Humor w walce z pandemią koronawirusa
PDF

Słowa kluczowe

coronavirus
COVID-19
humor
laugh
memes

Jak cytować

Mielcarek , M. (2021). Humor w walce z pandemią koronawirusa. Studia Edukacyjne, (63), 121–132. https://doi.org/10.14746/se.2021.63.8

Abstrakt

The aim of the article was to analyze humorous content that relates to the COVID-19 pandemic of SARS-CoV-2. The main part of the text was preceded by an analysis of the literature on the subject of the meaning of humor in human life, including coping with it in difficult situations. When proceeding to the implementation of the presented article, the slogan “# stay at home” was followed. Therefore, to achieve this goal, online resources were used. The literature on the subject was searched using the popular scientific search engine Google Scholar, while humorous content related to the coronavirus was obtained through social and information portals. The subject matter is close to its author because he himself struggled with coronavirus infection and humor no doubt helped survive the hard moments.

https://doi.org/10.14746/se.2021.63.8
PDF

Bibliografia

Corey G., Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Warszawa 2005.

Dudzikowa M., Osobliwości śmiechu uczniowskiego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996.

Gogolova S.S., Volodina I.A., Volodina E.V., Kharlamova A.V., Trut L.N., Explosive vocal activity for attracting human attention is related to domestrication in silver fox, Behavioural Processes, 2011, 86(2).

Hodalska M., Internetowe żarty z pandemii koronawirusa w „zbiorowej pamięci zarazy”, Kultura – Media – Teologia, 2020, 41.

Hodalska M., Korona – humor jako forma komunikacji i „tarcza antydepresyjna”, [w:] Od modernizacji do mediosfery. Meandry transformacji w komunikowaniu, red. A.J. Cieślikowa, P. Płaneta, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2020.

Karłyk-Ćwik A., Humor w pracy pedagoga resocjalizacyjnego, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 2015, 18.

Karłyk-Ćwik A., Style humoru wychowanków i wychowawców a klimat społeczny placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich, Resocjalizacja Polska, 2016, 12.

Kucharz E.J., Humor i śmiech jako metody terapeutyczne, Forum Reumatologiczne, 2019, 5, 2.

Martin R.A., Sense of Humor, [w:] Positive Psychological Assessment: A Handbook of Models and Measures red. S.J. Lopez, C.R. Snyder, DC:APA, Washington 2003.

Matthias G., The Relationship Between Principals Humor Style and School Climate in Wisconsin’s Public Middle Schools, Theses and Dissertations, Wisconsin – Milwaukee 2014.

Neter J., Śmiech – skąd pochodzi, czym jest i czemu służy?, Studia Krytyczne, 2018, 6.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Księga Przysłów, Pallottinum, Poznań 2017, 17.

Ribner N.G., Terapia nastolatków, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Rusek A., Wielowymiarowość humoru, Innowacje Psychologiczne, 2012, 1.

Simonyan K., Horwitz B., Laryngeal motor cortex and contro log speech in humans, Neuroscientis, 2011, 17.

Warszawiak W., Humor w czasie okupacji, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2009.

Artykuły i źródła internetowe

https://biznes.wprost.pl/technologie/internet/10308479/dzien-koronaswirusa.html, [dostęp: 2020.12. 07].

https://filing.pl/25-australijczykow-ktorzy-postanowili-poprawic-wszystkim-humor-podczas-epidemii-koronawirusa/, [dostęp: 2020.24.09].

https://www.bankier.pl/smart/koronawirus-memy-w-walce-z-epidemia-takze-ta-finansowa, [dostęp: 2020.24.09].

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1460876,koronawirus-na-swiece-dobry-humor-w-walce-z-pandemia.html, [dostęp: 2020.24.09].

https://www.labber.pl/memy-i-zarty-z-wirusa-czyli-jak-bronic-sie-przed-tym-co-przeraza/, [dostęp: 2020.26.10].

https://www.polskieradio24.pl/130/5646/Artykul/2505118,Humor-jako-niezawodna-szczepionka-na-zle-czasy, [dostęp: 2020.14.09].

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-polscy-policjanci-tan-cza-w-czasie-kontroli-osob-w-kwarantann,nId,4406597, [dostęp: 2020.24.09].

https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/303299974-Za-zart-o-koronawirusie-moze-tra-fic-na-lata-do-wiezienia.html, [dostęp: 2020.12.09].

https://www.tvp.info/47389779/prima-aprillis-bez-taryfy-ulgowej-zarty-mimo-koronawirusa-byly-okrutne, [dostęp: 2020.25.09].

https://wyborcza.pl/51,75410,25793696.html?i=0, [dostęp: 2020.14.09].

https://zwierciadlo.pl/lifestyle/zabij-go-smiechem-czyli-satyra-w-koronawirusa, [dostęp: 2020.24.09].