04.PDF, 10.10.2021.

Kalb D. (2009), Headlines of Nationalism, Subtexts of Class: Poland and Popular Paranoia, 1989–2009, “Anthropologica”, vol. 51, no. 2, pp. 289–300, Canadian Anthropology Society.

Kasprowicz D. (2015), The radical right in Poland – from the mainstream to the margins, Routledge.

Marcinkiewicz K., Stegmaier M. (2016), The parliamentary election in Poland, October 2015, Electoral Studies, http://dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2016.01.004.

Młodzież Wszechpolska official site, https://mw.org.pl/, 16.06.2021.

Mudde C. (2000), The ideology of the extreme right, Manchester University Press, Manchester–New York.

Narkowicz K. (2018), ‘Refugees Not Welcome Here’: State, Church and Civil Society Responses to the Refugee Crisis in Poland, Int J Polit Cult Soc 31, pp. 357–373, https://doi.org/10.1007/s10767-018-9287-9.

ONR official site, https://www.onr.com.pl/deklaracja-ideowa/, 15.06.2021.

Open Democracy, From street to state: How radical nationalists gained power in Poland, https://www.opendemocracy.net/en/countering-radical-right/street-state-how-radical-nationalists-gained-power-poland/, 16.06.2021.

Ost D. (2018), Workers and the Radical Right in Poland, International Labor and Working-Class History, 93, pp. 113–124, doi: 10.1017/S0147547917000345.

Pankowski R. (2010), The Populist Radical Right in Poland, Routledge, London–New York.

Pankowski R. (2010), The Populist Radical Right in Poland: The Patriots (1st ed.), Routledge.

Pankowski R., Kornak M. (2013), Right-Wing Extremism in Europe, Poland, (eds.) R. Melzer, S. Serafin, Friedrich Ebert Stiftung Forum Berlin.

Płatek D., Płucienniczak P. (2017), Mobilizing on the Extreme Right in Poland: Marginalization, Institutionalization, and Radicalization, 10.2307/j.ctvw04jx2.16, 10.06.2021.

Płatek D., Płucienniczak P. (2016), Civil Society and Extreme-Right Collective Action in Poland 1990–2013, Revue d’études comparatives Est-Ouest, 47.

Politico, Polexit: 3 reasons why Poland will quit the EU and 3 why it won’t, https://www.politico.eu/article/polexit-poland-veto-kaczynski-morawiecki-polexit-brexit-eu/, 17.06.2021.

Public Opinion Research Center (CBOS) III 2004, Załamanie się optymizmu w myśleniu o efektach integracji z Unią Europejską,

Public Opinion Research Center (CBOS) VII 2000, Opinie o skutkach integracji z Unią Europejską i przebiegu negocjacji akcesyjnych, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2000/K_105_00.PDF, 10.10.2021.

Rodríguez-Aguilera de Prat C. (2013), Euroscepticism, Europhobia and Eurocriticism, Peter Lang S.A. International Academic Publishers, Brussels.

Ruth W., Khosravinik M., Mral B. (2013), Right-Wing Populism in Europe: Politics and Discourse, Bloomsbury Academic, London, http://dx.doi.org/10.5040/9781472544940.

Rzecznik Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wystapienie-do-mswia-oraz-ministra-cyfryzacji-ws-przeciwdzialania-mowie-nienawisci, 17.06.2021.

Stanley B. (2020), Counter-Elite Populism and Civil Society in Poland: PiS’s Strategies of Elite Replacement, “East European Politics and Societies and Cultures”, vol. XX, no. X Month 201X 1–23, Sage Publications.

Statista, Public support for political parties in Poland as of July 2021, https://www.statista.com/statistics/1094949/poland-support-for-political-parties/, 12.10.2021.

Statista, Support for European Union membership in Poland from 2014 to 2020, https://www.statista.com/statistics/957570/poland-attitude-towards-eu-membership/, 15.06.2021.

Styczyńska N. (2018), Refugees Not Welcome. The Populist Radical Right in Poland and the Migration Crisis, in: Visions and Revisions of Europe, eds. K. Czerska-Shaw, M. Galent, B. Gierat-Bieroń, Universitätsverlag Göttingen.

Swindal M. G. (2011), Ideology and Social Position in Poland: The Determinants of Voting for the Right 1991–2005, “Social Science Quarterly”, vol. 92, no. 1, Southwestern Social Science Association.

Taggart P., Szczerbiak A. (2002), The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and Candidate States, Turin.

The European Green Deal, 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf, 08.06.2021.

“The Guardian” (2020), Poland’s leadership doesn’t need ‘Polexit’ – it can undermine the EU from within, https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2020/mar/10/poland-polexit-eu- rightwing-law-justice-party-judiciary, 10.06.2021.

“The New York Times”, Polish Mayor Dies After Being Stabbed Onstage at Charity Event, https://www.nytimes.com/2019/01/14/world/europe/pawel-adamowicz-gdansk-mayor-dead.html, 16.06.2021.

TVN24, Andrzej Duda wygrał tylko na wsi, https://tvn24.pl/wybory-prezydenckie-2020/wyniki-wyborow-prezydenckich-2020-sondaz-jak-glosowano-na-wsi-i-miastach-4635340, 13.10.2021.

TVP, Jak głosowali Polacy ze względu na wiek? [STATYSTYKI], https://www.tvp.info/48941256/wybory-prezydenckie-2020-wyniki-exit-poll-badanie-sondaz-kto-wygral-jak-polacyglosowali-ze-wzgledu-na-wiek-kto-wygral-w-poszczegolnej-kategorii-wiekowej-analiza-wieszwiecej, 13.10.2021.

Wendt A. J., Bógdał-Brzezińska A. (2020), Presidential Elections in Poland and the United States and Democracy, “Revista Română de Geografie Politică”, 22(2), pp. 61–70, https://doi.org/10.30892/rrgp.222101-336.

World Report 2021, Poland, https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/poland, 15.10.2021.