Studia Edukacyjne

Aktualny numer

Nr 63 (2021)
Opublikowany 2022 kwietnia 8

Studia Edukacyjne to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom edukacyjnym, indeksowane w European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus). Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej; płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych. Debaty na łamach czasopisma pozwolić mają na swoistą krystalizację najważniejszych dylematów współczesnych nauk o edukacji oraz relacji między wychowaniem a tożsamością człowieka. Studia Edukacyjne rezygnują z jakiejkolwiek pedagogicznej ortodoksji, a ich celem jest szeroko rozumiana diagnoza współczesnej rzeczywistości edukacyjnej.

O CZASOPIŚMIE

AKTUALNY NUMER

ARCHIWUM

 


INDEKSOWANE W:  ERIH PLUS, Google Scholar, POLindex

 WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/se
ISSN (Print):
1233-6688
ISSN (Online): 2719-6984

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.Studia i rozprawy

Anna Jakoniuk-Diallo, Martyna Bączyk
7-19
Dwujęzyczność a opóźnienie poznawczych objawów demencji
PDF
Piotr Prósinowski
21-31
Tworząc kreatywne zajęcia popkulturowe dla młodzieży: intencje – doświadczenia – refleksje
PDF
Adam Wronkowski
33-48
Poznańska Akademia Przestrzeni jako przykład studenckiego projektu edukacji przestrzennej
PDF
Dawid Abramowicz, Marzena Kędra , Izabela Groborz
49-64
Model wirtualny nauczania zdalnego w edukacji wczesnoszkolnej w nurcie pedagogiki Celestyna Freineta – perspektywa uczniów i nauczycieli
PDF
Weronika Jeleńska
65-79
Marina Aromsztam – rosyjski pedagog innowator
PDF
Maki Hirayama, Alice Pacher, Weronika Klon, Katarzyna Waszyńska
81-99
Wybrane aspekty funkcjonowania par w Polsce i w Japonii w czasie pandemii wirusa COVID-19
PDF (English)
Karolina Pudełko, Joanna Płonka
101-120
Nauczanie zdalne w dobie pandemii koronawirusa SARSCoV- 19 a doznania stresowe w grupie nauczycieli
PDF
Mirosław Mielcarek
121-132
Humor w walce z pandemią koronawirusa
PDF
Magdalena Juszczak
133-147
Social media jako płaszczyzna dyskusji nad samobójstwem. Analiza przypadku
PDF
Ewa Barnaś-Baran
149-168
Przez oświatę do wolności. Inicjatywy oświatowo-kulturalne Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
PDF
Magdalena Wójcik
169-178
Strategie wspomagania rozwoju umiejętności manualnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania