Kontakt
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Katarzyna Kabacińska-Łuczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
Telefon +48 519 340 585

Wsparcie techniczne

PRESSto
Telefon 61 829 38 66, 78