Agnieszka Bielawska, Koncepcja unii politycznej niemieckiej chadecji na tle politycznego i gospodarczego rozwoju Unii Europejskiej (1990–2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019, ss. 352.
PDF

Jak cytować

Molo, B. (2021). Agnieszka Bielawska, Koncepcja unii politycznej niemieckiej chadecji na tle politycznego i gospodarczego rozwoju Unii Europejskiej (1990–2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019, ss. 352. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 369–371. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.24

Abstrakt

Recenzja

https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.24
PDF