Studia Edukacyjne to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom edukacyjnym, indeksowane w European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus). Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej; płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych. Debaty na łamach czasopisma pozwolić mają na swoistą krystalizację najważniejszych dylematów współczesnych nauk o edukacji oraz relacji między wychowaniem a tożsamością człowieka. Studia Edukacyjne rezygnują z jakiejkolwiek pedagogicznej ortodoksji, a ich celem jest szeroko rozumiana diagnoza współczesnej rzeczywistości edukacyjnej.

O CZASOPIŚMIE

AKTUALNY NUMER

ARCHIWUM

 


INDEKSOWANE W:  ERIH PLUS, Google Scholar, POLindex

 WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/se

ISSN (Print): 1233-6688
ISSN (Online): 
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Nr 48 (2018)

Opublikowane: 2018-04-15

Stymulacja nauki polskich i czeskich uczniów za pomocą narzędzi e-learningu

Ewa Ogrodzka-Mazur, Szafrańska Anna, Josef Malach , Milan Chmura

65-80

Wszczep ślimakowy dla pacjentów z głuchotą postlingwalną – szansa na poprawę jakości życia

Magdalena Magierska-Krzysztoń, Magdalena lempska-Wysocka Magdalena

249-258

Deficyty emocjonalne młodych dorosłych wychowanków rodzin zastępczych

Aleksandra Jasielska , Marzena Buchnat Marzena

259-280

Język dziecięcych emocji

Natalia Kłysz-Sokalska

303-313

Wyświetl wszystkie numery