„Specjaliści” od UE. O myśleniu potocznym jako granicy poznania wspólnoty europejskiej a sprawa polska (esej)

Main Article Content

Marek Kaźmierczak

Abstrakt

Główna hipoteza artykułu pt. ‘Specjaliści’ od UE. O myśleniu potocznym jako granicy poznania wspólnoty europejskiej a sprawa polska brzmi: rozumienie Unii Europejskiej jest kształtowane i wyznaczane przez zdrowy rozsądek (myślenie potoczne). Autor artykułu pokazuje, że kruchość UE jest zakorzeniona w doświadczeniu pornografii demokracji, w której zasady i prawa fundamentalne dla społeczeństwa demokratycznego są wykorzystywane przeciwko obywatelom (por. perspektywa polska czy węgierska). Dlatego zdrowy rozsądek jest traktowany jako granica myśli politycznej. Każdego można w tym kontekście potraktować jako specjalistę od ekonomii, ekologii, spraw międzynarodowych, historii itp. Zdrowy rozsądek urealnia emocje a nie fakty, dlatego można zaobserwować wiele przykładów dyskursów wykluczenia. Jest też inny ważny kontekst: status liberalizmu. Autor artykułu jest przekonany, że myśląc o liberalizmie powinniśmy mieć na uwadze „zwrot biologiczny”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaźmierczak, M. (2021). „Specjaliści” od UE. O myśleniu potocznym jako granicy poznania wspólnoty europejskiej a sprawa polska (esej). Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 263-280. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.17
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Marek Kaźmierczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MAREK KAŹMIERCZAK – profesor zatrudniony w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych WFPiK UAM w Poznaniu. Z wykształcenia literaturoznawca, filmoznawca, kulturoznawca, filozof. Bada zależności między kulturą popularną i myśleniem potocznym. Publikował m.in. w następujących czasopismach: „Pamiętnik Literacki”, „Teksty Drugie”, „Politeja”, „Images”, „Przestrzenie Teorii”, „Przegląd Humanistyczny”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, „Przegląd Zachodni”, „Journal of Contemporary Central and Eastern Europe”.

Referencje

 1. Barcz A. (2016), Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej, Katowice.
 2. Bielik-Robson A. (2012), Erros. Mesjański witalizm i filozofia, Kraków.
 3. Bringsvaerd T. A. (2020), Hau. Psy, pieski i bestie w baśniach, mitach i wierzeniach, tłum. M. Skoczko, Warszawa.
 4. Domańska E. (2013), Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie”, nr 1–2.
 5. Geertz C. (2005), Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. D. Wolska, Kraków.
 6. Hartley J. (1996), Popular Reality. Journalism. Modernity. Popular Culture, Hodder Arnold.
 7. Hoffman K. (2021), Antropocen, kapitałocen oraz ich (i nasze) przyszłości, https://czaskultury.pl/artykul/antropocen-kapitalocen-oraz-ich-i-nasze-przyszlosci/?fbclid=IwAR3QoG0xi0Tfxiq2mazoIBAudxxpDJGKOcFYCXSEgOVRzKw-BNi0vP8YMzs, 28.10.2021.
 8. Hołówka T. (1986), Myślenie potoczne, Warszawa.
 9. Howarth W. (1996), Some Principles of Ecocriticism, w: The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology, ed. by Ch. Glotfelty, H. Fromm, University of Georgia Press.
 10. Jameson F. (2021), Postmodernism and Consumer Society, https://art.ucsc.edu/sites/default/files/Jameson_Postmodernism_and_Consumer_Society.pdf, 12.09.2021.
 11. Karner Ch. (2020), Constructions and (attempted) deconstructions of ‘memory nationalism’: Central European lessons, “Journal of Contemporary European Studies”, https://doi.org/10.1080/14782804.2020.1862072.
 12. Kaźmierczak M. (2009), Funkcje metafor w relacjach Polski z Unią Europejską, „Przegląd Zachodni” nr 3, s. 213–230.
 13. Kloch Z. (2006), Odmiany dyskursu, Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku, Wrocław.
 14. Korab-Karpowicz W. J. (2010), Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke’a, Kęty.
 15. Leder A. (2014), Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa.
 16. Leggewie C., Welzer H. (2012), Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, tłum. P. Buras, Warszawa.
 17. Macintyre A. (2021), Zależne zwierzęta rozumne. Dlaczego ludzie potrzebują cnót, tłum. W. Szymański, Łódź.
 18. Schulz B., Traktat o manekinach albo wtórna księga rodzaju, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sklepy-cynamonowe-traktat-o-manekinach-albo-wtora-ksiega-rodzaju.html, 15.10.2021.
 19. Sulima R. (2000), Antropologia codzienności, Kraków.
 20. Tenenbom T. (2016), I Sleep in Hitler’s Room: An American Jew Visits Germany, Gefen Books.
 21. https://oko.press/komisja-europejska-pieniadze-dla-polski-zablokowane-przez-prawny-polexit-w-tk/, 12.10.2021.
 22. https://liberal-international.org/who-we-are/our-mission/landmark-documents/political-manifestos/oxford-manifesto-1947/, 12.10.2021.
 23. https://dorzeczy.pl/opinie/214588/gorzka-diagnoza-kondycji-ue.html, 20.10.2021.
 24. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/edyta-gorniak-teorie-spiskowe-koronawirus-maseczki-szczepienia-koniec-kariery-celebryty”, 12.10.2021.