„Specjaliści” od UE. O myśleniu potocznym jako granicy poznania wspólnoty europejskiej a sprawa polska (esej)
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska
Polska
myśl potoczna
liberalizm
krytycyzm

Jak cytować

Kaźmierczak, M. (2021). „Specjaliści” od UE. O myśleniu potocznym jako granicy poznania wspólnoty europejskiej a sprawa polska (esej). Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 263–280. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.17

Abstrakt

Główna hipoteza artykułu pt. ‘Specjaliści’ od UE. O myśleniu potocznym jako granicy poznania wspólnoty europejskiej a sprawa polska brzmi: rozumienie Unii Europejskiej jest kształtowane i wyznaczane przez zdrowy rozsądek (myślenie potoczne). Autor artykułu pokazuje, że kruchość UE jest zakorzeniona w doświadczeniu pornografii demokracji, w której zasady i prawa fundamentalne dla społeczeństwa demokratycznego są wykorzystywane przeciwko obywatelom (por. perspektywa polska czy węgierska). Dlatego zdrowy rozsądek jest traktowany jako granica myśli politycznej. Każdego można w tym kontekście potraktować jako specjalistę od ekonomii, ekologii, spraw międzynarodowych, historii itp. Zdrowy rozsądek urealnia emocje a nie fakty, dlatego można zaobserwować wiele przykładów dyskursów wykluczenia. Jest też inny ważny kontekst: status liberalizmu. Autor artykułu jest przekonany, że myśląc o liberalizmie powinniśmy mieć na uwadze „zwrot biologiczny”.

https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.17
PDF

Bibliografia

Barcz A. (2016), Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej, Katowice.

Bielik-Robson A. (2012), Erros. Mesjański witalizm i filozofia, Kraków.

Bringsvaerd T. A. (2020), Hau. Psy, pieski i bestie w baśniach, mitach i wierzeniach, tłum. M. Skoczko, Warszawa.

Domańska E. (2013), Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie”, nr 1–2.

Geertz C. (2005), Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. D. Wolska, Kraków.

Hartley J. (1996), Popular Reality. Journalism. Modernity. Popular Culture, Hodder Arnold.

Hoffman K. (2021), Antropocen, kapitałocen oraz ich (i nasze) przyszłości, https://czaskultury.pl/artykul/antropocen-kapitalocen-oraz-ich-i-nasze-przyszlosci/?fbclid=IwAR3QoG0xi0Tfxiq2mazoIBAudxxpDJGKOcFYCXSEgOVRzKw-BNi0vP8YMzs, 28.10.2021.

Hołówka T. (1986), Myślenie potoczne, Warszawa.

Howarth W. (1996), Some Principles of Ecocriticism, w: The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology, ed. by Ch. Glotfelty, H. Fromm, University of Georgia Press.

Jameson F. (2021), Postmodernism and Consumer Society, https://art.ucsc.edu/sites/default/files/Jameson_Postmodernism_and_Consumer_Society.pdf, 12.09.2021.

Karner Ch. (2020), Constructions and (attempted) deconstructions of ‘memory nationalism’: Central European lessons, “Journal of Contemporary European Studies”, https://doi.org/10.1080/14782804.2020.1862072.

Kaźmierczak M. (2009), Funkcje metafor w relacjach Polski z Unią Europejską, „Przegląd Zachodni” nr 3, s. 213–230.

Kloch Z. (2006), Odmiany dyskursu, Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku, Wrocław.

Korab-Karpowicz W. J. (2010), Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke’a, Kęty.

Leder A. (2014), Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa.

Leggewie C., Welzer H. (2012), Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, tłum. P. Buras, Warszawa.

Macintyre A. (2021), Zależne zwierzęta rozumne. Dlaczego ludzie potrzebują cnót, tłum. W. Szymański, Łódź.

Schulz B., Traktat o manekinach albo wtórna księga rodzaju, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sklepy-cynamonowe-traktat-o-manekinach-albo-wtora-ksiega-rodzaju.html, 15.10.2021.

Sulima R. (2000), Antropologia codzienności, Kraków.

Tenenbom T. (2016), I Sleep in Hitler’s Room: An American Jew Visits Germany, Gefen Books.

https://oko.press/komisja-europejska-pieniadze-dla-polski-zablokowane-przez-prawny-polexit-w-tk/, 12.10.2021.

https://liberal-international.org/who-we-are/our-mission/landmark-documents/political-manifestos/oxford-manifesto-1947/, 12.10.2021.

https://dorzeczy.pl/opinie/214588/gorzka-diagnoza-kondycji-ue.html, 20.10.2021.

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/edyta-gorniak-teorie-spiskowe-koronawirus-maseczki-szczepienia-koniec-kariery-celebryty”, 12.10.2021.