Studia Edukacyjne to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom edukacyjnym, indeksowane w European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus). Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej; płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych. Debaty na łamach czasopisma pozwolić mają na swoistą krystalizację najważniejszych dylematów współczesnych nauk o edukacji oraz relacji między wychowaniem a tożsamością człowieka. Studia Edukacyjne rezygnują z jakiejkolwiek pedagogicznej ortodoksji, a ich celem jest szeroko rozumiana diagnoza współczesnej rzeczywistości edukacyjnej.

O CZASOPIŚMIE

AKTUALNY NUMER

ARCHIWUM

 


INDEKSOWANE W:  ERIH PLUS, Google Scholar, POLindex

 WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/se

ISSN (Print): 1233-6688
ISSN (Online): 
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Nr 63 (2021)

Opublikowane: 2022-04-08

Wyświetl wszystkie numery