Social media jako płaszczyzna dyskusji nad samobójstwem. Analiza przypadku
PDF

Słowa kluczowe

suicide
social media
adolescence
public opinion
case study

Jak cytować

Juszczak , M. (2021). Social media jako płaszczyzna dyskusji nad samobójstwem. Analiza przypadku. Studia Edukacyjne, (63), 133–147. https://doi.org/10.14746/se.2021.63.9

Abstrakt

Social media is an area of social expression. Internet users like to publish their views online, often remaining anonymous. Virtual discussions often concern controversial topics, suicide included. The anonymity enables people to present their views bluntly. The aim of this study was to analyze Internet users’ comments on a teenager’s suicide. The content was examined in terms of categories of comments, ways of expression of Internet users and division into types of comments. The study was conducted using the content analysis method. The author analyzed 144 comments and 507 reactions following a post on one social network. The study helped identify two sections of comments. One included opinions on suicide (divided into categories: empathic, informative, condolence, interpretative, other). Users posting comments in this section expressed empathy and sympathy for the victim’s family. The other group of Internet users published negative and hurtful content in relation to this particular case and to suicides in general. The second section of comments concerned the responses of Internet users to one controversial entry that provoked a heated discussion. One user’s opinion indicated a negative attitude, lacking in empathy for the teenager’s suicide. The response focused on the dispute referring to the above attitude of the Internet user, ignoring the substance of the entry. The study justifies a conclusion that Internet users express their opinions on topics that are considered socially taboo. They are not afraid to air their feelings and take part in difficult conversations.

https://doi.org/10.14746/se.2021.63.9
PDF

Bibliografia

Durkheim E., Samobójstwo, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1996.

Hołyst B., Samobójstwo – przypadek czy konieczność, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.

Jarosz M., Samozniszczenie. Samobójstwo. Alkoholizm. Narkomania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980.

Malicka-Gorzelańczyk H., Opinie młodzieży o samobójstwie, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002.

Podgórski R., Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Olsztyn 2007.

Samobójstwo w: Encyklopedia PWN: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/samobojstwo;3971663.html [dostęp: 21.06.2020].

Szczepaniak K., Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 2012, 42.

Zamachy samobójcze – od 2013 do 2016: http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/122324,Zamachy-samobojcze-od-2013-do-2016.html [dostęp: 21.06.2020].