Pressto.

Nagłowek strony

Nr 6 (2012)

Spis treści

STRONA TYTUŁOWA I REDAKCYJNA

Strona tytułowa i redakcyjna PDF
. . 1-2
Spis treści PDF
. . 3-6

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Deutschland in Europa. Eine neue Rolle nach der Finanzkrise? PDF (Deutsch)
ERHARD CROME 7-16
Die Eurokrise und ihre strategischen Folgen für Europa PDF (Deutsch)
JOCHEN FRANZKE 17-24
Wyzwania kryzysu zadłużenia strefy euro dla poszukiwania nowej roli Niemiec w Unii Europejskiej w XX wieku PDF
ERHARD CZIOMER 25-44
Pierwotne i wtórne delegowanie kompetencji w wielopoziomowym systemie zarządzania Unii Europejskiej PDF
JANUSZ RUSZKOWSKI 45-62
International roles of the European Union PDF (English)
RYSZARD ZIĘBA 63-78
Die EU-Russland-Beziehungen: eine Ausweitung innenpolitischer Interessen? PDF (Deutsch)
ANNA DMITRIEVA 79-88
Tendencje rozwoju stosunków ekonomicznych Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową w warunkach globalizacji PDF
ZDZISŁAW W. PUŚLECKI 89-104
The Polish Presidency of the European Union Council: challenges and outcomes PDF (English)
BOGDAN KOSZEL 105-124
Przewodniczący Rady Europejskiej – między strategią polityczną a rutyną pracy urzędnika PDF
BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER 125-142

MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - KOMENTARZE

Rola Republiki Federalnej Niemiec w wizji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej PDF
AGNIESZKA BIELAWSKA 143-158
Niemieckie wizje kształtu Unii Europejskiej w okresie rządów Gerharda Schrödera PDF
JUSTYNA KŁYS 159-174
Kwestia cypryjska: przebieg i konsekwencje rokowań w latach 2008–2012 PDF
PRZEMYSŁAW OSIEWICZ 175-190
Niemiecki model polityki społecznej na tle regulacji Unii Europejskiej PDF
PAULINA BARAN 191-202
Instytucje demokracji bezpooeredniej w procesie integracji europejskiej – od referendum ogólnonarodowego do europejskiej inicjatywy obywatelskiej PDF
MAGDALENA MUSIAŁ-KARG 203-220
Federalizm europejski początków integracji europejskiej i doby kryzysu gospodarczego PDF
ADAM JASKULSKI 221-232
Unia gospodarczo-walutowa: geneza, ewolucja, perspektywy rozwoju PDF
MAREK REWIZORSKI 233-258
Partnerstwo Wschodnie jako instrument polityki wschodniej UE? PDF
ADAM BARABASZ, MARCIN PIECHOCKI 259-268
Rozwój gospodarki Unii Europejskiej – Strategia Lizbońska, a nowy plan „Europa 2020” PDF
WOJCIECH STANKIEWICZ 269-288
Koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej strefy euro w obliczu kryzysu finansowego PDF
JOANNA SKRZYPCZYŃSKA 289-300
Liberałowie w Parlamencie Europejskim PDF
ALEKSANDRA KRUK 301-312
Niemcy w procesie integracji europejskiej na tle kryzysu greckiego PDF
JAKUB MICHALAK 313-332
Stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej: Protokół brytyjski i Sprawozdania ze stosowania KPP UE PDF
MALWINA KSIĘŻNIAKIEWICZ 333-348
Stan poinformowania polskiego społeczeństwa oraz rola politycznego zaangażowania w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej PDF
KATARZYNA SMOLIŃSKA, JOANNA JANCZ, AGATA PRZEMIENIECKA, KATARZYNA KUPRIANIEC 349-364

DOKUMENTY UNIJNE

Dok. 1 Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej PDF
. Dokumenty unijne 365-375
Dok. 2 Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia, 28/29 czerwca 2012 r. PDF
. Dokumenty unijne 376-381
Dok. 3 17 września 2012 r. Raport końcowy Grupy Refleksyjnej ds. Przyszłości Unii Europejskiej ministrów spraw zagranicznych Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii i Włoch PDF
. Dokumenty unijne 382-390

OCENY I OMÓWIENIA

Jan Mus, Marta Szpala, Chorwacja w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 176. PDF
ANNA WESOŁOWSKA-MACIEJEWSKA 391-391
Anna Paterek, Polityka europejska Niemiec. Debata wokół reformy i poszerzenia Unii Europejskiej, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2011, ss. 366. PDF
MALWINA KSIĘŻNIAKIEWICZ 392-393
Donat Jerzy Mierzejewski, Bezpieczeństwo europejskie w warunkach globalizacyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 262. PDF
SYLWIA CZUBAJ-KUŹMIN 394-395
Europa und die Welt 2020. Entwicklungen und Tendenzen, Hrsg. Andreas Marchetti, Louis Clouet, Nomos Verlag, Baden- Baden 2011, ss. 310. PDF
MIKOŁAJ J. TOMASZYK 396-398
Polityka zagraniczna. Aktorzy - potencjały - strategie, red. Teresa Łoś-Nowak, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, ss. 575. PDF
MAREK REWIZORSKI 398-400
Janusz Józef Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011. PDF
MAREK ŻUREK 400-403


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo