Dyplomacja kulturalna jako narzędzie relacji zewnętrznych między UE a USA
PDF (English)

Słowa kluczowe

zewnętrzne stosunki kulturalne UE
transatlantycka dyplomacja kulturalna
soft power
polityka kulturalna
kompetencje instytucji UE

Jak cytować

Gierat-Bieroń, B. (2023). Dyplomacja kulturalna jako narzędzie relacji zewnętrznych między UE a USA. Rocznik Integracji Europejskiej, (17), 95–112. https://doi.org/10.14746/rie.2023.17.5

Abstrakt

Artykuł analizuje strategie polityczne stosowane w celu promowania kultury europejskiej w Ameryce. W ramach komparatystycznej metody badawczej porównane zostaną „teoretyczne” cele z „rzeczywistymi” działaniami, tj. działaniami kulturalnymi podejmowanymi przez operatorów kulturalnych w Waszyngtonie, koncentrującymi się na rozpowszechnianiu osiągnięć sztuki europejskiej w USA. Na koniec dokonana zostanie ocena działań podejmowanych w ramach dyplomacji kulturalnej (soft power), prowadzonej przez UE i jej partnerów. Artykuł koncentruje się na analizie metod kształtowania relacji zewnętrznych EU w stosunku do USA, na tym, w jaki sposób polityka/polityki są wykonywane, negocjowane i konstruowane w różnych środowiskach politycznych i kulturowych za granicą. Analizuje możliwe efekty różnego rodzaju działań promocyjnych UE w USA, takich jak: Europejski Miesiąc Kultury, Dni Europejskie czy Domy Europejskie i ich skuteczność w propagowaniu wiedzy o europejskiej historii narodów i ich kulturze. W artykule wykazano mocne i słabe strony obecnego stanu rzeczy w realizacji relacji zewnętrznych UE w Ameryce, podjęto także kwestię wdrażania miękkiej siły UE w USA.Celem artykułu jest weryfikacja następującej hipotezy badawczej: Unia Europejska wchodzi w interakcje z publicznością amerykańską poprzez kulturę. Zgodnie z możliwościami i ograniczeniami instytucjonalnymi UE w sferze stosunków zewnętrznych, dyplomacja kulturalna UE w USA ma charakter formalny, hierarchiczny i poprawny, co w efekcie buduje stabilną, ale nie pogłębioną więź międzykulturową. Artykuł koncentruje się na analizie metod kształtowania relacji zewnętrznych EU w stosunku do USA, na tym, w jaki sposób polityka/polityki są wykonywane, negocjowane i konstruowane w różnych środowiskach politycznych i kulturowych za granicą. Analizuje możliwe

https://doi.org/10.14746/rie.2023.17.5
PDF (English)

Bibliografia

Cluster Fund 2012–2015. Evaluation Report (2016), EUNIC Global, Brussels.

Consolidated version of the Treaty on European Union, OJ EU C 326/13, 26 October 2012. Council Decision of 26 July 2010 establishing the organisation and functioning of the European

External Action Service (2010/427/EU), OJ EU, L201/30, 3 August 2010.

EUNIC Cluster Flash Report, Brussels, May 2022.

European Parliament resolution of 12 May 2011 on the cultural dimensions of the EU’s external actions (2010/2161(INI)), (2012/C 377 E/18), OJ EU, C 377E/135, 7 December 2012.

Film Festivals at EU Delegations Feasibility study exploring different possible modus operandi for making available a package of European films (2015), Final Report, European Union.

Information and Communication Handbook for EU Delegations in third countries and to international organisations, December 2012, Ref. Ares(2013)32604 – 11 January 2013.

Preparatory Action, Culture in External Relations. Engaging the World: towards global cultural citizenship, European Union 2014.

Treaty of the European Union and Treaty of the Functioning of European Union (consolidated version), OJ EU, C 326/4, 26.10.2012.

Blockmans S., Hillion C. (2013), EEAS 2.0: A legal commentary on Council Decision, 2010/427/ EU establishing the organisation and functioning of the European External Action Service, Centre for European Policy Studies, Brussels.

Cross D. M. K., Melissen J. (eds.) (2015), European Public Diplomacy. Soft Power at Work, Palgrave Macmillan, New York.

Cull J. N. (2008), The Cold War and the United States Information Agency: American Propaganda and Public Diplomacy, 1945–1989, Cambridge. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511817151

Cull J. N. (2009), Public Diplomacy: Lessons for the Past, Figueroa Press, Los Angeles.

Cummings M. C. (2009), Cultural diplomacy and the United State Government: A survey, Center for Arts and Culture, Washington.

