Dwujęzyczność a opóźnienie poznawczych objawów demencji
PDF

Słowa kluczowe

bilingualism
dementia
lifelong learning
memory

Jak cytować

Jakoniuk-Diallo, A., & Bączyk , M. (2021). Dwujęzyczność a opóźnienie poznawczych objawów demencji. Studia Edukacyjne, (63), 7–19. https://doi.org/10.14746/se.2021.63.1

Abstrakt

Bilingualism is a topic that is most often discussed in the context of raising and working with children. However, the role that bilingualism plays in adulthood and late adulthood is underestimated in the literature. At this stage of life, some people may develop the first symptoms of neurodegenerative diseases, mainly associated with memory and communication disorders. The article briefly introduces the most common causes of dementia symptoms and then discusses bilingualism in several, closely related aspects. The publication contains information on the impact of bilingualism on delaying the symptoms of dementia and triggers of this phenomenon. The creativity of bilinguals and the unique impact of bilingualism on working memory and executive control are addressed.

https://doi.org/10.14746/se.2021.63.1
PDF

Bibliografia

Bajo M.T., Padilla F., Padilla P., Comprehension processes insimultaneous interpreting, [w:] Translation in context, red. A. Chesterman, N. Gallardo San Salvador, Y. Gambier, Benjamins, Amsterdam 2000.

Bellegarda M., Cognitive Control and Bilingualism: The Bilingual Advantage Through the Lens of Dimensional Overlap, Department of Experimental Psychology, University of Granada, Granada, Spain and Pedro Macizo, Mind, Brain and Behavior ResearchCenter (CIMCYC), University of Granada, Granada, Spain, 2021 10.3389/fpsyg.2021.614849

Bertelle L., Dwujęzyczność w świetle najnowszych badań naukowych, Uniwersytet Warszawski, Lingwistyka Stosowana, 2011, 4.

Bialystok E., Craik F.I.M., Freedman M., Bilingualism as a protection against the onset of symptoms of dementia, Neuropsychologia, 45, 2007.

Bialystok E., Craik F.I.M., Klein R., Viswanathan M., Bilingualism, Aging, and Cognitive Control: Evidence From the Simon Task, American Psychological Association, 2004, 19, 2.

Bialystok E., Craik F.I.M., Luk G., Cognitive Control and Lexical Access in Younger and Older Bilinguals, Journal of Experimental Psychology, American Psychological Association Learning, Memory, and Cognition, 2008, 34, 4.

Bialystok E., Craik F.I.M., Luk G., Bilingualism: Consequences for Mind and Brain, Trends Cogn Sci., 2012 April, 16(4).

Biedroń A., Rola pamięci roboczej w nauce języka polskiego i wielojęzyczności, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2016.

Brzezińska A. (red.), Psychologiczne portrety człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Gaweł M., Potulska-Chromik A., Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera i Parkinsona, Postępy Nauk Medycznych, 2015, XXVIII, 7.

Jaroszewska A., Uczenie się języków obcych jako jedna z form samorealizacji ludzi starszych, Lingwistyka Stosowana. Przegląd, 2009, 1.

Khrkhurin A.V., The role of cross-linguistic and cross-cultural experiences in bilingual’s divergent thinking abilities, [w:] Cognitive Aspects of Bilingualism, Springer, Dordrecht 2007.

Kousaie S., Phillips N.A., Ageing and bilingualism: Absence of a “bilingual advantage” in Stroop interference in a nonimmigrant sample, Quarterly Journal of Experimental Psychology, (2006), 2011 July.

Kousaie S., Phillips N.A., A behavioural and electrophysiological investigation of the effect of bilingualism on aging and cognitive control, Neuropsychologia, 2017, 94.

Kousaie S., Sheppard Ch., Lemieux M., Monetta L., Taler V., Executive function and bilingualism in young and older Adults, 2014, 10.3389/fnbeh.2014.00250

Motyl R., Otępienie – kryteria diagnostyczne, Polski Przegląd Neurologiczny 2007, 3, 2.

Staff R.T., Murray A.D., Deary I.J., Whalley L.J., What provides cerebral reserve?, Brain, 2004, 127.

Szepietowska E.M., Rezerwa poznawcza: jak się starzeć pomyślnie?, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2018, 31, 3.