Między negacją a zaangażowaniem. Integracja europejska w publicystyce oraz działaniach politycznych Mieczysława F. Rakowskiego 1958–1990
PDF (English)

Słowa kluczowe

integracja europejska
Polska Ludowa
RWPG
problem niemiecki
EWG

Jak cytować

Barabasz, A. (2021). Między negacją a zaangażowaniem. Integracja europejska w publicystyce oraz działaniach politycznych Mieczysława F. Rakowskiego 1958–1990. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 319–336. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.20

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu było przedstawienie poglądów Mieczysława F. Rakowskiego na wieloaspektowy proces integracji europejskiej w latach 1958–1990. Uwagę skoncentrowano na „problemie niemieckim”, wojnie ideologicznej: kapitalizm – komunizm, rozszerzeniu Wspólnot Europejskich o kolejne kraje w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.20
PDF (English)

Bibliografia

Rakowski M. F. (1998), Dzienniki polityczne, 1958–1962, Warsaw.

Rakowski M. F. (2005), Dzienniki Polityczne 1987–1990, Warsaw.

Barabasz A. (2018), Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej, Poznań.

Eisler J. (2014), Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warsaw.

Materski W., Michowicz W. (2010), Historia dyplomacji polskiej, t. VI, Warsaw.

Ordyński J., Szlajfer H. (2009), Nie bądźcie moimi sędziami. Rozmowy z Mieczysławem F. Rakowskim, Warsaw.

Rakowski M. F. (1958), NRF z bliska, Warsaw.

Rakowski M. F. (2009), Zanim stanę przed Trybunałem, rozmowa D. Szymczychy z M. F. Rakowskim, Warsaw.

Rakowski M. F. (1991), Jak to się stało, Warsaw.

Rakowski M. F. (ed.) (2000), Polska pod rządami PZPR, Warsaw.

Wolicki K. (1988), Tajny referat Rakowskiego, Warsaw.

Albinowski S. (1968), Front EFTA – EWG, “Trybuna Ludu” of 5th May.

Arski S. (1963), Commonwealth czy Common Market?, “Polityka”, no 4 of 26th January.

Bukowski W. (1973), Brytyjczycy w EWG, “Polityka”, no. 5.

Bukowski W. (1969), Stare podmuchy w EWG, “Polityka”, no. 50.

Fikus D. (1967), Decyzja Wilsona, “Polityka”, no. 20 of 13th May.

Nowicki A. (1968), Nordec, teraz albo nigdy, “Trybuna Ludu” of 21 December.

Rakowski M. F. (1959), Polityka zagraniczna i handel, “Polityka”, no. 9.

Rakowski M. F. (1961), Zachód szuka ideologii. Nie spełnione nadzieje, “Polityka”, no. 8.

Rakowski M. F. (1965a), W szesnastym roku po starcie, “Polityka”, no. 14.

Rakowski M. F. (1965b), Niebezpieczny kurs, “Polityka”, no. 16.

Rakowski M. F. (1965c), Znaki zapytania, niepokoje, “Polityka”, no. 18.

Rakowski M. F. (1965d), Odpowiedź Niemcowi, “Polityka”, no. 19.

Rakowski M. F. (1966), Dwa tygodnie u północnych sąsiadów, “Polityka”, no. 12.

Rakowski M. F. (1967), Zorganizowana ideologia, “Polityka”, no. 4.

Rakowski M. F. (1972), Wkraczamy w rok 1972 z dużymi nadziejami, “Polityka”, no. 1.

Rakowski M. F. (1973), W takiej chwili zjawia się Pekin, “Polityka”, no. 3.

Rakowski M. F. (1974a), Angielskie wybory, “Polityka”, no. 10.

Rakowski M. F. (1974b), Hiszpania jest inna, “Polityka”, no. 21.

Rakowski M. F. (1975), Hiszpania polityczna, “Polityka”, no. 23.

Rakowski M. F. (1978), Karkołomne kombinacje, “Polityka”, no. 35.

Rakowski M. F. (1979a), Karkołomnych kombinacji ciąg dalszy, “Polityka”, no. 12.

Rakowski M. F. (1979b), Francuskie niepokoje, “Polityka”, no 18.

Rakowski M. F. (1979c), Zielone światło dla kanclerza, “Polityka”, no. 51–52.

Rakowski M. F. (1980), Na prawicowym kursie, “Polityka”, no. 21.

Sołtysiak G., Archiwum PRL, https://player.polskieradio.pl/kolejka, 26.05.2021.