Denza E. (2012), The Role of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, in: H.-J. Blanke, S. Mangiameli, The European Union after Lisbon Constitutional Basis, Economic Order and External Action, Springer, London–New York, pp. 481–493. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-19507-5_19

Drisekens E. (2012), Challenges to the creations of EU Delegations, “The Hague Journal of Diplomacy”, vol. 7, pp. 51–64. DOI: https://doi.org/10.1163/187119112X614648

Duchêne E. (1972), ‘Europe’s Role in World Peace’, in: Europe Tomorrow: Sixteen Europeans Look Ahead, ed. R. Mayne, Font, London.

Emerson M., Balfour R., Corthaut T., Wouters J., Kaczyński M. P., Renard T. (2011), Upgrading the EU’s Role as Global Actor: Institutions, Law and the Restructuring of European Diplomacy, Centre for European Policy Studies, Brussels.

Fater D. (2019), Wyzwania dyplomacji publicznej w epoce ponowoczesnej. Wybrane problemy, „Acta Politica Polonica”, no. 47, pp. 41–55. DOI: https://doi.org/10.18276/ap.2019.47-04

Formuszewicz R. (2010), The Practice of Appointing the Heads of EU Delegations in the Wake of Council Decision on the European External Action Service, Polish Institute of International Affairs, Warszawa.

Haigh A. (2001), Co to jest dyplomacja kulturalna?, in: Międzynarodowe stosunki kulturalne. Wybór dokumentów i literatury, ed. C. Lewandowski, Wrocław.

Krenzler H., Schomaker A. (1996), A New Transatlantic Agenda, “European Foreign Affairs Review”, no. 1, pp. 9–28. DOI: https://doi.org/10.54648/EERR1996003

Manners I. (2001), Normative power Europe: A contradiction in terms?, “Journal of Common Market Studies”, no. 2, pp. 235–258. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00353

Mokre M., Bátora J. (eds.) (2016), Culture and External Relations. Europe and Beyond, Routledge, New York–London. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315575421

Niedźwiecki S. (2017), Unia Europejska w świecie. Soft power, hard power czy może smart power?, „Przegląd Europejski”, no. 3, pp. 79–94.

Nitszke A. (2019), Europejska Służba Działań Zewnętrznych – Nowa jakość Dyplomacji Unijnej?, „Politeja”, no. 3, pp. 257–269. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.17

Nye J. S. (2011), The Future of Power, Public Affairs, New York.

Nye J. S. (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics, Perseus Publishing, Cambridge MA.

Ociepka B. (2012), Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego, „Przegląd Strategiczny”, no. 1, pp. 129–139. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2012.1.8

Ociepka B. (2008), Public diplomacy [hasło], in: The International Encyclopaedia of Communication, ed. W. Donsbach, Wiley Publishing, New York, pp. 39–56.

Parzymes S. (2009), Stosunki międzynarodowe w Europie, 1945–2009, Dialog, Warszawa.

Potocki R. (2005), Filozofia ‘siły miękkiej’ w postmodernistycznej przestrzeni publicznej Unii Europejskiej, in: Sfera publiczna. Kondycja – przejawy – przemiany, eds. J. P. Hudzik, W. Woźniak, Lublin, pp. 317–331.

Rewizorski M., Przybylska-Maszner B. (2012), System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne, Difin, Warszawa.

Ryfkin J. (2005), Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa ‘American dream’, Warszawa.

Skolimowska A. (2015), The European Union as a ‘Normative Power’, „International Relations. Yearbook of Polish European Studies”, no. 18, pp. 171–210.

Smagłowska J. (2012), Struktura i funkcjonowanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Mado, Toruń.

Snow N., Cull J. N. (eds.) (2008), Routledge Handbook of Public Diplomacy, London–New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203891520

Staszczak D. E. (2007), Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych i globalny marketing, Toruń.

Taylor M. P. (2002), Global Communications, International Affairs and the Media since 1945, Routledge, London–New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203429624

Węc J. J. (2016), Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007–2015, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Education. Cultural Service, French Embassy, https://frenchculture.org/events/6876-30th-afi-euro-pean-union-film-showcase, 11.10.2021.

EUNIC, https://www.eunicglobal.eu/news/european-houses-of-culture-10-ideas-selected, 8 November 2021.

European-American Cultural Foundation, http://e-acf.org/, 5.11.2022.

The Role of Artists & the Arts in Creative Placemaking, May 2014, Baltimore, http://www.goethe.de/ins/us/wasprocreative_placemaking/2014_Symposium_Report.pdf, 15 November 2022.