Anna Pacześniak, Bartosz Rydliński (red.), Europejskie partie polityczne. Dyskurs programowy w Unii Europejskiej, Warszawa 2021, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 302.
PDF

Jak cytować

Kruk, A. (2021). Anna Pacześniak, Bartosz Rydliński (red.), Europejskie partie polityczne. Dyskurs programowy w Unii Europejskiej, Warszawa 2021, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 302. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 372. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.25

Abstrakt

Recenzja

https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.25
PDF