Strategie wspomagania rozwoju umiejętności manualnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
PDF (English)

Słowa kluczowe

fine motor abilities and skills
gross motor development
fine motor development
preschool children
early school age children
manual skills

Jak cytować

Wójcik, M. (2021). Strategie wspomagania rozwoju umiejętności manualnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studia Edukacyjne, (63), 169–178. https://doi.org/10.14746/se.2021.63.11

Abstrakt

The development of fine motor skills in preschool and early school age children is a difficult and long process, and its disturbance may not only lead to serious problems with the process of drawing or writing, but also disrupt the purely academical learning. That is why it is so important to take into account the overall effects of improving manual skills, the specificity of the child’s perceptual and motor functioning at a given stage of development and to respect the key elements of the diagnostic and improvement strategy.

https://doi.org/10.14746/se.2021.63.11
PDF (English)

Bibliografia

Asgari J., Himawanto D., Legowo E., Identification of fine motor skills in children with intellectual disability, Journal Pendidikan Dasar, Juni 2021, 9(1).

Bartkiewicz W., Giczewska A., Terapia ręki, unpublished training materials, 2012.

Bartkiewicz W., Giczewska A., Terapia ręki, Wydawnictwo ACentrum, Warszawa 2014.

Brodacka M., Efektywność terapii ręki w pracy z dzieckiem z zespołem Downa – studium przypadku, [in:] Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Eds. A. Pawlak-Kindler, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018.

Giczewska A., Terapia ręki to nie plastyka – unpublished training materials, 2021.

Gidion H., The Importance of Measuring Fine Motor Skill in Early Children’s Education, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2018, 426, 3rd International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE).

Karga M., Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawa ich ocean, unpublished training materials, 2008.

Kurtz L., Understanding motor skills in children with dyspraxia, ADHD, autism, and other learning disabilities. A guide to improving coordination, Jessica Kingsley Publishers, London 2008.

Marr D., Cermak S., Cohn E., Henderson A., The Relationship Between Fine-Motor Play and Fine-Motor Skill, NHSA Dialog, 2004, 7, I.

Matheis M., Estabilo J., Assessment of Fine and Gross Motor Skills in Children, [in:] Handbook of Childhood Psychopathology and Developmental Disabilities Assessment, Eds. M. Matheis, J. Estabilo, Springer, California 2018.

Matyja M., Gogola A., Edukacja sensomotoryczna niemowląt, Wydawnictwo AWF, Katowice 2009.

Momola I., Poziom zdolności motorycznych dzieci w wieku przedszkolnym, Antropomotoryka, 2005, 31.

Muthusamy R., Padmanabhan R., Ninan B., Ganesan S., Impact of sensory processing dysfunction on fine motor skills in autism spectrum disorders, Physiotherapy Quarterly, 2021, 29(2).

Nazaruk S., Tokarewicz E., Rozwój motoryki małej u dzieci 5-letnich w aspekcie ich potrzeb edukacyjnych, Pedagogika, 2018, XXVII, 1.

Pencil Skills, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2018, 295, 1st International Conference on Educational Sciences and Teacher Profession (ICETeP).

Piotrowska-Madej K., Żychowicz A., Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2018.

Rebelo M., Serrano J., Duarte-Mendes P., Paulo R., Marinho D., Child Motor Development: Relationship between Global and Fine Motor Skills and Age, Desarrollo Motor del niño: Relación entre Habilidades Motoras Globales, Habilidades Motoras Finas y Edad, 2019.

Saparahayuningsih S., Badeni B., Improving Children’s Fine Motor Skills, Cuadernos de Psicología del Deporte, 2018, 20(1).