Anna Pacześniak, Bartosz Rydliński (red.), Europejskie partie polityczne. Dyskurs programowy w Unii Europejskiej, Warszawa 2021, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 302.

Main Article Content

Aleksandra Kruk

Abstrakt

Recenzja

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kruk, A. (2021). Anna Pacześniak, Bartosz Rydliński (red.), Europejskie partie polityczne. Dyskurs programowy w Unii Europejskiej, Warszawa 2021, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 302. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 372. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.25
Dział
OCENY I OMÓWIENIA