Model wirtualny nauczania zdalnego w edukacji wczesnoszkolnej w nurcie pedagogiki Celestyna Freineta – perspektywa uczniów i nauczycieli
PDF

Słowa kluczowe

distant education
virtual model
early childhood education
Célestin Freinet’s pedagogy

Jak cytować

Abramowicz, D. ., Kędra , M., & Groborz , . I. (2021). Model wirtualny nauczania zdalnego w edukacji wczesnoszkolnej w nurcie pedagogiki Celestyna Freineta – perspektywa uczniów i nauczycieli. Studia Edukacyjne, (63), 49–64. https://doi.org/10.14746/se.2021.63.4

Abstrakt

Remote education is not a new issue discussed in the literature, but in the face of the restrictions introduced by the COVID-19 pandemic, this type of education has developed dynamically. In the conditions of technological progress, it seems that the virtual model is particularly interesting in remote education. It was applied in March-June 2020 at the level of early childhood education at the Cogito Public Primary School in Poznań. In order to identify and evaluate remote education in the virtual model from the perspective of students and teachers, surveys with the use of an on-line questionnaire and focused group interviews were carried out.

https://doi.org/10.14746/se.2021.63.4
PDF

Bibliografia

Bozkurt A., From Distant Education to Open and Distance Learning: A Holistic Evaluation of History, Definitions and Theories, [w:] Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism, red. S. Sisman-Ugur, G. Kurubacak, IGI Global, Hershey 2019.

Corrales M., Navarrete D., Pedagogías invisibles: Una posibilidad de la prevención del maltrado infantil en las diferentes instituciones educativas, [w:] Investigación e innocación en educación infantil, red. P. Martínez, M. González, R. Rodríguez, Ediciones de la Universiad de Murcia, Agencia de CIensia y Tecnología, Murcia 2014.

Filipiak E., Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.

Frasunkiewicz M., Przewodnik po e-szkole, Dyrektor Szkoły, 2020, 5.

Freinet C., O szkołę ludową, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1976.

García J., La educación a distancia: perspectivas y experiencias, Humboldt International University, Florida, USA 2014.

Kędra M., Jak latać bez skrzydeł. Sprawdzone pomysły na udane zajęcia edukacyjne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.

Kędra M., Mojej szkole na urodziny, Wydawnictwo PSAPCF, Gniezno 2010.

Kędra M., Razem z dzieckiem. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo ORE, Warszawa 2014.

Kędra M., Opis działań realizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu zbieżnych z koncepcją szkoły ćwiczeń, Wydawnictwo ORE, Warszawa 2017.

Kędra M., Warsztatownia freinetowska w Cogito, Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu, Poznań 2018.

Kędra M., EduNews.pl, Szkoła Kreatorów Świata, https://edunews.pl/system-edukacji/szkoly/3407-szkola-kreatorow-swiata, [dostęp: 28.11.2020]

Kędra M., Kopik A., Umysły przyszłości. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia, Agencja Rozwoju Edukacji, Kielce 2013.

Korzan D., Ewolucja kształcenia zdalnego, [w:] Kształcenie ustawiczne: idee i doświadczenia, red. Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska, Biblioteka Edukacji Dorosłych, Płock 2003, dostęp: http://www.korzan.edu.pl/pdf/zdalne.pdf [dostęp: 15 sierpnia 2020].

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2020.

Nowak M., Edukacja zdalna w praktyce, Dyrektor Szkoły, 2020, 5. Łysek J., E-learning w szkole, Nauczyciel i Szkoła, 2005, 3-4.

OECD, Policy Responses to Coronavirus (COVID-19): Embracing digital learning and online collaboration, 2020, w: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/education-responses-to-covid-19-embracing-digital-learning-and-online-collaboration-d75eb0e8/ [dostęp: 14 sierpnia 2020].

Pieńkowski A., Nauczanie na odległość, Dyrektor Szkoły, 2020, 5.

Plebańska M., Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele, [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, red. J. Pyżalski, Warszawa 2020.

Pyżalski J., Co jest obecnie ważne, a co mniej w działaniach szkół i nauczycieli?, [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, red. J. Pyżalski, Warszawa 2020.

Pyżalski J., Wstęp, [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, red. J. Pyżalski, Warszawa 2020.

Samuelsson I., Wagner J., Ødegaard E., The Coronavirus Pandemic and Lessons Learned in Preschools in Norway, Sweden and the United States: OMEP Policy Forum, International Journal of Early Childchood, 2020, 52.

Semenowicz H., Freinet w Polsce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980.

Semenowicz H., Nowoczesna Szkoła Francuska technik Freineta, Nasza Księgarnia, Warszawa 1996.

Sun L., Tang Y., Zuo W., Coronavirus pushes education online, Nature Materials, 2020, 19.

Walter N., Mamy (za) duży wybór – jak nie zgubić się wśród narzędzi cyfrowych? [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, red. J. Pyżalski, Warszawa 2020.

Witkowski J., Organizacja zdalnego nauczania, [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, red. J. Pyżalski, Warszawa 2020.