Kontakt

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Katarzyna Kabacińska-Łuczak
Sekretarz redakcji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
Tel. +48 519 340 585

Wsparcie techniczne

PRESSto
Tel. 61 829 38 66, 78