Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny
Zbyszko Melosik (Adam Mickiewicz University)

Zastępca Redaktora Naczelnego
Ewa Solarczyk-Ambrozik (Adam Mickiewicz University)

Sekretarz
Katarzyna Kabacińska-Łuczak (Adam Mickiewicz University)

Rada Redakcji
Wiesław Ambrozik (Adam Mickiewicz University)
Sławomir Banaszak (Adam Mickiewicz University)
Stanislav Bendl (Charles University in Prague)
Agnieszka Cybal-Michalska (Adam Mickiewicz University)
Andrzej Ćwikliński (Adam Mickiewicz University)
Michał Klichowski (Adam Mickiewicz University)
Melinda Pierson (California State University Fullerton)
Hein Retter (Technische Universität Braunschweig)
Alena Vališová (University of Pardubice)
Aleksander Zandecki (Adam Mickiewicz University)

Redaktorzy Tematyczni
Wiesław Ambrozik (pedagogika resocjalizacyjna)
Sławomir Banaszak (metodologia pedagogiki)
Stanislav Bendl (pedagogika społeczna)
Agnieszka Cybal-Michalska (pedagogiczne problemy młodzieży)
Andrzej Ćwikliński (dydaktyka ogólna)
Katarzyna Kabacińska-Łuczak (historia wychowania)
Michał Klichowski (nowe technologie w edukacji)
Zbyszko Melosik (socjologia edukacji i pedagogika porównawcza)
Melinda Pierson (pedagogika specjalna)
Hein Retter (pedagogika porównawcza i pedagogika społeczna)
Alena Vališová (pedagogika szkolna)
Aleksander Zandecki (pedagogika szkoły wyższej)

Redaktorzy Językowi
Karolina Kuryś-Szyncel (język polski)
Chris Whyatt (język angielski)

Redaktor Statystyczny
Mirosław Krzyśko