Studia Edukacyjne

Aktualny numer

Nr 69 (2023)
Opublikowany 2023 grudnia 29

Studia Edukacyjne to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom edukacyjnym, indeksowane w European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus). Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej; płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych. Debaty na łamach czasopisma pozwolić mają na swoistą krystalizację najważniejszych dylematów współczesnych nauk o edukacji oraz relacji między wychowaniem a tożsamością człowieka. Studia Edukacyjne rezygnują z jakiejkolwiek pedagogicznej ortodoksji, a ich celem jest szeroko rozumiana diagnoza współczesnej rzeczywistości edukacyjnej.

O CZASOPIŚMIE

AKTUALNY NUMER

ARCHIWUM

 


INDEKSOWANE W:  ERIH PLUS, Google Scholar, POLindex

 WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Ministrerstwo Edukacji i Nauki (2023): 70

DOI: 10.14746/se
ISSN (Print):
1233-6688
ISSN (Online): 2719-6984

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.Wyświetl wszystkie wydania