Marina Aromsztam – rosyjski pedagog innowator
PDF

Słowa kluczowe

pedagogy
Russian school
education
school
Marina Aromshtam

Jak cytować

Jeleńska , W. (2021). Marina Aromsztam – rosyjski pedagog innowator. Studia Edukacyjne, (63), 65–79. https://doi.org/10.14746/se.2021.63.5

Abstrakt

The article introduces the Russian pedagogue Marina Aromshtam, whose contribution to modern, post-Soviet pedagogy gives her a special significance in contemporary science. Her activity at school has been illustrated by examples of two outstanding works Like a Diary. Teachers’ Stories and When Angels  Rest. The writer’s detailed biography helps to show in detail a number of changes and innovations which, thanks to her numerous articles and books, have influenced many people. Importantly, it has revived the practice of family reading, strongly involved parents in the education of their children, and has disseminated knowledge about the world among readers large and small. As a strong woman, she made significant changes in contemporary pedagogy and became a true patron of children’s education.

https://doi.org/10.14746/se.2021.63.5
PDF

Bibliografia

Kosowska K., Obraz życia szlachcianek w literaturze. Od Piotra Wielkiego do Mikołaja I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Łotman J., Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekł. B. Żyłko, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998.

Sadowski J., Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów: rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX wieku, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2005.

Stach-Hejosz M., Wolna szkoła waldorfska: wokół różnic światopoglądowych i dydaktyczno-metodycznych, Forum Teologiczne, 2013, 14.

Utrio K., Córki Ewy. Historia kobiety europejskiej, przekł. M. Gąsiorowska-Siudzińska, Wydawnictwo 69, Warszawa 1998.

Аромштам, М.С., Благая весть Януша Корчака, Дошкольное образование, 2003, 23.

Аромштам, М.С., Когда отдыхают ангелы, Издательство КомпасГид, Москва 2011.

Аромштам, М.С., Как дневник. Рассказы учительницы, Издательство КопасГид, Москва 2012.

Аромштам Мария Семеновна, https://prodetlit.ru/index.php/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.8B_.D0.9C._.D0.A1._.D0.90.D1.80.D0.BE.D0.BC.D1.88.D1.82.D0.B0.D0.BC, [dostęp: 19.12.2020].

Вдовюк В.И., Рыков С.Л., Гендерные исследования в педагогике (обзор литературы), Высшее образование в России, 2001, 4.

Гавров С.Н., Историческое изменение институтов семьи и брака. Учебное пособие, Из-дательство Московский государственный университет дизайна и технологий, Москва 2009.

История гувернерства в России, https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-guvernerstva-v-rossii/viewer, [dostęp: 19.12.2020].

Котлова Т.Б., Учительницы в Российской провинции сто лет назад, https://cyberleninka.ru/article/n/uchitelnitsy-v-rossiyskoy-provintsii-sto-let-nazad/viewer [dostęp: 17.12.2020].

Курганов I.А., Женщины и комунизм, Издательство русской литературы, Нью-Йорк 1968.

Ломоносова М.Т., Из истории становления эксперимента по программе «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руководством Б.М. Неменского, http://cnho.ru/?page_id=67, [dostęp: 17.12.2020].

Марина Аромштам: «Мы странно относмися к детям», Wywiad z Mariną Aromsztam, przeprowadzony przez Annę Gruzdiewą, https://newslab.ru/article/482177?fbclid=IwAR1fQqdcUmCSbEHcfwpAn0mIV04Qtr6Ju9jcR1Torho2pnxlLdza66rLwBw, [dostęp: 17.12.2020].

Марина Аромштам о книге «Когда отдыхают ангелы», Wywiad z Mariną Aromsztam, przeprowadzony przez Marię Bolotową, https://www.youtube.com/watch?v=syhRdmYcjKw, [dostęp: 19.12.2020].

Неуправляемый ребенок в классе. Что делать?, Wywiad dla Echa Moskwy z Mariną Aromsztam, Dmitriem Lubowskim i Wierą Mogilewską, przeprowadzony przez Ksenię Lariną, https://echo.msk.ru/programs/assembly/502456-echo/, [dostęp: 18.12.2020].

Человек – индивидуальное и сложное существо, Wywiad z Mariną Aromsztam, przeprowadzony przez Afanasija Mamiedowa, https://www.labirint.ru/now/aromshtammamedov/?fbclid=IwAR2FhpnxVz8nrdFyT0h4t1Kllk-AZI_5gR2EPp5807ebwtQWwbZVZ-DZYIA, [dostęp: 19.12.2020].